søndag den 26. august 2012

Henrik Dahl og Trussen fra Abernes Planet 3


Omsider er vi fremme ved selve den kvalificerende præstation, der skaffede Henrik Dahl Trussen fra Abernes Planet: Dagen efter facebookbataljen (den 23.08) var Henrik Dahl og Zenia Stampe inviteret til debat i Deadline 17 hos Nynne Bjerre Christensen. Men var hvad emnet for debatten?

Ingen kunne jo være i tvivl om, at anledningen til invitationen var fb-konflikten. Og da Nynne Bjerre Christensen ydermere lagde op til debatten med en minutiøs gennemgang komplet med diverse nedgørelser forekom det indlysende, at dette også måtte være emnet for aftenens diskussion: Er det i orden at hæfte nedsættende betegnelser på kvindelige politkeres køn (bimbo), fordi man er uenig med dem?

Efter oplægget gav studieværten imidlertid Zenia Stampe udtrykkeligt besked på at tale om Vollsmose: »Zenia, hvis vi lige lader tillægsordene ligge et øjeblik og kigger på substansen i forbindelse med konflikten i Vollsmose, så…«  bla, bla, bla o.s.v.

Emnet blev med andre ord forladt uden at være blevet diskuteret. Besynderligt oplæg til en debat imellem to parter, der helst skulle forestille at være ligeværdige. Man hører i detaljer om den krænkelse, Henrik Dahl har udsat Zenia Stampe for. Og dernæst går man straks over til at tale om noget andet. Man må jo få det indtryk, at studieværten ikke tillægger det nogen betydning. Men det var da ellers et klokkeklart eksempel på, at kvindelige politikere har deres køn imod sig. Og forresten også på, hvorfor det er sværere for kvinder at få indflydelse i offentligheden end mænd. Når man tænker på, hvor meget af tidens kønspolitiske debat, der går ud på, at benægte eksistensen af den slags kvindeundertrykkelse, må man undre sig over, at DR/Deadline ikke opfatter den historie som relevant.

Men okay, videre. Zenia Stampe svarede på det stillede spørgsmål om konflikten i Vollsmose, idet hun bebrejdede Henrik Dahl, at han ikke på en mere seriøs måde brugte sin faglighed til at kvalificere diskussionen. 

Studieværten gav ordet til Dahl med ordene: »Henrik Dahl, er det her sådan en klassisk radikal fortrængning af samfundets egentlige problemer?«

Hm, hm. Det var ellers en venlig håndsrækning fra studieværten (sådan ER de jo bare, disse pæne, politisk korrekte radikale duksepiger, vi ved det godt, også herinde på DR og kom nu, Henrik, vi er bag dig….). Men nej. Henrik Dahl greb ikke bolden. Han havde nemlig tænkt sig, at der skulle svares på et endnu lavere niveau:

Dahl: »Jeg synes bare Zenia er SJOV. Og det jeg skrev på fb var bare, at hvis Zenia var en karakter i en tv-serie, der handlede om politik, så ville hun blive megapopulær, fordi hun har specialiseret sig i at sige ting, der er rigtige men totalt indsigtsløse«.

Nå. Okay. Det var dét, Henrik Dahl var kommet ind i studiet for. … Danmarks befolkning skulle have at vide, at Zenia Stampe er SJOV. Og at hun siger ting, der er totalt indsigtsløse. Eller nej, måske er det ikke så meget at seerne skal have at vide, at Zenia Stampe er sjov og siger indsigtsløse ting, som det er, at de skal overvære hende blive fortalt dé ting lige op i sit åbne ansigt.

Henrik Dahl er simpelthen kommet i studiet for at tale ned til Zenia Stampe. Og nu er vi fremme ved den meget vigtige del af begrundelsen for at Henrik Dahl fik trusseprisen… Det med at han optrådte nøgen! Henrik Dahl fortæller helt åbent, at han er useriøs og at han er her for at nedgøre Zenia Stampe. Han gør det fuldkommen klart, at han hverken er her for at diskutere politiske holdninger eller kloge sig på landets situation, men for at fremvise sin kvindeforagt helt åbenlyst.

Det er nøgent!

Studieværten beder Dahl uddybe, hvad han mener, der er indsigtsløst ved det, Zenia Stampe siger.

Dahl (henvendt til Stampe): »Det er jo rigtigt nok som du sige, at det her problem er opstået i Danmark. Men det er indsigtsløst det du siger, fordi det er jo meget mere komplekst, som vi også lige har hørt bl.a. Socialdemokratiet sige, ikke?«

Øhh, men det med forsimplingen var da netop Zenia Stampes pointe lige før. Var det måske ikke? Nu gør Henrik Dahl overforsimplingen til Zenia Stampes problem. Og det i en så patroniserende tone, at det lyder akkurat som om han egentlig ville sige, at hun bare skal vide, at det hele nu engang er lidt mere komplekst end hun er i stand til at forstå med sin lille kyllingehjerne. Og det sidder han, den store mand her for at fortælle hende. …

Helt dum er Zenia Stampe nu ikke, for hun opdagede godt Dahls lille manøvre og svarede, at det jo netop er nuanceringen, hun insisterer på – og gentager sin opfordring til Henrik Dahl om i højere grad at bruge sin faglighed til at hæve niveauet i diskussionen.

Dahl: »Nu siger du jo igen noget, der er rigtigt, men som også er… sådan bliver sagt på en, på en eller anden måde som (mumle, mumle i skægget)… Og det er og. Og du kommer fra et parti. Og det er derfor du er så sjov. Hvis du var en tv-serie.  Fordi. Du kommer fra et parti…«

Ups, ups. Dér kom Henrik Dahl godt nok til at snuble grundigt rundt i sine forskellige brikker til billedet af Zenia Stampe som en mindreværdig og inkompetent person: Det parti, hun tilhører. At hun er sjov. En tv-serie. Alt det han har taget med sig hjemmefra. Men det lykkes ham dog at understrege endnu engang, hvad det er, han er kommet for at sige: »Og det er derfor du er så sjov«.

Studieværten bryder ind: »Jamen Henrik, forhold dig lige til det Zenia Stampe siger i sin essens«.

Dahl svarer med at forklare studieværten, at hun helt har misforstået, hvorfor han sidder der: »Jamen når jeg laver sådan noget her på fb, så er det i min egenskab af at være deltidskomiker. Det er altså ikke fordi jeg er sociolog altså, at jeg laver de her ting. Jeg synes bare det er sjov….«

Der var den med SJOV igen… Dahl sidder der minsanten ikke i sin egenskab af sociolog. Nej da. Han taler som deltidskomiker. Tydeligere kan det ikke siges, at Henrik Dahl så sandelig ikke kommet i fjernsynet for at nedlade sig til at tage Zenia Stampe alvorligt. Men for at sige at han ikke gør det. Større uforskammethed over for en diskussionspartner skal man godt nok lede længe efter.

Studieværten afbryder igen: »Men der er da al mulig grund til at tage de her ting Zenia Stampe siger alvorligt. Altså de her folk er vel et langt stykke hen ad vejen vokset op i Danmark. Og er et produkt af Danmark på godt og på ondt. Det må vi jo som samfund forholde os til.«

Det er bemærkelsesværdigt, at Nynne Bjerre Christensen åbenbart godt kan finde ud af at bede Henrik Dahl om at tage den politiske diskussion alvorligt – men ikke Zenia Stampe... Hvorfor griber studieværten ikke ind over for den ekstreme despekt, Henrik Dahl udviser over for Zenia Stampe for åben skærm?

Dahl indvilliger nødtvungent: »Så vidt jeg kan forstå på folk, som faktisk VED noget om de her ting, er det jo et problem for den danske stat og for folk der bor i Odense og sådan noget, men det udspringer jo også af nogle ting, der er bundet til nogle kulturværdier som indbefatter mangel på respekt for den lovlige øvrighed og vold som løsningsmodel på en helt anden måde end man er vant til.«

Nu han åbenbart alligevel bliver nødt til at tale om det politiske, kan han i det mindste bruge det til at patronisere hende... »Folk, som faktisk VED noget om de her ting«… i modsætning til Zenia Stampe, ikke?

»Men synes du, der går politisk korrekthed i det og det er det Zenia Stampe går galt i byen med?«, spørger Nynne Bjerre hjælpsomt. Måske årsagen til, at hun ikke griber ind overfor Henrik Dahls nedgøring af Zenia Stampe er, at hun ganske enkelt er indforstået med hans blik på hende? Det tyder meget jo på.

Dahl indvilliger i at uddybe sit syn på Zenia Stampes mindreværdighed: »… Zenia kommer fra et parti, der ALTID tager fejl og ALDRIG nogensinde har ret i NOGET SOMHELST og derfor synes jeg også du sku' være sådan noget mere ydmyg, når du udtaler dig, fordi Det Radikale Venstre… hvis du… med mindre det er et uheld, så tager I fejl. Og det har I altid gjort.«

Oooooha! Et parti der ALTID tager fejl og ALDRIG har ret i NOGET – med mindre da det er en fejl.  Den var hård. Og svær at svare på, hvad? Bemærk hvordan Dahl starter med at tale OM Zenia Stampe og ved brug af hendes fornavn, som om hun var en lille pige, hvorefter han pludselig går over til at tiltale hende direkte med en irettesættende opfordring om at være noget mere ydmyg… Brrrrr. Patronisering med patronisering på.

Studieværten bryder atter ind med en hjælpende hånd til Dahl: »Taler vi om udlændingepoitik her?«

Dahl: »Ja, ja.«  

Zenia Stampe har flere gange i forløbet stirret vantro på Henrik Dahl, imens han fyrede sine fornærmelser af lige op i hendes åbne ansigt, og nu protesterer hun imod det åbenlyse overgreb, der ligger i, at Dahl, som selv er ved at eksplodere af opblæsthed og for øvrigt INTET giver af faglig værdi, vil forlange ydmyghed. Af hende…: »Jeg opfatter faktisk mit synspunkt som ekstremt ydmygt. For jeg vil gerne have alle fakta på bordet. Jeg ved ikke hvad løsningen er på det her..« - og fortsætter så med at tale om konflikten i Vollsmose og de efter hendes opfattelse forsimplede løsningsmodeller så som rejs hjem og den slags.

Dahl svarer: »Der er ikke nogen, der har gjort sig til talsmand for selvtægt. Men alle, der har FORSTAND på det, de siger jo, at det er, det er et problem, der udspringer af kultur. Det er bare sådan det ER. Så sent som i går aftes i Deadline var der to højt uddannede eksperter oven i købet med kulturbaggrund fra Mellemøsten, ik'… så jeg tænk.. det her det er et kulturproblem, det er bare sådan det ER«.

Zenia Stampe prøver at komme ind, men studieværten afholder hende: »Vi skal lige have den opfølgning fra Henrik Dahl.«

Dahl: »Jamen det er jo det, de indsigtsfulde folk de siger og der bliver man bare nødt til at starte, og det er folk der VIRKELIG har sat sig godt ind i de her ting, en integrationskonsulent og en forsker fra SDU som siger, sådan her forholder det sig.«

Alle, der har FORSTAND på det, de siger… og folk der VIRKELIG har sat sig godt ind i de her ting… I modsætning til Zenia Stampe, forstår vi, som åbenbart ingen autoritet har at sætte bag sine vurderinger?? Det ved selv en pauseklovn... nå nej, deltidskomiker. Af en deltidskomiker at være er Henrik Dahl nu ekstremt belærende.

Hvordan går det i det hele taget til, at Henrik Dahl kan beholde sin autoritet som dommer over Zenia Stampes niveau, samtidig med at han igen og igen fortæller, at han kun er her for sjov og som komiker? Det er da mærkeligt. Zenia Stampe derimod bliver igen og igen frataget sin autoritet uden andre begrundelser end… Ja, hvad? Med henvisning til at hun er kvinde og lyshåret, så vidt jeg kan se.

Zenia kommer igen en sidste gang: »Men det i sig selv er jo også et modbevis på at Islam eller det at man kommer fra Mellemøsten jo ikke i sig selv er ensbetydende med, at man raserer et hospital og det er jo bare den nuancering, jeg synes vi skal have til stede…« Og så rundede studieværten af med et par bemærkninger om at have fået nuancerne på bordet og farvel, farvel. Brrrr. Men som seer sad man nu tilbage og syntes, at man havde set et indslag, hvor to debattører blev pålagt noget vidt forskelligt.

Imens Zenia Stampe udtrykkeligt fik besked på, at det var Vollsmose (og ikke tillægsordene, som studieværten sagde), der skulle diskuteres, var Henrik Dahl åbenbart inviteret i studiet for at fortsætte sin ydmygelse af Zenia Stampe.

Der skal da bestemt ikke herske tvivl om, at æren for den nøgne fremvisning af foragt for kvinder, der udløste trusseprisen, er helt og holdent Henrik Dahls. Men uden hjælpen fra Danmarks Radio var det ikke gået… For tænk hvis Nynne Bjerre Christensen havde valgt at lade indslaget handle om mænds krænkelse af kvinder i offentligheden… i stedet for som hun gjorde for åben skærm at gentage Dahls krænkelse af Zenia Stampe og dernæst lægge situationen til rette, så han kunne fortsætte i samme spor. Eller tænk, hvis hun havde irettesat Dahl og forlangt en sober tone af ham, i samme øjeblik han demonstrerede sin despekt. Ja, så var det bare ikke blevet det samme indslag. Og så er det ikke sikkert, at det havde udløst en trussepris til Henrik Dahl.

Henrik Dahl skylder en god del af sin uimodsigelige gennemslagskraft at Danmarks Radio deler hans kvindesyn! 

Henrik Dahl og Trussen fra Abernes Planet 2

Som lovet i sidste indlæg et par reaktioner på Henrik Dahls opdatering om Zenia Stampe (R) fra nogle af Dahls fb-venner. Her. I får også lige opdateringens ordlyd igen:

»Zenia Stampe er fantastisk, og jeg er vild med hende. Seriøst. En morsommere karakter kunne ingen manuskriptforfatter optænke til en politisk serie: Den Socialkonstruktivistiske, Relativistiske, Politisk Korrekte Bimbo.
Hun ville blive en mega stjerne«
.  

De fleste af Henrik Dahls fb-freinds likede lige netop denne her opdateringen så heftigt, at de bare gentog hele klamamsen ordret, før de jublende af lykke sendte det videre ud over nettet eventuelt med et LOL i halen.

Men et par enkelte reaktioner er der da. Her er Mads Vestergaard: »Henrik Dahl har jo ret. Zenia Stampe er en bimbo. Det skyldes ikke hendes køn, men hendes manglende forståelse for hvordan verden hænger sammen«.

??? Jeg begriber oprigtigt talt ikke logikken. Det gør jeg ikke. Men jeg har stærkt på fornemmelsen, at det er en avanceret form for snakken udenom.

Og så er der Jesper Juul Keller: »Det er altså ret krænkende, det der! Det kan du ikke være bekendt overfor Amalie, Dildo-Jill, Linse, Gustav, og hvad de ellers hedder…«

Dén forstår jeg til gengæld: Zenia Stampe skal HELT ned i skidtet. Nu er hun først kommet et stykke af vejen derned pga Henrik Dahls nedgøring, da han kaldte hende en bimbo. Men hun skal endnu længere ned. Helt ned UNDER de mindst respekterede… Amalie, Dildo-Jill, Linse, Gustav, og hvad de ellers hedder… I det mindste viser det da, at fyrene godt selv ved, hvad de laver: At det drejer sig om at gøre en kvinde mindre, end hun i virkeligheden er.

Og til sidst en hr. Svend Pedersen: »Man vender tilbage til Fjæsen efter nogle timers arbejde (si!), og finder Zenia Stampe siddende med grådkvalte blå øjne og den der ubeskrivelige følelse af, at der er noget galt. Jeg synes ellers Henrik Dahl havde behandlet hende meget pænt i morges.
Er der dog ikke en, der kan minde dullemåsen om Muhammed-tegningerne, og bede hende tænke før hun knævrer?«


»Dullemåsen«… Tænke før hun knævrer. Den gik vist rent ind, den med bimbo. Og i det hele taget….. er der bare noget herligere end at trampe på en kvinde, der har »krænkelse« malet i hele tudefjæset (med grådkvalte blå øjne)?

Nå. Det må være nok med fb-kommentarer. Lad os gå videre med den egentlige prisvindende præstation! (Nu SKAL jeg altså have vasket de gulve, I må vente lidt).

Henrik Dahl og Trussen fra Abernes Planet 1
Tilllykke! Du har vundet TRUSSEN fra Abernes Planet i ægte GULD, for du er den FØRSTE MAND, der har optrådt NØGEN i Deadline. Du er sgu SÅ SJOV, Krøllemus!

Med begrundelsen at han er den første mand, der har optrådt nøgen i Deadline, blev Henrik Dahl forleden tildelt Trussen fra Abernes Planet af Susanne Staun (mor til den efterhånden herostratisk berømte kronik om de borgerlige antifeminister, »Truslen fra Abernes Planet«).

Oplev Henrik Dahls optræden i Deadline her:  http://www.dr.dk/DR2/deadline2230/seudsendelser.htm#/52535/13:02

Men hvad er historien bag den præstation, der kvalificerede Henrik Dahl til den prestigøse trussepris? Og hvad vil det egentlig sige at optræde nøgen?

Det skal det handle om i dag!

Først optakten:
Folketingspolitiker, Zenia Stampe udtalte den 22.08. i BT: »Vollsmosebøllerne har lært volden i Danmark«.

Det fremkaldte følgende svar (hvis man da kan kalde det det) fra Henrik Dahl på fb: »Zenia Stampe er fantastisk, og jeg er vild med hende. Seriøst. En morsommere karakter kunne ingen manuskriptforfatter optænke til en politisk serie: Den Socialkonstruktivistiske, Relativistiske, Politisk Korrekte Bimbo. Hun ville blive en mega stjerne«.

Den opmærksomme læser vil naturligvis have bemærket, at når Henrik Dahl kalder Zenia Stampe for den Socialkonstruktivistiske, Relativistiske, Politisk Korrekte Bimbo m.m., fordi han er uenig med hende, er der tale om en afstraffelse – (til forskel fra f.eks. diskussion og udveksling af argumenter). Som det hedder med en fast vending i sproget, »det skal du få betalt…«. Og her får Zenia Stampe altså betalt for sine holdninger med en offentlig ydmygelse.

Henrik Dahls svada kan vel koges ned til noget i retning af en dum og tom kvinde, der ikke har nogen faglighed. Ja, så meget foragter Henrik Dahl åbenbart Zenia Stampe, at han end ikke anerkender hende i sin faktiske egenskab af folketingspolitiker for Det Radikale Venstre, men i stedet insisterer på at forholde sig til hende som noget henhørende fiktionens verden (en karakter optænkt af en manuskriptforfatter). Noget… eller nogen… der er tænkt af en anden… Her er (åbenbart) en person, der ikke har nogen personlighed. (Til forskel fra Henrik Dahl selv, hvis personlighed enhver ved blot et enkelt blik på hans facebook-side kan konstatere er kæmpestor). Zenia Stampe er ikke en »rigtig« politiker, hun tænker ikke selv (»Politisk Korrekt«), hendes identitet eksisterer ikke »rigtigt«, hun mangler indhold, hun er drevet af overfladisk trang til bekræftelse.

Men hør. Var det forresten ikke nogenlunde det samme, Henrik Dahl beskyldte Helle Thorning for i sin tid, da han sagde, at hun var en blank person? Henrik Dahl har også sagt om Özlem Cekic på fb: »I øvrigt vil jeg gerne sige, at jeg på nogle punkter er enig med Sofie Carsten Nielsen i, at biologien ikke kan bruges til så meget. For eksempel er Özlem Cekic et hundrede procent blondine«.

Sjovt så mange kvindelige politikere, der er mangefulde subjekter i Henrik Dahls øjne.

Trofaste læsere af min blog vil jo vide, at Henrik Dahls karakteristik af Zenia Stampe trækker på samme kvindesyn, som han også har givet udtryk for ved adskillige andre lejligheder, (senest i debatten tidligere på sommeren om kvindelige kønsforskere i Weekendavisen): At kvinder er intellektuelt underlegne, at kvinders faglighed er en pseudofaglighed. Og så er der bimbo-betegnelsen…  Som bekendt betyder »bimbo« jo en umoden, dum og tom kvinde, der samtidig er relevant som sexobjekt. Eller anderledes sagt: Fagligt duer hun ikke til noget, men kyl hende op i senen, så jeg kan give hende en omgang. Den holdning til Zenia Stampe tillader Henrik Dahl sig altså at give udtryk for i en hyggestund på sin facebook-side.

I stedet for at begrunde, hvorfor han mener hendes synspunkter er forkerte, gør han noget andet. Han fratager hende autoritet ved at henvise til hendes køn som noget, der er mindreværdigt.

Seksualisering er skam en velkendt metode til at fratage kvinder autoritet og respekt for deres faglighed. Det er ikke det. Men fra Henrik Dahl havde man vel trods alt forventet sig andet og mere.

Zenia Stampe protesterede da også omgående i BT imod Henriks Dahls sexistiske nedgøring: »Henrik Dahl kalder mig en "bimbo" på Facebook. Vist nok fordi jeg tillader mig at påpege, at mange af bøllerne fra skadestueballaden i forgårs er født og opvokset i Danmark, og derfor dårligt kan kaldes udanske. Nu er jeg en høflig og sød pige, så jeg vil ikke kalde Henrik Dahl for en mandschauvenistisk nar.« (http://www.bt.dk/politik/henrik-dahl-du-er-en-bimbo-zenia)

Så langt så godt. Pyha. Men det var skam kun forhistorien til den rigtige historie, historien om, hvordan Henrik Dahl kvalificerede sig til Trussen fra Abernes Planet.

Måske vi skulle tage en pause. Her følger et intermezzo-blogindlæg, hvor vi lige tager et par reaktioner fra Dahls fb-venner, før vi går videre.  (Jeg skal lige vaske gulv og nogle andre ting,  før resten kommer på).