onsdag den 4. juli 2012

Hvorfor forholde sig til Familien Sort? Del 4.

De borgerlige antifeminister betragter kvinder som andenrangs samfundsborgere. I »Hvorfor forholde sig til Familien Sort? Del 2« så man et eksempel på, hvordan meningsdanneren Henrik Dahl skriver om kvinder som andenrangs samfundsborgere og som bærere af andenrangs akademisk kultur. I dagens afsnit af den kønspolitiske sommerføljeton fortsætter jeg med at præsentere nogle af Familien Sorts menige medlemmer. I nedenstående facebooktråd forfægter en hr. Bo Nake den borgerlige antifeminismes typiske holdning til kvinders fødedygtighed. Ikke overraskende er en yngre kvinde, Tina Hummelgaard Nielsen – uenig med ham.

Bo Nake har kort forinden kaldt litteraturforskeren Benjamin Boysen, hvis kønspolitiske holdninger byder ham imod, for »en plat kælling og intellektuel smatso« (et eksempel forresten på, hvordan, der stilles spørgsmålstegn ved mænds maskulinitet, hvis de giver udtryk for kvindesolidariske synspunkter) og dernæst bedyret, at han ikke er kusseforskrækket, men at »et hul er et hul, uanset om det sidder på ryggen af en havnearbejder«.

Tråden er illustrativ i forhold til bloggens emne på tre måder.

1) Man bliver præsenteret for den typiske række af argumenter, den borgerlige antifeminisme lægger til grund for ikke at tilkende kvinders medborgerskab samme legitimitet og suverænitet som mænds. Vi ser med andre ord det rationale i anvendelse, der lægges til grund for en generel opfattelse af kvinder som andenrangs samfundsborgere…

2) Man bliver præsenteret for de borgerlige antifeministers brug af kvindefjendske fordomme i diskussionerne, når de føler sig pressede. Først beskylder Bo Nake den unge kvinde for at betjene sig af en overgeneralisering, som det reelt er ham selv, der er fremkommet med - og kalder hendes argumentation for feminint irrationel og umulig at diskutere med. Da dette ikke er tilstrækkeligt til at trænge Tina Hummelgaard Nielsen i defensiven, går Bo Nake over til at betjene sig af direkte krænkelser.

3) Og til sidst i tråden kommer en yngre fyr – (Kim Hvid Johnsen, endnu en typisk repræsentant for de menige borgerlige antifeminister) pludselig sin kønsfælle til undsætning, idet han uden nogen form for belæg gentager og derved sanktionerer Bo Nakes tidligere fremsatte beskyldning imod Tina Hummelgaard Nielsen for at betjene sig af mindreværdigt sludrende, kvindeligt »snik snak«, der fanger de rationelle mænd i et klæbrigt spind. (Det er selvfølgelig også meget bedre end den virkelige grund – at Bo Nake nemlig var komplet hjælpeløs over for Tina Hummelgaard Nielsens fastholdte konsekvens i diskussionen).

Kim Johnsen, viser det sig, forfægter inde på sin facebookside den samme opfattelse af kvinder og moderskab som Bo Nake.
Bo Nake: Tidligere klarede kvinder som enkeltpersoner på samme præmisser som mænd. Men siden har de krævet kollektivistiske fordele, f.eks. køn over kompetence. - Man kan også se problemet som et familieproblm og ikke et kønsspecifikt. Fra at være en ressource er familien blevet forvandlet til en belastning for samfundet.
I går kl. 11:10 · Synes godt omSynes ikke godt om længere

Tina Hummelgaard Nielsen: Bestyrelser er de facto en mandeverden, og kvinder klarer sig IKKE på lige vilkår.... Der er sket en samfundsmæssig udvikling; hvor man, for ikke at høre til bærmen, som der sparkes ihærdigt ned på, er "tvunget" til to indtægter. Jeg mener mange er blevet gidsler i et gældsfængsel. Her opfatter jeg faktisk børnene som de store ofre. I en travl børnefamilie, med institionaliserede børn.... hvor meget reel voksenkontakt har disse børn så i dagens løb?
Jeg kunne godt frygte og tro at Ole Birk Olesen er et af disse understimulerede børn. Hans empati, respekt og forståelse for det modsatte køn er i al fald ikke synderligt veludviklet.
Jeg mener kvindernes entré på arbejdsmarkedet har medført store problemer...kønskampen værende et af dem. For den er unuanceret, og beror i øjeblikket på den fejlopfattelse at mænd og kvinder ER ligestillede og opfattes ligeværdigt....det er desværre langt fra tilfældet. At der så er skrigeballoner der vil lave en modsat forfordeling af mænd, er der ingen undskyldning for. Men kønsdebatten og ligestilling er stadig en væsentlig debat, der har stor relevans. Hvem siger det er kvinderne der skal til kødgryderne.... ;o)
I går kl. 12:51 · Synes godt omSynes ikke godt om længere
Bo Nake: Det er ganske rigtigt, at børnene i dag må bære underskudet. Tidligere var det ofte kvinder. Men er det noget fremskridt. Vil kvinder have unger eller et job? De vil have begge dele, og så vil de også gerne pumpe staten. Derfor giver kvinder over et livsløb staten et stort underskud.
I går kl. 13:32 · Synes godt omSynes ikke godt om længere
Tina Hummelgaard Nielsen: Vil mænd have unger eller job? Livsformen kan kritiseres, men hvis det ene køn skal stigmatiseres som udgiftbærende for samfundet, så viser det tydeligt mig at du ikke anser kvinder som ligeværdige/lige kvalificerede. Du vinkler det på kvindekønnet alene....trist. Er det kvinder der pumper staten...eller er det familier? Hvem styrer økonomien og hvad der "pumpes" Pumper enlige fædre staten, eller er det kun forbeholdt enlige mødre? Jeg synes det er noget chauvanistisk vrøvl du skriver.
I går kl. 13:38 · Synes godt omSynes ikke godt om længere

Bo Nake: Det er Velfærdskommissionens tal. En nyfødt dreng giver i løbet af et liv et overskud på 800.000, en nyfødt pige et underskud på 2,5 mill. Christen Sørensen ( socialdemokrat ) har været inde på det samme. Jeg har ikke alene vinklet på kvindekønnet, men nu er det altså kvinder, der føder, og de må gerne sige nej.
I går kl. 13:40 · Synes godt omSynes ikke godt om længere

Tina Hummelgaard Nielsen: Hvordan ser det ud med ligeløn? Betaler kvinder mindre i skat. da deres indtægt er lavere? Gælder ophold på fødselsgange, barsel osv med? Har kvinderne flere barns sygedage, omsorgsdage etc....fordi kønsrollefordelingen lever i bedste velgående. Selvfølgelig kan kvinder sige nej...det kan og må mænd også. Men hvilke skatteindtægter skal så betale for samfundets udgifter. Holde hjulene i gang og sikre væksten osv. Vi kan også forbeholde det for rige kvinder at få børn...eller nogen der forsørges af deres mand. Du kan komme med nok så fine nøgletal. Du opfatter kvinden som problemet...og der er faktisk to køn. Mener stadig de fleste børn fødes i familier og ikke af singler. Nå ja...der er jo også en hovedvægt af kvinder der tager videregående uddannelser. Det er dyrt, men det postuleres, fra alle politiske partier, som værende essentielt for samfundet at vi uddanner os. Skam få kvinder....
I går kl. 14:26 · Synes godt omSynes ikke godt om længere ·  1
Bo Nake: Du interesserer dig jo slet ikke for diskussionem. Når jeg giver informationer, fejer du dem til side, og fyrer en række konfuse spørgsmål af. - De, der tjener mest, betaler også mest i skat. - Med at sige nej mente jeg at sige nej til graviditet. - I øvrigt kan du ikke bare sige kvinder en bloc. En del kvinder yder mere, end de modtager. Men det er ikke nødvendigvis dem med de længste uddannelser. - Værdien af uddannelse er helt afhængig af hvilken uddannelse. Etc., etc.
for 23 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere

Tina Hummelgaard Nielsen:Bo Nake, Jeg stiller (konfuse?) spørgsmål.... Hvilke omkostninger der medregnes som henholdvis kvindeskabte og mandeskabte; er da i denne diskussion, hvor du fremdrager velfærdskommissionens tal, ikke konfust... men betimelige spørgsmål!? Mænd kan, som jeg skrev tidligere, også sige nej...til kvinders graviditet (eller er "egoismen" i det også kun på kvinders side?) Jeg skal da gerne specificere, for jeg kan se jeg kan have udtrykt mig uklart, at flere kvinder end mænd tager lange uddannelser. Er det et gode eller en bekostning? Og er det medregnet i tallene? Hvorfor er der stadig ikke ligeløn? Hvis vel og mærke kvinders arbejde er lige så meget værd som mænds? Derudover mener jeg ikke at have udtrykt mig en bloc…. Jeg mærker mig dog, at du ikke svarer på ét eneste af mine spørgsmål. Spørgsmålet er vel snarere, om det er dig eller mig der er konfus? Men vil du svare mig, Bo Nake? Jeg interesserer mig faktisk for diskussionen...!
for 20 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere ·  1

Bo Nake: Nej. Jeg har jo sagt, at jeg ikke gider, når din argumentation er så sommerfugleagtig, ja feminin. Ellers, tag et emne af gangen.
for 19 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere

Tina Hummelgaard Nielsen: Jeg skal spørge mandhaftigt og konkret.
1.Tager velfærdskommisionens tal højde for at kvinder føder børn, med hvad der af følger?
2.Tager den højde for at der er et overtal af kvinder på (dyre)universitetsuddannelser?
3.Tager den højde for at kvinder får mindre i løn?
 Tre korte konkrete spørgsmål, til de tal DU bragte ind i debatten.
for 19 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere ·  2

Bo Nake: Find det selv. - Jeg er opdraget med, at kvinder er det opvartende køn og mænd det opvartede. Ikke omvendt.
for 19 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere ·  1
Tina Hummelgaard Nielsen: Du er nok også opdraget med at kvinder skal tie i forsamlinger. Kor 14.33-36 Der står ellers også at manden er kvindens hoved. Nuvel, noget har da ændret sig siden du tillagde dig dine gammeltestamentlige holdninger til kvinder.
for 19 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere ·  2
Bo Nake ‎@Tina. Find da ud af noget selv i stedet for at spørge som en hjælpeløs kvinde. - Du tog for meget for givet i min sætning om pæne kvinder. Jeg har taget sætningen fra en engelsk forfatterinde og kun ændret et stedord. Det hedder udbytning af kvindelig arvejdskraft. Det ved de alt om i KVINFO. 
for 16 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere

Tina Hummelgaard Nielsen: Du påstår dig med at jeg ikke er interesseret i diskussionen, afviser mine spørgsmål (!!) som sommerfugleagtig argumentation [sic] Du skriver " Ellers, tag et emne af gangen." men vil (kan?) så alligevel ikke svare på helt konkrete spørgsmål og unddrager dig at være vederhæftig for dine egen argumentation i tråden. I samme åndedrag som du beder mig gøre dét for dig. Nej, Bo Nake, det er ikke hjælpeløshed der gør, at jeg har ikke planer om at gennemtrawle (substansen og grundlaget for) velfærdskommisionens rapport for at be eller afkræfte din argumentation, for det er mig tydeligt at de fine ord, og henvisning til dette og hint, kun er et dække for at du blot er en simpel chauvanist som ringeagter kvinder og ikke ser dem som dine ligeværdige. Jeg ytrede tidligt i tråden at jeg mener at både familie og samfundsstruktur er dybt problematiske (for især børnene) og der skrev jeg, at det ikke nødvendigvis var kvinderne der skulle til kødgryderne! Herefter blev det tydeligt, at du ikke grundlæggende evner at anskue kvinder som andet end en opvartende ånd og fødemaskine, som skal være dit beck and call!
....men ved du hvad? Underdanighedens dage er længst forbi og du er reelt blot en dinosaur, omend du svøber det i intellekt og fine fraser.
for 9 timer siden · Synes ikke godt om længereSynes godt om ·  3

Bo Nake: Det hedder "chauvinist". - Uanset hvad jeg skriver, vil du kunne det ud af det, du ønsker.
for 5 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere ·  1

Tina Hummelgaard Nielsen: Trods stavefejl, tror jeg bestemt jeg har fået essensen ud af det....Mangler du ikke et ord. Kongruensen er ikke slående.
Hav en god dag.
for 5 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere ·  1

Bo Nake: Nej. Det har du ikke. - Du kan rende og hoppe.
for 5 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere

Kim Hvid Johnsen: Denne tråd beviser at kvinder er mestre i snik snak. Bo du burde vide bedre end at spille det spil.
for 4 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere

Bo Nake: Jo, men det er jo, fordi min kærlighed til kvinder er så stor.
for 4 timer siden · Synes godt omSynes ikke godt om længere

Kim Hvid Johnsen: Ja de spinder spind man dårligt slipper fra igen.
for 4 timer siden · Synes godt om


Lad os se nærmere på rationalerne bag Familien Sorts sympatier og holdninger: Samme Kim Hvid Johnsen, der her melder sig på scenen for at bakke den slemt nødsstedte Bo Nake op, linker i en fb-opdatering til Lisbet Røge Jensen (som blev præsenteret allerede i føljetonens første afsnit), der skarpt kritiserer, at skatteyderne tvinges til at betale for at staten stiller nogenlunde betalelige daginstitutioner til rådighed for at kvinder (NB: ikke mænd eller mænd OG kvinder), kan få deres børn passet: »Det chokerende for mig er at omkostningerne for mine børn i institution er større end min indkomst! Ellers har Lisbet Røge Jensen fuldstændigt ret. Kvinden er voldsomt subsideret af det offentlige system, så hun faktisk kan både kan blæse og have mel i munden«.

Vi gentager: »Kvinden er voldsomt subsideret af det offentlige system, så hun faktisk både kan blæse og have mel i munden«.

Det var fuldkommen samme tankegang som Bo Nakes »Vil kvinder have unger eller et job? De vil have begge dele, og så vil de også gerne pumpe staten. Derfor giver kvinder over et livsløb staten et stort underskud«. Og senere: »…nu er det altså kvinder, der føder, og de må gerne sige nej«.

Andetsteds fortæller Kim Johnsen en vittighed, der handler om, at nogen hører, at en gås er død og tror, at der menes Helle Thorning Schmidt. (Haw, haw, haw).

Det er lidt lige som med Rikki Tholstrup før: Hvis man tror, at sådanne holdninger og loyaliteter nok tilhører en slibrig, ældre, forbitret, fraskilt herre med ost i skægget og jord i hovedet – tager man helt fejl. Kim Hvid Johnsen er en nydelig ung fyr, der har læst historie på Købehavns Universitet og arbejder som sagsbehandler hos Natur og Erhvervsstyrelsen. Og er far til en lille pige… sågar.

Denne unge veluddannede familiefar, støtter op om Bo Nake, som netop er fremkommet med disse utroligt sexistiske udfald imod trådens debatterende kvinder og har udtrykt et fascistisk kvindesyn generelt. HAN – en småbarnsfar til en lille pige - støtter dén argumentation og dét kvindesyn! Hvordan kan han? Også over for sin kone. Ja, det virker måske underligt at give sig til at blande hensynet til ægtefæller ind i bedømmelsen af folks fb-opdateringer. Men alligevel… jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan de mænd forener dette fundamentalt nedladende syn på arbejdende småbarnsmødre med forholdet til deres egne koner, som jo netop må formodes at være nogle sådanne… Hvordan kan de gå ind for, at deres egne koner skal betragtes som pariaer, der klemmer staten og både vil blæse og have mel i munden - fordi deres barn går i børnehave og de selv på arbejde? (….formoder jeg).

Og hvordan kan de være så usolidariske? Synspunktet er selvfølgelig forfærdeligt under alle omstændigheder. Men hvorfor er det moderen/kvinden og ikke forældene/manden OG kvinden, angrebet rettes imod, hvis det endelig skulle være? Er børnenes behov da kun kvindernes ansvar? Og hvor er respekten for nødvendigheden af, at børns behov varetages henne? Man kan jo ikke bare lade være med at tage sig af børnene, vel?

Kvaliteten af kvinders medborgerskab måles med en økonomisk alen, der gør dem illegitime. Modellens åbenlyse afmagt med hensyn til at værdisætte reproduktion realistisk anerkendes ikke som værende dette. I stedet stemples de (kvinder/kvinder med børn), som ikke formår at bringe sig i overensstemmelse med modellens værdisystem, som illegitime samfundsaktører.

Tråden med Bo Nake og Tina Hummelgaard Nielsen og Kim Hvid Johnsens fb-opdatering er et eksempel på en konsensus, der er ved at udvikle sig, om, at kvinder ganske enkelt ikke har legitimitet i samfundet på lige fod med mænd – med begrundelse i det regnestykke, som Bo Nake også fremkom med i tråden: »En nyfødt dreng giver i løbet af et liv et overskud på 800.000, en nyfødt pige et underskud på 2,5 mill«. Det fremføres overalt i debattråde rundt omkring på fb, netaviser og blogs. Alt andet end produktion i den private sektor, er at betragte som tilsæt og snylt på samfundet. Bare ved at være ANSAT i den offentlige sektor, er man i denne optik en snylter. Og fordi der er overvægt af kvinder i den offentlige sektor, gør det kvinder som sådan til et køn af samfundsnassere. Kvinder, som løber livet af sig som sygeplejersker, hjemmehjælpere, pædagoger, skolelærere og… fortsæt selv listen – for at udføre fuldkommen uundværlige funktioner i samfundet, anses i ramme alvor for nassende snyltere. Og nu er denne logik altså eskaleret til også at omfatte kvinders fødedygtighed.

Jeg opfatter det som et stort problem, at den borgerlige antifeminisme udråber kvinder til ikke at være fuldgyldige samfundsborgere i kraft af, at de bærer hovedparten af de reproduktive forpligtelser. At argumentere for, at kvinder ikke er fuldgyldige borger, er nemlig det samme som at argumentere for, at deres ord ikke har vægt. (Eller med Bo Nakes ord: din argumentation er så sommerfugleagtig, ja feminin...). Og hvis kvinders ord ikke tillægges vægt, er de jo sat uden for indflydelse på den demokratiske proces. Fordi de føder børnene.

(Fortsættes...)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar