torsdag den 25. oktober 2012

Hvem betaler MANFO?

Hvor heldig kan man være? På forhånd tænkte jeg, at jeg muligvis kunne risikere at få et sagsanlæg på halsen for det, jeg offentliggør nu, nemlig hvem der betaler Lennart Kiil for at debattere på nettet og udbrede borgerlig antifeminisme på MANFO. Mine kilder er sikre, men de kan ikke stå offentligt frem og jeg er nødt til at beskytte dem. Men sandelig. Lennart Kiils egen kone, Camilla Paaske Hjort er så venlig at komme mig til undsætning, ved at sige det først. Tak, Camilla: »Vi bliver betalt af Saxo Bank for at skrive kommentarer på Facebook«. skrev hun i går på facebook. Og - da jeg med min viden in mente indvendte, at det ikke var præcist nok: - »Så kan det kun være enten LA eller CEPOS«.

Nemlig! CEPOS betaler Lennart Kiil for at virke som netdebattør (helst naturligvis for på længere sigt at komme ind i de etablerede medier) og udbrede den neoliberale kønspolitiske ideologi på MANFO! Lennart Kiil er en politisk agent, som CEPOS finansierer. Man kan også sige det mindre pænt: Lennart Kiil bliver betalt af CEPOS for at gøre det beskidte arbejde.

Hvilket?

At udbrede borgerlig antifeministisk propaganda i offentligheden.

Hvad beskidt er der ved det?

Det er beskidt, fordi det systematisk undergraver fundamentet for den ligestilling, som er blevet opnået gennem de sidste 40 år! Siden der blev opnået formel juridisk ligestiling i de fleste vestlige lande, har uligestillingen sat sig igennem på et andet plan, nemlig som bias imod kvinder. I stedet for bias kunne man også sige, de forskellige forventninger, vi lærer at nære til hhv. mænd og kvinder.

Det er de på forhånd givne forventninger til kvinder som f.eks. arbejdskraft, der holder kvinder nede i forhold til mændene på arbejdsmarkedet – og dermed også i sidste ende ude af magtens korridorer.

Der er bias i bedømmelsen at kvinders præstationer. Det berømte eksempel er, hvordan der kom langt flere kvinder ind i symfoniorkestrene, da man begyndte at holde optagelsesprøver bag et gardin, så vedkommendes køn var ukendt for dommerne.

Her er et link til en undersøgelse, der beviser den konsekvente bias… eller nedvurdering, kvinder er oppe imod: http://wieportugal.com/index.php/study-shows-gender-bias-in-science-is-real-heres-why-it-matters/ 

Det interessante – og fatale – i denne sammenhæng er, hvordan denne bias opstår. Det fremgår af linket! Den opstår som en konsekvens af en ideologi, som bliver formidlet i samfundet til individet under opvæksten og senere. Det vi bliver fortalt om kvinder simpelthen. Det, CEPOS betaler sine kønspolitiske debattører – og her Lennart Kiil - for at gøre, er simpelthen at udtrykke en bestemt fortælling om kvinder, der former forventningen til kvinder  - og kvinders forventning til sig selv! HVOR magtfuldt dette er…  Ja, læs artiklen siger jeg bare. Men det som foregår i øjeblikket i offentligheden, hvad netop dette angår, er magtfuldt. Vi oplever her og nu samfundets unge kvinder blive bombet tilbage til en tilstand, hvor de selv bliver bibragt opfattelsen af, at de »da« ikke kan gøre karriere. For de er ikke engang indstillet på det... Med alt hvad deraf følger!

Men hvorfor er det et problem at CEPOS finansierer folk, der skal føre neoliberal, kønspolitiske debat?

Det er det selvfølgelig, fordi Lennart Kiil blot er toppen af isbjerget. Neoliberalisterne køber og betaler mange flere debattører end Lennat Kiil for at arbejde for at udbrede deres ideologi i offentligheden. Man bør unde sig selv glæden ved at læse Martin Ågerups rørende hyldesttale inde på fb til Henrik Gade Jensen, da denne for nylig fratrådte sin stilling på CEPOS UNIVERSITET, hvis første hold kørte fra foråret 2006. Det fremgår at Henrik Gade Jensen har undervist omkring 350 studerende de seneste syv år. 350! Det er fra dette universitet, dé debattører, der i dag fremtræder som toneangivende borgerlige og også antifeministiske meningsdannere, er udgået.

Der sker en systematisk uddannelse af ideologer, som efterfølgende går ud og har udbredelsen af neoliberal ideologi som det arbejde, de får deres penge for, så de ikke behøver at tænke på noget andet. Ikke alle selvfølgelig. Men nogle af dem.

Den borgerlige presse er i højere og højere grad blevet anlagt som en platform, der står til rådighed for disse ideologer – debatformatet Groft Sagt i Berlingske, avistilknyttede bloggere, hvis indlæg trækkes ind i avisen, når indholdet passer til det politiske projekt og så videre. Disse betingelse gives jo ikke debattører med andre holdninger end de neoliberale. Lad os da bare for nemheds skyld kalde dem de venstreorienterede, skønt jeg mener, det er det kritiske forhold til det økonomiske system og den økonomiske magt, der egentlig er det springende punkt – og ikke en bestemt venstreorienteret holdning. De får ikke en uddannelse i ideologi foræret, bliver ikke forsørget til gengæld for at udbrede en bestemt politisk ideologi, får ikke en platform i medierne foræret, de bare frit kan udfolde sig på.

Dem stilles der helt anderledes strenge krav til, bare for at de kan få lov til at få deres holdninger i avisen.

Hvordan holder de menige journalister på aviserne det egentlig ud? De som har lært (det må vi da gå ud fra) at de skal være magtens kritikere, befolkningens repræsentant over for magten. Og nu er de reduceret til tjenere for en klasse af debattører og ideologer, som blot udnytter avisens indhold som en platform for at manipulere med befolkningen. Jeg forstår det egentlig ikke.

Men jeg vil opfordre avisernes journalister til at kortlægge, hvad og hvem, CEPOS ellers støtter? Hvor store dele af de sociale medier har de sat sig på? Hvor langt går påvirkningen, infiltrationen?

Lad mig rekapitulere:

Allerede kort tid efter at jeg i foråret kastede mig ud i den kønspolitiske diskussion på nettet, begyndte jeg at undre mig over, hvordan Lennart Kill kunne tilbringe den udslagne dag med at debattere med ideologiske modstandere og udbrede kvindefjendske budskaber på sit site? En mand i midten af trediverne, uddannet videnskabsjournalist og nu småbarnsfar. Egentlig forstærkede det blot min undren, da Kiil ved én enkelt lejlighed jublende bekendtgjorde for sine facebook-venner, at han havde en artikel i det nye nummer af Illustreret Videnskab. Det var så tydeligt, at der var tale om noget helt ekstraordinært. Og begivenheden gentog sig heller ikke.

Med andre ord tjente Lennart Kiil tydeligvis i hvert fald ikke til dagen og vejen ved sine journalistiske skriverier. Hverken netdebatterne eller skriverierne på MANFO kastede jo penge af sig. Så hvad levede han af? Ét sted skulle pengene jo komme fra.

Først troede jeg, at det måtte betyde, Lennart Kiil var på overførselsndkomst – dagpenge eller kontanthjælp – en skæbne han i givet fald ville dele med rigtigt mang skrivende mennesker. Sagen er bare at det skurrede fælt i forhold til den ideologi, han så flittigt udbredte på MANFO: At forskningsbiblioteket KVINFO burde fratages sine bevillinger, fordi han følte det som et overgreb at være med til at finansiere institutionen over skatten, at kvinder som gruppe var mindreværdige samfundsborgere i forhold til mænd, fordi de tenderede til at være ansatte i det offentlige og dermed betale indkomstskat af penge, der stammede fra statskassen. Og at det i det hele taget kun var indtægter genereret i det private erhvervsliv, der rigtigt talte – og som gjorde mennesker til fuldgyldige skatteydere og samfundsborgere.

Dette menneskesyn, kvindesyn og samfundssyn bød mig stærkt imod og hvis det nu oven i købet forholdt sig sådan, at Lennart Kiil rent faktisk selv var modtager af overførselsindkomster var hykleriet da topmålt! Derfor mente jeg, at Kiil skyldte offentligheden en forklaring: Hvordan kunne han kræve f.eks. KVINFO lukket med henvisning til, at han følte det om et overgreb at betale til institutionen over skatten – samtidig med at han selv fik sine penge fra det offentlige og altså i sin egen definition af ordet ikke betalte skat? Da jeg konfronterede Lennart Kiil med dette spørgsmål forholdt han sig imidlertid underligt undvigende og kom med alle mulige let gennemskuelige udflugter (han skrev i hemmelighed for medier, han var ghostwriter, han leverede "indhold" til mystiske firmaer), forklaringer han da også skyndsomst droppede igen. Men han benægtede også med en så indædt energi, at der var tale om, at han var på overførselsindkomst, at jeg faktisk begyndte at tro ham. Men hvor kom så pengene fra? De penge der skal til for at man kan leve?

Jeg blev faktisk ægte chokeret, da det gik og for mig, at det var sådan, det hang sammen, - at Lennart Kiil lever af penge fra CEPOS - og det er jeg sikker på, at mange andre også gør. På trods af Lennart Kiils uhyrlige projekt, havde jeg alligevel ikke forestillet mig, at det var så primitivt. På trods af Familien Sorts løgne, trusler og måder at opføre sig, havde jeg alligevel ikke forestillet mig, at MANFO var finansieret og Lennart købt og betalt for at udføre det beskidte arbejde for CEPOS.

                                                                *

For nylig (i går forgårs faktisk) var lennart Kiil inviteret til at give sit besyv med i Folketinget angående øremærket barsel til mænd (som MANFO naturligvis er imod).

Lennart Kiil havde forberedt en tale til Folketingets Ligestillingsudvalget om øremærket barsel til mænd, som han på forhånd lagde ud på nettet til almindelig oplysning og med opfordringer til folk om at byde ind med tips og tricks og gode råd - (og før det igen et ufærdigt oplæg). Han bad dog læserne om at se bort fra stave, slå -og sprogfejl. For det havde han ikke haft tid til at se på endnu.

Hm, hm. Javel ja. Problemet er bare at teksten sådan set fremstod helt perfekt.  ???

Lenart Kiil skriver normalt som en brækket arm - netop i forhold til dé dele. For ikke at tale om selve tænkningen, som gerne er en katastrofe af inkonsekvens. I bemeldte »udkast« var der midlertid intet af alt det! Jeg sætter begge tekster ind nederst som dokument.

Jeg har hørt fra pålidelig kilde, at Lennart Kiil gjorde en umanerligt dårlig figur i Folketinget. Men selve oplægget var der sgu ikke noget i vejen med. Dét er blevet udført af en dygtig ideolog som kan sit kram og dertil både skrive og stave - i modsætning til Lennart Kiil.

Gad vide, hvem der har hjulpet den normalt ubehjælpsomme skribent med teksten? Et enkelt blik på Lennarts første udkast og den færdige tekst viser med al ønskelig tydelighed, at han både har fået intellektuel og stilistisk assistence. Hvem er det mon, der giver en hjælp i nødens stund? Det skulle vel aldrig være dem, der også finansierer ham? De har nemlig forskere tilknyttet på CEPOS, stærke ideologer, der kan både tænke, skrive og stave.

Hvis jeg skulle sige CEPOS en ting på - ud over deres gennemført usympatiske politiske projekt - så er det deres dømmekraft med hensyn til hvem, de ansætter som politiske agenter.

Det er de ved gud ikke gode til!

                                                     *


LENNART KIILS FØRSTE OPLÆG:
er inviteret i Folketinget på onsdag, hvor jeg skal holde en lille tale i forbindelse med et "ekspertmøde" om øremærket barsel til mænd.

Jeg har allerede besluttet mig for, at jeg vil tage udgangspunkt i Grundloven primært. Altså privatslivetsfred og den private ejendom ukrænkelighed. Jeg vil tale mod at politikere via tvang, incitamenter eller lign. social ingeniørkunst forsøger at blande sig i ...
familiernes selvbestemmelse.

Jeg vil argumentere for, at en øremærkning fratager familierne fleksibilitet. Nej, som det ER mangler familien fleksibilitet… pga de samf.mæssige struktrurer og de økonomiske magtforhold.

Også vil jeg anføre, at kun kvinden wer udstyret med det nødvendige udstyr, der gør hende i stand til at dække barnest behov den første tid.

Jeg griber altså til både Grund- og naturlov. Den slags tror jeg ikke de er vant til derinde. Så meget desto bedre at gøre det helt klart for dem, at de er ved for alvor at overskide deres mandat.

Endelig vil jeg appellere til industrien og det private erhvervsliv, som også har flere repræsentanter tilstede. Jeg vil forklare dem, at hvis de accepterer øremærket barsel har de åbnet for centralmagtens invasion af privatsfæren og at dette vil ramme virksomhederne selv.

Har I noget at tilføje, noget jeg har glemt?
LENNART KIILS ANDET OPLÆG, (det med de angivelige mange stave -og slåfejl).
----
Øremærket Barsel - en totalitær idé
Lennart Kiil
...
Folketinget, onsdag den 24. oktober 2012

I politikere er nogle ambitiøse mennesker - på andres vegne!

Først konfiskerer I over halvdelen af vores surt tjente penge, og så deler I ud af dem efter forgodtbefindende. Hvis altså vi vælger at indrette os sådan i vores eget hjem, som I ønsker det. For det er netop essensen i idéen om Øremærket Barsel: Kun dem, der indretter sig som politikerne ønsker sig og fordeler barslen på den feministisk korrekte måde, får andel i den øremærkede barsel. Dem, der ikke gør, som der bliver sagt, bliver afskåret. Men dem, der vælger at fordele barslen på en anden måde end politikerne ønsker, har jo i lige så høj grad været med til at betale for ordningen som de familier, der underkaster sig ordningen uden selvstændig tanke.

At barsel skal udbetales på betingelse af, at familier lever i komplet overensstemmelse med politikernes modeluner (som lige nu er absolut kønsneutralitet) er en vanvittig og totalitær idé. I steder bør barslen naturligvis følge det enkelte barn, og så kan hver enkelt familie fordele den mellem mor og far, som det nu engang passer bedst ind i deres unikke dagligdag. Alle familier er nemlig forskellige og har forskellige behov og betingelser. Derfor nytter det ikke noget, at politikerne fra centralt hold går ind og fastlægger en bestemt fordeling af barsel og gør denne til krav for udbetaling. Denne "gør som vi siger, eller I får ikke nogen af jeres skatteyderkroner tilbage"-mentalitet hører ikke hjemme i et frit samfund. Og Grundloven søger da også at beskytte borgerne mod et sådant eklatant magtmisbrug fra politkernes side.

Familien bør være en politikfri zone. Åbner vi først for, at politikere kan begynde at detailregulere familielivet, er der ingen grænser for hvad politikerne kan blande sig i. Tager fader nu opvasken halvdelen af gangene? Husker moder, at det er hende, der skal lappe cykler og slå græs mindst 40 procent af tiden? Ingen ønsker at politikerne skal blande sig i disse ting. Ingen ønsker at politikerne skal blande sig i yngelpleje. Det er kun politikerne selv, bureaukraterne og en flok nidkære ideologier, der kalder sig progressive og feminister, der ønsker disse ting. Men 80 procent af befolkningen er faktisk imod. Husk lige på det!

Sundhedsmyndigheder og eksperter over hele verden anbefaler, at barnet de første seks til 12 måneder får modermælk. Ingen ønsker at tvinge alle familier til at efterkomme disse anbefalinger, men muligheden skal i det mindste foreligge. Tvinger man manden hjem på barsel og kvinder ud på arbejdsmarkedet, forsvinder denne valgmulighed for dem, som ellers ønsker at benytte sig af den. Dertil vil en del familier ganske enkelt fravælge barsel, hvis de kun kan få den under betingelse af, at den bliver fordelt på en bestemt måde. Dermed vil en lov om øremærket barsel give nogle børn en dårligere start på livet end andre.

Økonomisk vil øremærket barsel være en dårlig forretning. En øremærkning vil koste familier en del penge, da den mest veltjenende part fremover måske vil blive hjemme for at opfylde kravene for udbetaling af barsel. Derudover er det samfundsøkonomisk ineffektivt, at den mest veltjenende part vil passe børn fremfor at passe sit arbejde. Ønsker politikerne virkelig at gøre den danske økonomi endnu dårligere end den er i forvejen - ønsker man virkelig fra politisk hold at forlænge krisen endnu i mange år?

Respekt for familien selvbestemmelse og privatlivets fred er hjørnesten i det liberale demokrati og i øvrigt i enhver succesfuld nyere civilisation. Jeg vil anmode polititikerne om at tænke sig grundigt om inden de bulldozer sig vej ind i samfundets byggesten. Uanset hvor gode jeres intentioner er, kære politikere, har I intet begreb om hvilken skade en sådan skødesløs omgang med samfundets grundenheder medfører.

Afslutningsvis vil jeg rette en appel til de tilstedeværende repræsentanter for erhvervslivet. Hvis I støtter politikerne i dette overgreb mod privatlivets fred, hvordan forventer I så opbakning, når det bliver jeres egen tur. Når politikerne vil til at bestemme, hvordan jeres ledelse skal sammensættes, hvordan I skal investere jeres kapital, eller hvilke produkter i skal fremstille og sælge og til hvem?

Summa Summarum. Øremærket Barsel er en ualmindelig dårlig idé. Send den på møddingen inden den gør ubodelig skade på det danske folk. Tak!


27 kommentarer:

 1. Så der sidder altså en lille flok bange små kvindehadende mænd i CEPOS, der virkelig hader og frygter kvinder så meget, at de vil betale andre for at udbrede deres had og frygt.

  Det mest uforstålige er dog Lennarts lille hausfrau Camilla Paaske Hjort. Af uransaglige årsager kommer jeg til at tænke på The Stepford Wives.

  SvarSlet
  Svar
  1. Ak, var det dog bare det. ... En lille flok kvindeangste mænd. Nej, der sidder nogle af landets bedste begavelser og kæmper om magten i dette land, imens de flyder i penge og ressourcer til at gøre det for. I forhold til det er propagandaen imod kvinder kun et lille hjørne. Men et vigtigt selvfølgelig - og det, jeg ved noget om. Derfor har jeg fokuseret på det. Men situationen er langt alvorligere end som så.

   Slet
 2. Hej Jette

  Din blog er en skingrende skør konspirationsteori fra ende til anden. Det gør jeg mig ikke noget håb om at kunne påvirke.

  Men mener du virkelig dette:

  "[Venstreorienterede] får ikke en uddannelse i ideologi foræret, bliver ikke forsørget til gengæld for at udbrede en bestemt politisk ideologi, får ikke en platform i medierne foræret, de bare frit kan udfolde sig på."

  Har du aldrig hørt om fagbevægelsen? AE? Politiken?

  Fra Helle Thorning Schmidts CV: International konsulent, LO, fra 1997 til 1999

  Fra Mette Frederiksens CV: Ungdomskonsulent i LO, arbejde med unges forhold, politiske som faglige

  Fra Pernille Rosenkrantz-Theils CV: Ledelseskonsulent, 3F's formandssekretariat, fra 2009 til 2011
  Konsulent og rådgiver, FOA, 2008

  Det var tre jeg lige kunne komme i tanke om på stående fod. Jeg er overbevist om at der er en del flere fagforeningsansættelser i de venstreorienteredes CV'er.

  Ud over alle de andre platforme venstrefløjen har i det danske mediebillede. Her fremstår Politiken lederkollegie blot som de mest kritiske S-klakører, men jeg får øje på dem overalt.

  Vil du fastholde at venstreorienterede i al almindelighed, ingen genveje har til pressen og finansiering af politiske aktiviteter?

  SvarSlet
  Svar
  1. Det er da virkelig morsomt, at du mener JEG har en skingrende sindssyg konspirationsteori - samtidig med at DU spytter eksempler ud på, at DU mener venstrefløjen helt bestemt har kuppet meningsdannelsen.

   Slet
  2. Hvor skriver jeg at "venstrefløjen helt bestemt har kuppet meningsdannelsen"?

   Nej vel.

   Du påstår at venstrefløjen ikke har adgang til organisationer og medier. Jeg kommer med eksempler på det modsatte, men det er da ved Gud ikke en påstand om at "venstrefløjen helt bestemt har kuppet meningsdannelsen".

   Slet
  3. Jette, du forholder dig jo ikke til det som Lasse skriver?

   Han nævner jo blot af der er rigeligt med eksempler på forskellige steder hvor venstreorienterede kan blive skolet politisk? Det er vel ikke specielt konspirationsteoretisk. Det er bare fakta. (Jeg kender flere fra min studietid, som har været/er glade benyttere af de opremsede tilbud)

   Så at sige at venstrefløjen ikke har de muligheder som den borgerlige fløj. Det er grænsende til naivt. Så vidt jeg er orienteret så er CEVEA da en direkte pendant til CEPOS?

   Hvad der derimod er konspirationsteoretisk er, at finde på en eller anden historie om onde mørkemænd som sidder og styrer samtlige meningsdannere i Danmark. Selv i de mest lukkede små afkroge af nettet. Helt ærligt. CEPOS og Saxo Bank har da bedre ting at tage sig til... at passe deres arbejde for eksempel.

   Jeg har selv gået på CEPOS Universitetet. Og jeg har et fint forhold til Henrik Gade. Hverken CEPOS eller Henrik hader kvinder. På nogen som helst måde. Der har været en stor mængde kvinder omkring virksomheden. Både som studerende og fastansatte. Så det du skriver er simpelthen noget sludder.

   Men helt ærligt. Jeg ved godt at man nogen gange skriver lidt firkantet når man blogger. Det giver lidt hits og noget omtale. Men du kan vel godt se at det er lidt langt ude det her? Kan du ikke?

   Slet
 3. Jette Hansen

  Hvis det ikke var for dig ville næsten ingen vide hvem Lennart Kiil og Manfo var.

  Jeg tror han er yderst taknemmelig for din promovering

  Hvis MANFO er kvinders største forhindring i vejen frem mod ligestilling så har i det sku forbandet let.

  SvarSlet
  Svar
  1. Thomas H. Jensen - sandt, der er ingen, der har promoveret Manfo så meget som Jette Hansen og den blogger, der kalder sig "Mandfjols". :-)

   Slet
  2. Camilla

   Omvendt er Jette Hansen først genopdukket i min bevidsthed i kraft af især Lennarts indsats:-)

   Slet
  3. Ja, selvfølgelig... Det er da det, man kalder en gentjeneste. ;-)

   Slet
 4. Du har det ikke så nemt med ironi, fru lægesekretær? Naturligvis betales "vi" (=os, du kalder for "familien Sort") ikke af hverken Saxo Bank eller Cepos for at skrive kommentarer på nettet. Det var en joke. OG hvis det virkelig forholdt sig således, og det var sådan en stor, mørk hemmelighed - tror du så, jeg ville have skrevet det offentligt?

  Kan du have en god weekend, Jette.

  SvarSlet
 5. Du er da fuldstændig lost... Jeg læste de 5 første afsnit - og måtte så opgive at fuldføre. Jeg følte, at jeg blev dummere og dummere.

  Men bliv endelig ved, Jette Hansen. Du er for KVINFO hvad Gustav er for bøsser.

  SvarSlet
 6. Åh så han uhindret og uden modstand kan sidde og brede sit sygelige had ud over halvdelen af Danmarks befolkning for CEPOSpenge - næh nej han skal udstilles, så folk ved selvsyn kan se, hvor rablende vanvittig og sygt en omgang gylle han lukker ud. Det værste er, at der sidder en flok naziwannabees og jubler på ham.

  Hvis der er nogen af d'herrer der kan bare en lille smule historie fra mellemkrigstiden, så begynder der, at tegne sig meget ubehagelige paralleller til Hitlers jødehad. Jeg forstår ikke, hvorfor kvinder skal hades så voldsomt men den propaganda, der kører fra CEPOS/Manfo er total ude af proportioner. Vi får ved alle guder skyld for, at mænd får prostatakræft og dør af det!
  Og jeg tvivler slet ikke på, at det er CEPOS, der betaler Lennart Kvindehader.

  SvarSlet
  Svar
  1. Er du ikke sød at linke til et dokument, pressemeddelelse eller lignende, hvor det fremgår at CEPOS hader kvinder og har nazistiske holdninger? Jeg kender ikke til noget nemlig - og det ville da være lidt rart at få lidt kilder på. Kildehenvisninger er jo meget relevante hvis vi skal begynde at prædike historie for hinanden.

   Og lige inden du kommer for langt ud af din tangent om CEPOS og Hitler, så bør du nok lige huske på at sådanne sammenligninger er strafbare.

   Slet
  2. Mikkel: Nu brugte jeg faktisk ordet paralleller - hvilket ikke er det samme som at skrive at de HAR nazistiske synspunkter - vel Mikkel! Jeg skrev:" meget ubehagelige paralleller til Hitlers jødehad...."

   Det er det der med at tegne et fjendebillede af en gruppe mennesker - i dette tilfælde kvinder - som er fuldkommen ude af proportioner med virkeligheden - som f.eks at det er kvinders skyld, at mænd dør af prostatakræft, at kvinder koster xx antal millioner og mænd betaler, at det er kvinder skyld, at mænd er hjemløse, begår selvmord, ingen uddannelse får, og videre i samme forskruede stil.

   Parallellerne til nazisternes propagandastil mod jøderne er rimelig tæt, da jøderne også fik skyld for al dårligdom i det tyske samfund.


   Hvis du vil vide hvad det vil sige, at skabe et fjendebillede så synes jeg du skulle læse dette link: http://www.folkedrab.dk/sw66459.asp - Propagandaens fjendebilleder: "Propagandaen havde gode vilkår
   Det var afgørende for propagandaens virkning, at den tegnede et billede, som folk ønskede at tro på. Da Hitler kom til magten, var Tyskland i dyb økonomisk krise med massearbejdsløshed og social fattigdom. Nazisternes propaganda tog afsæt i depressionen og den ydmygende situation, som Versailles-traktatens strenge fredsvilkår efter 1. Verdenskrig havde bragt landet i. Propagandaens budskab var, at en ny identitet som herrefolk i et storrige forbeholdt den ariske race og ledet af føreren Hitler ventede det tyske folk. Propagandastrategien var at genoprette tyskernes værdighed og selvrespekt og give dem troen på, at Hitler kunne bane vejen for en ny storhedstid. Denne tro på regimet medførte en accept af nazisternes foranstaltninger mod jøderne – sympati med jøderne ville have været et udtryk for tvivl på styrets og Hitlers overordnede politik."

   Jeg stoler på, at Jettes kilder taler sandt.

   Slet
  3. Du drager paralleller. I en dansk kontekst der betyder at du sammeligner delelementer. Dem har du jo fint ridset op i dit svar. Det gør det ikke meget bedre. Tillad mig kort at henvise til Straffelovens § 267.

   "Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

   Det synes jeg oprigtigt at du bør tænke lidt over. Fordi hvis du bliver ved med at fremture på den måde, så ender du med en injuriesag. Og det er en sag du taber.

   Men videre til dit svar.

   Nu har jeg kigget på dit link. Jeg har umiddelbart lidt svært ved at se hvor CEPOS bliver nævnt. Det kan du måske lige klargøre for mig? Fordi jeg kan kun se en overfladisk gennemgang af den politiske kommunikation i 30ernes Tyskland?

   Hvis vi nu hiver Hitler ud af ligningen - jeg ved du er begejstret for at inddrage ham for effektens skyld, men leg lidt med her - så har vi altså det faktum tilbage at CEPOS hader kvinder? Det er så her jeg bliver i tvivl. Og også derfor at jeg efterlyser kilder. Fordi jeg er endnu ikke stødt på en rapport fra CEPOS hvor det klart fremgår? Kan du ikke være venlig at henvise mig til en sådan? Du må jo åbenlyst vide noget om CEPOS som jeg ikke gør?

   Men hvis der nu ikke er nogen rapport. Hvis det hele nu er baseret på at de angiveligt finansierer det her MANFO, kan du så ikke hjælpe mig med at finde ud af hvor det fremgår? Fordi det er ikke nogen post i deres årsregnskab - som i øvrigt er offentligt tilgængeligt. Og hvis det ikke skulle stå der, hvor skal det så stå?

   I forhold til om Jettes kilder taler sandt. Tja. Jeg er personligt lidt i tvivl om de overhovedet eksisterer. Stemmerne i hovedet tæller jo ikke rigtig...

   Slet
 7. Og det ser ud til, at hele den kære familie er samlet i fællessang.

  SvarSlet
 8. Godwins lov er trådt i kraft - og I har tabt1

  SvarSlet
 9. Hvorfor skal der drages paraleller til nazi tyskland så snart folk er kritiske og af en anden mening end en selv.Lennart har sit menneskesyn og du dit. Han har lige så meget ret til at fremlægge sin mening som dig selv. At nedgøre en anden på grund af meningsforskelle er ikke ar debattere. Kvinder har i mange tilfælde bedre forhokd end mænd og andre steder er mænd bedre stillet. Vi er ikke ens, hvad forkert er det i at have manderoller og kvinderoller?

  SvarSlet
  Svar
  1. Er det kvinders skyld, at mænd dør af prostatakræft? Er det kvinder skyld, at mænd ikke kan gennemføre en uddannelse?, er det kvinders skyld at mænd begår selvmord? osv osv osv. Og ja, der er noget galt i at plante folk i faste kønsroller.

   Slet
 10. KÆFT det er et sjovt blogindlæg, det jo Rokokopostenniveau!

  SvarSlet
 11. Nej, jeg får ikke penge fra Cepos. Og nej, jeg hader ikke kvinder. Og nej, Manfo er ikke kvindefjendsk.

  SvarSlet
 12. Jeg havde helt glemt HVOR sjov din blog er, Jette. Tak - for ugens grin!
  Du slynger om dig med beskyldninger, lægger ord i munden på dem der er uenige med dig, og når du bliver bedt om at forholde dig til udsagn der er af en anden mening en din, stikker du halen mellem benene, og forsvinder.

  Jeg glæder mig allerede til at læse dit næste indlæg! Jeg forestiller mig at det kunne indeholde noget om at det er CEPOS der står bag 9/11, eller at Lennart Kiil er Hitlers hemmelige overlevende søn!

  SvarSlet
 13. Når virksomheder og organisationer betaler nogen udefra for at være trækdyr for at få deres budskab/produkt ud via indlæg på blogs og i traditionelle medier, sker det vist ofte på inddirekte vis.

  Ofte sker afregningen med bloggere, free lancere m.fl. via firmaets PR-bureaus konti. Altså fra en anden juridisk konstruktion.

  I visse tilfælde, og især i USA, ses endnu et led involveret, nemlig særlige "get-payed-for-blogging"-bureauer. I USA kræves så, at det fremgår af blogindlægget, at det er betalt for (mens der vist er frit spil i kommentarfelter). Herhjemme ses sporadiske forsøg på det samme.

  Nu skriver Jette Hansen, at hun af hensyn til kilder ikke kan fremlægge konkret bevis for, at det er Cepos, der finansierer. Det svækker blogindlægget, nøjagtig lige som anonyme kilder svækker artikler.

  Men kan Jette Hansen så fortælle, om pengene skulle komme direkte fra Cepos, eller via f.eks. et PR-bureau?

  LK skriver jo, at han ikke får penge fra Cepos, men får han dem inddirekte?

  Eller er der nogen, der har bundet Jette Hansen en fristende løgn på ærmet i håb om, at hun ved at tro på løgnen begår karakter-selvmord? Det PR-værktøj ses også anvendt.

  I øvrigt virker påstande om konspirationstænkning lidt rutinemæssige fra Familien Sorts side.

  SvarSlet
  Svar
  1. Det karakter selvmord er for længst begået så den teori holder ikke

   Slet
 14. Jamen Thomas. Hvad siger det så om alle de andre fællessangere herinde, at I alligevel bruger så ENORM en energi på et indlæg der, ifølge jer selv, er så indlysende latterligt og uunderbygget at det da umuligt kunne være jeres tid værd?

  Jeg stoler på at Jette som minimum skriver i god tro. Dette efter lang tids observation af henholdsvis hendes argumentation og MANFO og Lennart Kiils.

  Det taler for eksempel til hendes fordel at hendes argumenter er rationelle og kausalt funderede.

  Og mere har jeg sådan set ikke at sige om dét. Alt det gylle der bliver lukket ud her i kommentartråden er virkelig ikke engang min tid værd. Udstil da endelig jer selv.

  SvarSlet
 15. Kære Jette Hansen,

  Tak for et udmærket oplæg. Hvad enten der er belæg for det du skriver eller ej, er i virkeligheden ligegyldigt.

  Vi kan ikke komme udenom, at det der kommer fra de kanter altid har en meget ubehagelig klang, og efterlader os med en rigigt dårlig fornemmelse indeni.

  Hvordan kan man, som menneske såvel som mand/kvinde, nedvurdere kvindekønnet med en så stærk og indædt forbitrelse.

  Det er skidt.

  SvarSlet