søndag den 26. august 2012

Henrik Dahl og Trussen fra Abernes Planet 3


Omsider er vi fremme ved selve den kvalificerende præstation, der skaffede Henrik Dahl Trussen fra Abernes Planet: Dagen efter facebookbataljen (den 23.08) var Henrik Dahl og Zenia Stampe inviteret til debat i Deadline 17 hos Nynne Bjerre Christensen. Men var hvad emnet for debatten?

Ingen kunne jo være i tvivl om, at anledningen til invitationen var fb-konflikten. Og da Nynne Bjerre Christensen ydermere lagde op til debatten med en minutiøs gennemgang komplet med diverse nedgørelser forekom det indlysende, at dette også måtte være emnet for aftenens diskussion: Er det i orden at hæfte nedsættende betegnelser på kvindelige politkeres køn (bimbo), fordi man er uenig med dem?

Efter oplægget gav studieværten imidlertid Zenia Stampe udtrykkeligt besked på at tale om Vollsmose: »Zenia, hvis vi lige lader tillægsordene ligge et øjeblik og kigger på substansen i forbindelse med konflikten i Vollsmose, så…«  bla, bla, bla o.s.v.

Emnet blev med andre ord forladt uden at være blevet diskuteret. Besynderligt oplæg til en debat imellem to parter, der helst skulle forestille at være ligeværdige. Man hører i detaljer om den krænkelse, Henrik Dahl har udsat Zenia Stampe for. Og dernæst går man straks over til at tale om noget andet. Man må jo få det indtryk, at studieværten ikke tillægger det nogen betydning. Men det var da ellers et klokkeklart eksempel på, at kvindelige politikere har deres køn imod sig. Og forresten også på, hvorfor det er sværere for kvinder at få indflydelse i offentligheden end mænd. Når man tænker på, hvor meget af tidens kønspolitiske debat, der går ud på, at benægte eksistensen af den slags kvindeundertrykkelse, må man undre sig over, at DR/Deadline ikke opfatter den historie som relevant.

Men okay, videre. Zenia Stampe svarede på det stillede spørgsmål om konflikten i Vollsmose, idet hun bebrejdede Henrik Dahl, at han ikke på en mere seriøs måde brugte sin faglighed til at kvalificere diskussionen. 

Studieværten gav ordet til Dahl med ordene: »Henrik Dahl, er det her sådan en klassisk radikal fortrængning af samfundets egentlige problemer?«

Hm, hm. Det var ellers en venlig håndsrækning fra studieværten (sådan ER de jo bare, disse pæne, politisk korrekte radikale duksepiger, vi ved det godt, også herinde på DR og kom nu, Henrik, vi er bag dig….). Men nej. Henrik Dahl greb ikke bolden. Han havde nemlig tænkt sig, at der skulle svares på et endnu lavere niveau:

Dahl: »Jeg synes bare Zenia er SJOV. Og det jeg skrev på fb var bare, at hvis Zenia var en karakter i en tv-serie, der handlede om politik, så ville hun blive megapopulær, fordi hun har specialiseret sig i at sige ting, der er rigtige men totalt indsigtsløse«.

Nå. Okay. Det var dét, Henrik Dahl var kommet ind i studiet for. … Danmarks befolkning skulle have at vide, at Zenia Stampe er SJOV. Og at hun siger ting, der er totalt indsigtsløse. Eller nej, måske er det ikke så meget at seerne skal have at vide, at Zenia Stampe er sjov og siger indsigtsløse ting, som det er, at de skal overvære hende blive fortalt dé ting lige op i sit åbne ansigt.

Henrik Dahl er simpelthen kommet i studiet for at tale ned til Zenia Stampe. Og nu er vi fremme ved den meget vigtige del af begrundelsen for at Henrik Dahl fik trusseprisen… Det med at han optrådte nøgen! Henrik Dahl fortæller helt åbent, at han er useriøs og at han er her for at nedgøre Zenia Stampe. Han gør det fuldkommen klart, at han hverken er her for at diskutere politiske holdninger eller kloge sig på landets situation, men for at fremvise sin kvindeforagt helt åbenlyst.

Det er nøgent!

Studieværten beder Dahl uddybe, hvad han mener, der er indsigtsløst ved det, Zenia Stampe siger.

Dahl (henvendt til Stampe): »Det er jo rigtigt nok som du sige, at det her problem er opstået i Danmark. Men det er indsigtsløst det du siger, fordi det er jo meget mere komplekst, som vi også lige har hørt bl.a. Socialdemokratiet sige, ikke?«

Øhh, men det med forsimplingen var da netop Zenia Stampes pointe lige før. Var det måske ikke? Nu gør Henrik Dahl overforsimplingen til Zenia Stampes problem. Og det i en så patroniserende tone, at det lyder akkurat som om han egentlig ville sige, at hun bare skal vide, at det hele nu engang er lidt mere komplekst end hun er i stand til at forstå med sin lille kyllingehjerne. Og det sidder han, den store mand her for at fortælle hende. …

Helt dum er Zenia Stampe nu ikke, for hun opdagede godt Dahls lille manøvre og svarede, at det jo netop er nuanceringen, hun insisterer på – og gentager sin opfordring til Henrik Dahl om i højere grad at bruge sin faglighed til at hæve niveauet i diskussionen.

Dahl: »Nu siger du jo igen noget, der er rigtigt, men som også er… sådan bliver sagt på en, på en eller anden måde som (mumle, mumle i skægget)… Og det er og. Og du kommer fra et parti. Og det er derfor du er så sjov. Hvis du var en tv-serie.  Fordi. Du kommer fra et parti…«

Ups, ups. Dér kom Henrik Dahl godt nok til at snuble grundigt rundt i sine forskellige brikker til billedet af Zenia Stampe som en mindreværdig og inkompetent person: Det parti, hun tilhører. At hun er sjov. En tv-serie. Alt det han har taget med sig hjemmefra. Men det lykkes ham dog at understrege endnu engang, hvad det er, han er kommet for at sige: »Og det er derfor du er så sjov«.

Studieværten bryder ind: »Jamen Henrik, forhold dig lige til det Zenia Stampe siger i sin essens«.

Dahl svarer med at forklare studieværten, at hun helt har misforstået, hvorfor han sidder der: »Jamen når jeg laver sådan noget her på fb, så er det i min egenskab af at være deltidskomiker. Det er altså ikke fordi jeg er sociolog altså, at jeg laver de her ting. Jeg synes bare det er sjov….«

Der var den med SJOV igen… Dahl sidder der minsanten ikke i sin egenskab af sociolog. Nej da. Han taler som deltidskomiker. Tydeligere kan det ikke siges, at Henrik Dahl så sandelig ikke kommet i fjernsynet for at nedlade sig til at tage Zenia Stampe alvorligt. Men for at sige at han ikke gør det. Større uforskammethed over for en diskussionspartner skal man godt nok lede længe efter.

Studieværten afbryder igen: »Men der er da al mulig grund til at tage de her ting Zenia Stampe siger alvorligt. Altså de her folk er vel et langt stykke hen ad vejen vokset op i Danmark. Og er et produkt af Danmark på godt og på ondt. Det må vi jo som samfund forholde os til.«

Det er bemærkelsesværdigt, at Nynne Bjerre Christensen åbenbart godt kan finde ud af at bede Henrik Dahl om at tage den politiske diskussion alvorligt – men ikke Zenia Stampe... Hvorfor griber studieværten ikke ind over for den ekstreme despekt, Henrik Dahl udviser over for Zenia Stampe for åben skærm?

Dahl indvilliger nødtvungent: »Så vidt jeg kan forstå på folk, som faktisk VED noget om de her ting, er det jo et problem for den danske stat og for folk der bor i Odense og sådan noget, men det udspringer jo også af nogle ting, der er bundet til nogle kulturværdier som indbefatter mangel på respekt for den lovlige øvrighed og vold som løsningsmodel på en helt anden måde end man er vant til.«

Nu han åbenbart alligevel bliver nødt til at tale om det politiske, kan han i det mindste bruge det til at patronisere hende... »Folk, som faktisk VED noget om de her ting«… i modsætning til Zenia Stampe, ikke?

»Men synes du, der går politisk korrekthed i det og det er det Zenia Stampe går galt i byen med?«, spørger Nynne Bjerre hjælpsomt. Måske årsagen til, at hun ikke griber ind overfor Henrik Dahls nedgøring af Zenia Stampe er, at hun ganske enkelt er indforstået med hans blik på hende? Det tyder meget jo på.

Dahl indvilliger i at uddybe sit syn på Zenia Stampes mindreværdighed: »… Zenia kommer fra et parti, der ALTID tager fejl og ALDRIG nogensinde har ret i NOGET SOMHELST og derfor synes jeg også du sku' være sådan noget mere ydmyg, når du udtaler dig, fordi Det Radikale Venstre… hvis du… med mindre det er et uheld, så tager I fejl. Og det har I altid gjort.«

Oooooha! Et parti der ALTID tager fejl og ALDRIG har ret i NOGET – med mindre da det er en fejl.  Den var hård. Og svær at svare på, hvad? Bemærk hvordan Dahl starter med at tale OM Zenia Stampe og ved brug af hendes fornavn, som om hun var en lille pige, hvorefter han pludselig går over til at tiltale hende direkte med en irettesættende opfordring om at være noget mere ydmyg… Brrrrr. Patronisering med patronisering på.

Studieværten bryder atter ind med en hjælpende hånd til Dahl: »Taler vi om udlændingepoitik her?«

Dahl: »Ja, ja.«  

Zenia Stampe har flere gange i forløbet stirret vantro på Henrik Dahl, imens han fyrede sine fornærmelser af lige op i hendes åbne ansigt, og nu protesterer hun imod det åbenlyse overgreb, der ligger i, at Dahl, som selv er ved at eksplodere af opblæsthed og for øvrigt INTET giver af faglig værdi, vil forlange ydmyghed. Af hende…: »Jeg opfatter faktisk mit synspunkt som ekstremt ydmygt. For jeg vil gerne have alle fakta på bordet. Jeg ved ikke hvad løsningen er på det her..« - og fortsætter så med at tale om konflikten i Vollsmose og de efter hendes opfattelse forsimplede løsningsmodeller så som rejs hjem og den slags.

Dahl svarer: »Der er ikke nogen, der har gjort sig til talsmand for selvtægt. Men alle, der har FORSTAND på det, de siger jo, at det er, det er et problem, der udspringer af kultur. Det er bare sådan det ER. Så sent som i går aftes i Deadline var der to højt uddannede eksperter oven i købet med kulturbaggrund fra Mellemøsten, ik'… så jeg tænk.. det her det er et kulturproblem, det er bare sådan det ER«.

Zenia Stampe prøver at komme ind, men studieværten afholder hende: »Vi skal lige have den opfølgning fra Henrik Dahl.«

Dahl: »Jamen det er jo det, de indsigtsfulde folk de siger og der bliver man bare nødt til at starte, og det er folk der VIRKELIG har sat sig godt ind i de her ting, en integrationskonsulent og en forsker fra SDU som siger, sådan her forholder det sig.«

Alle, der har FORSTAND på det, de siger… og folk der VIRKELIG har sat sig godt ind i de her ting… I modsætning til Zenia Stampe, forstår vi, som åbenbart ingen autoritet har at sætte bag sine vurderinger?? Det ved selv en pauseklovn... nå nej, deltidskomiker. Af en deltidskomiker at være er Henrik Dahl nu ekstremt belærende.

Hvordan går det i det hele taget til, at Henrik Dahl kan beholde sin autoritet som dommer over Zenia Stampes niveau, samtidig med at han igen og igen fortæller, at han kun er her for sjov og som komiker? Det er da mærkeligt. Zenia Stampe derimod bliver igen og igen frataget sin autoritet uden andre begrundelser end… Ja, hvad? Med henvisning til at hun er kvinde og lyshåret, så vidt jeg kan se.

Zenia kommer igen en sidste gang: »Men det i sig selv er jo også et modbevis på at Islam eller det at man kommer fra Mellemøsten jo ikke i sig selv er ensbetydende med, at man raserer et hospital og det er jo bare den nuancering, jeg synes vi skal have til stede…« Og så rundede studieværten af med et par bemærkninger om at have fået nuancerne på bordet og farvel, farvel. Brrrr. Men som seer sad man nu tilbage og syntes, at man havde set et indslag, hvor to debattører blev pålagt noget vidt forskelligt.

Imens Zenia Stampe udtrykkeligt fik besked på, at det var Vollsmose (og ikke tillægsordene, som studieværten sagde), der skulle diskuteres, var Henrik Dahl åbenbart inviteret i studiet for at fortsætte sin ydmygelse af Zenia Stampe.

Der skal da bestemt ikke herske tvivl om, at æren for den nøgne fremvisning af foragt for kvinder, der udløste trusseprisen, er helt og holdent Henrik Dahls. Men uden hjælpen fra Danmarks Radio var det ikke gået… For tænk hvis Nynne Bjerre Christensen havde valgt at lade indslaget handle om mænds krænkelse af kvinder i offentligheden… i stedet for som hun gjorde for åben skærm at gentage Dahls krænkelse af Zenia Stampe og dernæst lægge situationen til rette, så han kunne fortsætte i samme spor. Eller tænk, hvis hun havde irettesat Dahl og forlangt en sober tone af ham, i samme øjeblik han demonstrerede sin despekt. Ja, så var det bare ikke blevet det samme indslag. Og så er det ikke sikkert, at det havde udløst en trussepris til Henrik Dahl.

Henrik Dahl skylder en god del af sin uimodsigelige gennemslagskraft at Danmarks Radio deler hans kvindesyn! 

8 kommentarer:

 1. Gnarpf. Jeg tror sgu snart det er tid til Femø lejr igen og den slags.

  Man kan jo for fanden ikke være nogen steder uden at få lort smidt i hovedet. Hvorfor så mange velærværdige kvindfolk finder sig i det er mig en gåde.
  Men lille Nynne havde nok ikke fået lov til at blive studievært hvis ikke det først var blevet etableret, at hun nok skulle gøre som farmand sagde.

  SvarSlet
 2. Og nej, det var jo heller ikke pænt sagt om Nynne.

  Men har sgu lidt svært ved medløbere, uanset køn.

  SvarSlet
  Svar
  1. Hej Ysolde
   Jep, jep. Det bedste er selvfølgelig at holde sine skarpe holdninger i en sober tone. Men når det er sagt, så passer det bestemt, at mange kvinder er nogle af de værste mandschauvinister. Jeg var noget rystet over at se i det pågældende tv-indslag, HVOR indforstået Nynne Bjerre Christensen dog var med Henrik Dahls kvindebillede og hele tankegang. Brrr. At hun aldrig reagerede på den måde Henrik Dahl sad og talte ned til Zenia Stampe... Det havde ingen steder hjemme. Den politiske diskussion kunne hun godt forsvare overfor Dahls erklærede useriøsitet. Men ikke Zenia Stampes person. Det føltes jo rædselsfuldt ublufærdigt (synes jeg) at sidde der og se på, at et menneske den ene gang efter den anden blev hånet og nedgjort på en aldeles personlig måde, der INTET havde med det politiske at gøre, og kæmpe for ikke at tabe ansigt for åben skærm. Men jeg opfatter det nu lige så meget som et spørgsmål om kulturen på DR generelt som om Nynne Bjerres person.

   Der er bestemt en vigtig sandhed i, at kvinder har brug for at holde sig gode venner med mænd, hvis de gerne vil nogen vegne med deres karriere... Men egentlig tror jeg, at kvinders kvindefjendske synspunkter stikker endnu dybere. Jeg tror, at kvinderne bare helt grundlæggende er lige så påvirkede og formede af den kønspolitiske ideologi, som har præget offentligheden gennem de sidste tyve år (På kortform: Mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus), som mænd er. Den ideologi abonnerer de fleste mennesker mere eller mindre på uden selv at være sig det så frygteligt bevidst. Det FØLES lissom bare meget naturligt at se på mænd og kvinder og kønsforskel på den måde... Og sådan er det gået til, at den reaktionære og mandschauvinistiske kønsforståelse har bredt sig så at det reaktionære synspunkt nu er gået hen og blevet det man opfatter som det progressive synspunkt.

   Dertil kommer, at det er svært at friste folk (kvinder) til at engagere sig positivt i et tilhørsforhold til et kollektiv, der er udråbt til at være mindreværdigt... og som de også selv opfatter som mindreværdigt. Kvinder har meget mere travlt med at distancere sig fra det kollektive tilhørsforhold til eget køn end de har med at være soldariske og tale imod det undertrykkende kvindebillede. Det er nemmere at sige, »Jeg er forskellig fra andre kvinder, for de er nemlig dumme« end det er at sige »jeg er kvinde og jeg protesterer imod den måde at blive set på«.

   Slet
 3. Jeg kan sagtens genkende det du skriver.
  Af og til tænker jeg at kvinders måde at protestere på har taget andre former end Femø-formen. F.eks. som det kan ses i dalende generelle fødselstal, og den stigende andel singlemødre (både de fraskilte og dem som var single fra starten).
  Kvinder gider ikke have børn, og hvis de gider, skal det i større og større udstrækning foregå uden mænd involveret.

  Den udvikling radikaliserer jo desværre konflikten mellem de to hetero-køn, ligesom det gør den enkelte kvinde til sin egen guerilla hær uden støtte fra andre i samme situation (eller kun med den støtte hun evt har fra gode veninder).
  Når jeg læser 'hulemands'-indlæg på div. debattråde, så hører jeg angst bag aggressionen. Det er ikke længere en mandlig ret at leve opvartet og få éns afkom opdraget for sig; selv de der stadig lever i ægteskaber, lever med en ny vished om at ægteskabet ikke længere er et sakramente. Uanset hvad slags kone manden selv er gift med, individuelt set, så er det de nye sociale spilleregler der presser. For det er blevet socialt acceptabelt for konen at smide han på porten hvis hun synes at han er træls, og det ved han. Samtidig har han ingen nedarvet erfaring eller overlevering fra far og bedstefar, der kan fortælle ham hvad han skal gøre for at undgå det, eller hvordan han forsoner den slags krav med sin egen identitet (en identitet der som regel stadig er bygget op omkring helt andre værdier). Vrede over at være 'sædautomat' uden rettigheder går igen og igen, samtidig med at man(d) ikke tør engagere sig i børn og familie, eller ikke mener at det er éns plads.


  Det er en reaktion der måtte komme, og der er ikke nogen nem vej 'igennem', for det afhænger i høj grad af hvad mænd som gruppe betragtet vælger at gøre. Hvis der over en bred kam fortsat refuseres overfor idéen om at gå ind og tage mere ansvar for børn og hjem, så er der jo ikke noget at sige til, hverken at mødre hellere vil opdrage 2 børn end 3, og derfor forlader ham - eller at han føler sig forladt og udnyttet når det sker.
  Her er det vigtigt at se på hvad slags pres mænd også er udsat for, ift. ikke at bryde med traditionerne. Her tænker jeg på ting som det her med at tabe ansigt, 'broderskabet', arketypen 'den loyale søn' osv, som er vigtig for hele den offentlige mandeidentitet på en anden måde en den er for kvinder - da det er mange år siden man betragtede kvinder som individer med æresfølelse, og der derfor ikke forventes de samme ting, uanset om en individuel kvinde så rent faktisk har æresfølelse eller ej.

  Jeg har skrevet speciale om lige præcis dét skisma, set igennem keltisk jernalder- og tidlig middelalder- litteratur. Det er høj-relevant selvom materialet er så arkaisk. Måske netop fordi det er arkaisk - en stor del af specialet handler om overgangen mellem førkristne og kristne moralske værdier, og der er en del at tage fat på dér.
  Jeg tror at du har adgang til min e.mail adresse når jeg kommenterer herinde? Send mig en mail, så sender jeg specialet tilbage til dig (ellers så skriv igen her).
  Jeg ville personlig føle mig i en catch-22 af rang hvis jeg var mand idag - ganske som jeg kan gøre det over at være kvinde. Hovedsagen er at alle 'almindelige' mennesker taber - men hvem er det så der vinder? Det er værd at fokusere på, og det er jo også det du gør på denne her dejlige blog.

  SvarSlet
 4. Uddybning:

  ...det er jo derfor (mener jeg) at så mange mænd i det offentlige rum har så travlt med at reagere skarpt over for kvinder.

  Det er blevet en måde at definere egen identitet på, og scenen er følgelig sat til en kamp på liv og død om selve eksistensberettigelsen som individ.
  Den vestlige verdens dualistiske (og dermed bl.a. heteronormative) ontologi spiller nok en del ind dér. Heteronormativitet er i mine øjne er en stor del af problemet.

  SvarSlet
 5. Desværre mener jeg at det, du siger her, er meget præcist om den verserede kønsdebat: »Det er blevet en måde at definere egen identitet på, og scenen er følgelig sat til en kamp på liv og død om selve eksistensberettigelsen som individ«. Det er blevet til en kamp om identitet.

  Du er f.eks. meget velkommen til at skrive til mig på Facebook!

  http://www.facebook.com/jette.a.hansen#!/jette.a.hansen

  Venlig hilsen
  Jette

  SvarSlet
 6. Wow what a great blog, i really enjoyed reading this, good luck in your work. Stampe Odense

  SvarSlet
 7. Interesting Article. Hoping that you will continue posting an article having a useful information. Gordon Engle

  SvarSlet