lørdag den 2. februar 2013

Kvinfo og terroristerne

Flere har spurgt mig om jeg mon er »talskvinde« for KVINFO? Og nej, det er jeg så IKKE. Jeg er på ingen måde ansat eller på anden vis tilknyttet institutionen - når man ser bort fra at jeg ind imellem har skrevet en artikel for webtidsskriftet om køn og kultur. Men hvad i alverden er DA grunden til at KVINFO har fyldt så meget såvel i min bog, (»Patteprinsen og de skinhellige drager«) som på min blog.

Lad mig straks ile med en forklaring.

Det skyldes MÅDEN, hvorpå institutionen er blevet brugt i samfundsdebatten. Den krænker min retfærdighedssans, simpelt og enkelt. KVINFO er gennem de sidste to, tre år blevet brugt som veritabel prügelknabe af Familien Sort i den kønspolitiske debat. Og hvorfor? Jo, fordi det har været nødvendigt for antifeministerne at finde en institution og en person, der kunne repræsentere den magtfulde radikalisering, tyranni og undertrykkelse af menneskers frihed, der som bekendt påstås at udgå fra kvindebevægelsen. 

Derfor blev forskningsbiblioteket KVINFO sammen med dets leder, Elisabeth Møller Jensen, det nye sort i kampen om ligestilling. 

De forskellige beskyldninger har været mildest talt unfair. Men fordi den borgerlige presse helt ukritisk lægger spalteplads til angrebene uanset deres sandhedsværdi, er det formentlig svært for mange mennesker at gennemskue manipulationerne fuldstændigt. Lad mig f.eks. minde om de gentagne angreb på KVINFO for at modtage 30 millioner i statsstøtte om året – på trods af at Kulturministeriets driftstilskud er på 6,7 millioner og alt resten op til de 30 millioner er øremærkede fondsfinansierede midler til tidsbegrænsede kulturprojekter*. Eller angrebet for at koste skatteyderne 1100 kr. pr udlånt bog, skønt det rigtige svar befinder sig imellem 6 og 30 kroner. Eller den rædsomme vandrehistorie, der tilsiger, at Elisabeth Møller Jensen skulle have ønsket Jørgen Leth død i forbindelse med udgivelsen af hans selvbiografi, »Det (u)perfekte menneske«. M.m.m..  (Link til Elisabeth Møller Jensens anmeldelse af Det uperfekte menneske: http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/konsulens-tvivlsomme-projekt)

Angrebene er haglet ned over KVINFOs syndige hoveder gennem de sidste år. Og ja, det har forarget mig at bevidne. Det gør det nyeste angreb også! Så skal vi ikke tage fat på det? Angrebet kommer fra Karen West og Elmas Berke og lyder sådan her i en status hos Elmas Berke: »Kvinfo inviterer et fuldgyldigt medlem af Hizb ut tahrir ind i varmen, med henblik på at skulle holde foredrag for muslimske kvinder«.

Ouuuah, det lyder ellers ikke godt, hvad? KVINFO, der arbejder for ligestilling og kvinders rettigheder i Den arabiske verden, KVINFO, der har et mentornetværk for indvandrerkvinder i sit regi. … Og så åbner de sig for at selv samme indvandrerkvinder kan komme under Hizb ut- Tahrirs direkte indflydelse. Ja, det lyder endda som om de er ivrige efter at dette skal ske… »med henblik på at skulle holde foredrag for muslimske kvinder« …ikke bare foredrag for offentligheden som sådan. Nej, foredrag for muslimske kvinder. Der er jo en sammensværgelse i gang her! 

HVAD SKER DER DOG FOR FEMINISTERNE!!??

Men. … Er feminister ellers ikke nogle med et helt anderledes værdigrundlag end Hizb ut tahrir? Altså… og er ikke mentornetværket netop et udtryk for dét: Ligestilling og integration ved gennem mentorrelationen at åbne døre til samfundet og til arbejdsmarkedet. Min sjæl hvad vil du mer'? Men nej, der skulle være en påstået interesse i at infiltrere dette initiativ med helt totalt modsatrettede signaler fra så kønskonservativt en størrelse som Hizb ut- Tahrir. Et ønske man omsider var ved at få opfyldt…. kunne man forstå på Elmas Berke og Karen West. 

Den angiveligt skandaløse hændelse stammer faktisk tilbage fra 2010.  /Rettelse: sagen forløber i foråret 2011! Og ikke 2010. Den ligger således to og ikke tre år tilbage. Jeg beklager/. Så det er ikke ligefrem aktualitetens værdi, der bærer udfaldet imod KVINFO. Men det skal da ikke skygge for, at det ville være uantageligt, hvis KVINFO – for skatteyderenes penge – lokkede uanende indvandrerkvinder i en ruse, hvor de så blev tvangsudsat for Hizb ut tahrir (selv om man stadig kan spørge sig hvorfor i alverden KVINFO dog skulle ønske det). Men hvad er det egentlig, der konkret ligger til grund for beskyldningen? Jeg mener at det eneste middel imod den form for bagvaskelse er at tage tyren ved hornene og eftervise realiteterne. Så jeg henvendte mig til Elisabeth Møller Jensen og fik historien fra hestens egen mund (som det hedder). Og hvad ER så historien? Ahem. 

Jo, i 2010 /Rettelse: 2011/ henvendte en kvinde (hvis navn vi vil udelade her, da pågældende person ikke selv har været offentlig omkring sin henvendelse) sig til EMJ og sagde, at hun havde hørt at en Hizb ut- Tahrir-sympatisør var blevet optaget i mentornetværket. EMJ spurgte straks kvinden, hvem hun havde dé oplysninger fra? Da svaret var Karen West og Elmas Berke tog EMJ kontakt til Karen West og bad om at få et navn på vedkommende… hvilket hun fik... Elmas Berke og Karen West hjalp altså i første omgang EMJ med at identificere den påståede Hizb ut-Tahrir-sympatisør. EMJ ringede straks til den pågældende mentor og spurgte om dette kunne have sig rigtighed. Da svaret var bekræftende lod EMJ forstå i utvetydige vendinger, at ethvert samarbejde med KVINFO var udelukket, fordi forudsætningen for samarbejde var et fælles værdigrundlag. EMJ ville gerne høre mere om, hvad kvindens MOTIVER havde været til at melde sig til mentornetværket – og inviterede hende på en kop kaffe (som det hedder i de kredse, når man mødes uformelt). Da det imidlertid kom til stykket meldte kvinden afbud og kaffemødet blev aldrig til noget.

Det er det, Karen West og Elmas Berke nu, tre /Rettelse: to/ år senere, går ud i offentligheden med og kalder, »Kvinfo inviterer et fuldgyldigt medlem af Hizb ut tahrir ind i varmen, med henblik på at skulle holde foredrag for muslimske kvinder«.

Men okay, så det der med FOREDRAGET - hvad er det for noget? At mentornetværksmedlemmet var blevet direkte BEDT om at holde foredrag for muslimske kvinder…? Det lyder da også underligt. En ting er, at man tager individuelle kvinder ind som mentorer for individuelle indvandrerkvinder med henblik på at hjælpe disse ind på arbejdsmarkedet. En anden ting er at give (nogle af) mentorerne adgang til også kollektivt at påvirke indvandrerkvinderne. Og her virker KVINFO jo næsten ivrig for at dette skal ske?

Direkte adspurgt oplyste EMJ, at den del af udsagnet heller ikke har noget på sig. For det første forlød det fra Elmas Berke og Karen West at det skulle have været en LEDENDE medarbejder for mentornetværket, der havde forestået kontakten til pågældende person, dette er ikke rigtigt. Det var en helt menig medarbejder, der foretog det inledende interview, og der er således ikke tale om en hierakisk prioriteret kontakt fra KVINFOs side til mentoransøgeren. Hvad mere er, så kom det aldrig nogensinde på tale at pågældende kvinde skulle holde foredrag for nogen og på nogen måde i KVINFOs regi. Bedste bud på denne del af historiens rod i virkeligheden er, at den nyslåede mentor måske helt enkelt pralede af sin status i mentornetværket og derfor overdrev sine beføjelser betragteligt. … Sådan er det jo med mennesker. De kan nogle gange (ønske)tænke sig til næsten hvad det skal være. Hm, hm. Men opfordret til at holde foredrag for netværkets indvandrerkvinder er den nyslåede mentor altså ikke nogensinde blevet. Jeg skal også lige nævne at den pågældende kvinde var så nyindmeldt, at hun slet ikke have mødt så meget som en eneste mentee endnu.

Straks efter opsigelsen af samarbejdet med den pågældende kvinde kontaktede EMJ endvidere Karen West og lod hende vide, at hun havde reageret på oplysningen; en besked, Karen West tilbød at give videre til Elmas Berke.

Det er virkelig svært at se, hvor i historien, der kommer gustne motiver fra KVINFO/EMJs side til syne. Men det gør der altså alligevel, skal man tro Karen West og Elmas Berke her, tre år senere. Jeg er mig naturligvis bevidst, at jeg har lyttet til EMJs fremstilling. Men jeg vil da udfordre enhver til at anfægte den objektive sandhedsværdi i beskrivelsen af forløbet! Beskrivelsen svarer endvidere til de to dementier EMJ lagde på sin facebookside straks beskyldningen var blevet offentliggjort (sat ind nederst).

Man kan virkelig undre sig over, at der overhovedet er noget at snakke om. Men sagen nåede altså at skabe en del tumulter på Facebook, hvor mange gav udtryk for heftig forargelse over at skattepenge blev brugt til at fremme Hizb ut tahrir-sympatisører. (Jeg indkopierer tråden med diskussionen nederst i indlægget). Karen West og Elmas Berke skaber jo et indtryk i offentligheden af at KVINFO er en Hizb ut tahrir-sympatiserende terrorristrede. Formentlig er den forudgående hetz imod KVINFO en del af forklaringen på at nogen overhovedet hæfter sig ved så vilde påstande.

En ekstremt vedholdende herre i debatten hakkede insisterende på, at det var for dårligt, at KVINFO ikke undgik en sådan situation ved at baggrundschekke deres mentoransøgere. Men det frygtelige sandhed er altså, at den slags slet ikke LADER sig afsløre ved baggrundstjek. Folks politiske overbevisning er ikke nedfældet i papirer eller rapporter endsige straffeattester. Pædofili blev brugt som eksempel på at man baggrundstjekkede folk, før man ansatte dem til at arbejde med børn. Og det er jo rigtigt – hvis den pædofile er dømt for overgreb – for så kan det ses på straffeattesten. Ellers ikke naturligvis. Derfor er institutioner, der ansætter voksne til at have med børn at gøre, lige så meget på glatis som de altid har været mht at ansætte en pædofil, hvis denne ikke er tidligere straffet. Det er nu engang et vilkår i og udenfor arbejdsmarkedet… man KAN ikke se uden på folk, hvad de tror og tænker. Pointen er, at man vil stille nogle krav til KVINFO, som man ikke stiller til nogen andre. Og summa sumarum er KVINFOs udtrykte dagsorden jo at »åbne døre til samfundet og til arbejdsmarkedet«. Den stik modsatte dagsorden af Hizb ut tahrirs. Er der nogen realistisk grund til at mistro den præmis? Jeg spørger bare. 

Som Karen West skrev i en tråd: »Nogen skal jo sige det her om KVINFO«. Men hvorfor dog det? Kan KVINFO måske gøre for at en kvinde med Hizb ut- Tahrir-sympatier har søgt om optagelse i deres mentornetværk? Nej, det kan de jo ikke.  Det kommer endda så vidt at Elmas Berke i en opdatering på Facebook erklærer, at hun og Karen advarede KVINFO alt for tidligt: »Vores fejl, set i bakspejlet er, at vi handlede for tidligt. Vi skulle som en flue på væggen have overværet brøleren finde sted. Vi skulle bare have set på…« (Elmas Berke Facebook, d. 20. januar, 2013) … 

Men hvad er konsekvensen af den udtalelse? En Hizb ut- Tahrir-sympatisør har haft held til at komme ind i KVINFOs mentornetværk, men det siger vi ikke til nogen, for sympatisøren skal have frit spil med sit forehavende. Og så kan vi bruge det til at få ram på KVINFO med. Jamen… Først at advare nogen om noget og så bagefter bruge det imod dem. How low can you go? Og hvem er egentlig fjenden her, og hvem er vennen? KVINFO er jo fjenden, og Hizb ut tahrir er vennen! Er det ikke virkelig den omvendte verden? Karen West og Elmas Berke, der bygger så stærk en identitet op omkring at være på indvandrerkvindernes side med kritik af indvandrermiljøernes patriarkat. Men når det kommer til stykket, ønsker de altså bare at få KVINFO lukket, imens Hizb ut tahrir skal have lov at være i fred. Hvor ironisk. Hvor dybt absurd. 

Næsten lige så dybt absurd som det var for mig forleden at høre feministen Karen West i et interview til MANFO omtale 70'er-kvindebevægelsens angiveligt mindre smukke medlemmer som »småfede grimmerter med hængepatter«. (www.manfo.dk/node/370)

Hvordan er sådan et foragtfuldt blik på kvinder foreneligt med at være feminist? Og hvordan kan man som feminist arbejde for at få KVINFO lukket, men holde hånden over Hizb ut tahrir? Det er ærlig talt de virkelige spørgsmål!

Da EMJ i øvrigt (i en privat mail til Elmas Berke) forlangte påstanden trukket tilbage, hvis ikke hun skulle anlægge en injuriesag for at få KVINFO renset, blev dette hos Karen West og Elmas Berke til, at de nu var blevet, (som overskriften på fb-opdateringen dramatisk lød), »TRUET TIL TAVSHED«. 

Men hvis Elmas Berke og Karen West vil påstå om sig selv, at de er TRUET TIL TAVSHED… hvad skulle så KVINFO/EMJs overskrift på forløbet være? FORFULGT AF FJENDER?

Efter min mening kan KVINFO med væsentlig større ret kalde sig FORFULGT AF FJENDER end Elmas Berke og Karen West kan påstå sig TRUET TIL TAVSHED. Nu har jeg gjort et stykke arbejde for at fremlægge realiteterne bag lige denne historie... om KVINFOs formodede samarbejde med terrorister. Men hvad med alle de gange, der ikke lige har været nogen til at gå kritik detaljeret efter i sømmene? Som udenforstående er man hurtigt ret lost med hensyn til at bestemme, hvad der er opad og nedad i diverse påstande og fremstillinger. Derfor ender historierne formentlig nemt med at afsætte et indtryk hos folk af, at der sgu nok er noget muggent ved KVINFO (og alle dé skattepenge de solder op derovre på havnefronten). Familien Sort klapper i hænderne, det er der selvfølgelig ingen tvivl om, men realiteten er at samfundet som helhed er dårligt tjent med at sladder, fordrejning af kendsgerninger og regulær bagvaskelse får lov at træde i stedet for reel samfundsdebat.


*Mentornetværket finansieret af Social- og Integrationsministeriet og endelig midler til indsatsen for ligestilling og kvinders rettigheder i Mellemøsten og Nordafrika finansieret af Udenrigsministeriet under Det arabiske Initiativ


                                               **********************

Tråden, hvor beskyldningerne imod KVINFO debatteres:

TRUET TIL TAVSHED!!!!
Læs Elmas' note og bedøm selv.....
TRUET TIL TAVSHED!!!!
Læs Elmas' note og bedøm selv.....

Undskyld, Elisabeth Møller Jensen!
af Elmas Berke den 20. januar 2013 kl. 23:01 ·

Ordene ” Kvinfo inviterer fuldgyldigt Hizb ut tahrir medlem ind i varmen med henblik på at skulle holde foredrag” er faldet Kvinfos direktør, Elisabeth Møller Jensen (EMJ) for brystet.
EMJ truer mig i en mail med at slæbe mig gennem en injuriesag, hvis jeg ikke skriver ordene: ”JEG TRÆKKER MIN PÅSTAND TILBAGE”.
Sådan! Nu har jeg skrevet det. Jeg skulle skrive, ”jeg trækker min påstand tilbage”. Det har jeg nu gjort.
Jeg går ud fra, det ikke er mig forbudt at tilføje mere. Hun har i hvert fald ikke i sin mail dikteret, om jeg må skrive mere.
Tager jeg fejl, må hun sende en ny mail, hvor hun dikterer præcist, hvad hun vil have mig til at skrive.  Jeg skal nok følge hendes diktat.
Jeg har ikke en mastodont som Kvinfo til for skatteydernes penge at bruge ressourcer på ordknepperi, så når EMJ mener, der er forskel på ”inviteret i varmen” og ”inviteret til kaffe”, må jeg hellere gøre som hun siger og skrive, jeg trækker påstanden tilbage, hvis ikke jeg vil spilde en helvedes masse af min egen og i disse økonomisk trængte tider, Kvinfos statsfinansierede tid på at rende frem og tilbage i retten.
Det skulle naturligvis have heddet ”Kvinfo inviterer fuldgyldigt Hizb ut tahrir medlem til kaffemøde”.
-          Ikke et ord om, hvad der gik forud for kaffemødet.
-          Ikke et ord om, hvorfor det kun blev begrænset til et kaffemøde.
-           Ikke et ord om, at EMJ ikke engang vidste, kvinden allerede havde været til møde med Kvinfo om at skulle holde foredrag, før nogen gjorde hende opmærksom på det. Ikke et ord om hvem.
-          Ikke et ord om, at EMJ ikke engang anede kvinden var en del af inderkredsen i Hizb ut tahrir, før hun blev gjort opmærksom på det. Ikke et ord om af hvem. Noget en simpel søgning ellers kunne have afsløret.
-          Ikke et ord om, hvem og hvad der afværgede, det ikke udviklede sig til mere end et kaffemøde.
Ikke en eneste tak for at have afværget en brøler af kaliber, men utak er som bekendt verdens løn!
Vores fejl, set i bakspejlet er, at vi handlede for tidligt. Vi skulle som en flue på væggen have overværet brøleren finde sted. Vi skulle bare have set på…
Jeg har ikke en kæmpe organisation i ryggen. Jeg modtager ikke statsstøtte eller sponsorater. Jeg er en privatperson, der udover job, studium og familie bruger min sparsomme tid og egne midler på at nå ind til den muslimske minoritet i Danmark om at løsne grebet en smule om pigerne.
 Mit problem er, at piger og kvinder i et moderne og veloplyst Danmark må betale den ultimative pris, udstødelse eller livet for en smule selvbestemmelse. Jeg ved ikke, hvad EMJ’s problem er.
Tænk, her gik jeg og troede Hizb ut tahrir og Salafisterne var de eneste om at true folk til tavshed for at dække over, hvad jeg opfatter som inkompetence, men sådan bliver man jo klogere hver dag.
Den 20.-21. januar 2013 er årsdagen for drabet på Fadime Sahindal og i den anledning afholdes demonstration i flere forskellige byer i Sverige, for at mindes hende og de andre ofre for æresdrab ved samtidig at tage afstand til den form for undertrykkelse og vold mod piger og kvinder.
Alle er velkomne til at deltage. Fra København er Malmø nok tættest på og for Nordjylland er der mulighed for at deltage i arrangementet i Göteborg.
Så undskyld mig EMJ, at jeg har vigtigere ting at tage mig til end at spilde min dyrebare tid på dit ordknepperi.
 Undskyld EMJ. Undskyld, vi blandede os.
                                   **********

2Synes godt om ·  · Stop med at følge opslagFølg opslag · Del
Karen West og 33 andre synes godt om dette.

Karen West Del gerne, spred gerne....
20. januar kl. 23:04 · Synes godt om · 2
 Susan Schwaner Elmas- intrigant? - nej nu må jeg da le
20. januar kl. 23:15 · Synes godt om · 1

Hanne Hjort Jensen Det er mageløs læsning. Hvorfor i alverden er kvinfo så opsat på at promovere et Hizb ut Tahrir medlem????
20. januar kl. 23:24 · Synes godt om · 3

Susan Schwaner Tak fordi, du har fjernet hendes kommentarer, Karen :)
20. januar kl. 23:26 · Redigeret · Synes godt om · 1

Karen West Hanne det var et møde mellem KVINFO og HuT kvinden, men hvem der arrangerede det, ved jeg ikke. Det er mig, der i Hanne Vesti's note, der havde korrespondancen med denne Naomi og stillede spørgsmålene. Derfor ved vi, at hun allerede havde været til møde med KVINFO.
EMJ skrev en mail til mig og spurgte, om det var rigtigt. Efter Hanne's note blev vi slettet af EMJ. Herefter blev hun inviteret til kaffe.
20. januar kl. 23:46 · Synes godt om · 1

Mads Randstoft Tja, to yderligtgående fanatiske organisationer holder møde... Eneste jeg stadig er forarvet over er at kvinfo benytter mine skattepenge til at sprede deres løgn og propaganda.
20. januar kl. 23:48 · Synes godt om · 3

Hanne Hjort Jensen Eller også er KVINFO røget i akademiker-fælden, og har mere travlt med at kæmpe for højtuddannede kvinders muligheder for diverse bestyrelsesposter end for kvinder længere nede på den sociale rangstige - herunder muslimske kvinder hvis rettigheder trædes under fode og deres ægtemænd, familier og religion. Det skulle ikke undre mig, at det hang sådan sammen. Men tåbeligt er det!
21. januar kl. 02:22 · Synes godt om · 5

Peter Bjørn Hansen @Hanne Hjort: Muslismke kvinder er da kun stemmekvæg som skal holdes nede, mens politikerklassen og deres embedesmænd (m/k) får de fede job på at redde dem ud af de problemer de har skubbet kvinderne ind i i første ombæring...
21. januar kl. 04:40 · Synes godt om

Henrik Keller Fjern KVINFOs statstilbud. Tilbud evt forkvinden et alm job som f.eks kassedame i Aldi, hvis det skulle knibe for hende økonomisk. Hvis det kommer til retssag, må vi andre naturligvis støtte Elmas økonomisk. Det kan vel ordnes ved en indsamling?
21. januar kl. 07:14 · Synes godt om · 4

Lars Balle Andersen Hanne Hjort Jensen - det er ikke akademikerfælden, det er standardudviklingen på venstrefjløjen.
21. januar kl. 08:02 · Synes godt om · 2

Morten Hjelt Jeg har naturligvis ingen holdning til sagforløbet omkring damen fra Hizbut etc., men er sagen ikke, at I først har beskyldt EMJ for at lyve? Hvordan skulle hun som leder af Kvinfo kunne have det siddende på sig - ikke mindst, hvis hun faktisk har en anden opfattelse af, hvad der er foregået? Skal man bare lade det passere i tavshed, hvis man føler sig uretmæssigt anklaget? Hvis man beskylder andre for at lyve, som er en alvorlig anklage (!), kan man selvfølgelig risikere at blive stillet til ansvar for den udtalelse. Det har ikke noget at gøre med at blive truet til tavshed. For nu at citere Holberg: Forliger eder, I skabhalse...
21. januar kl. 10:37 · Synes godt om · 7

Hanne Hjort Jensen Lars Balle Andersen - Du har desværre ret. Men jeg synes vi er ved at gøre op med det. Tilsyneladende er opgøret bare ikke nået til KVINFO.
21. januar kl. 17:39 · Synes godt om

Lars Balle Andersen Hanne - er bange for at de vil se dig som kulak :-)
21. januar kl. 19:29 · Synes godt om

Hanne Hjort Jensen Det får være. Det skal jo ikke forhindre os andre i at komme videre :-D
21. januar kl. 22:29 · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen "Truet til tavshed"... Ja, den var god. Hvorfor i alverden skulle Elmas dog holde mund hvis det ikke det var fordi hendes påstand om at KVINFO skulle støtte Hizbut er komplet uden belæg. For det er den jo.
tirsdag kl. 11:06 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Så vidt jeg ved om den historie blev Elisabeth Møller Jensen på et tidspunkt advaret om, at en af de kvinder, der netop var blevet knyttet til KVINFOs mentornetværk var Hizbut-sympatisør. EMJ forhørte sig straks hos kvinden om dette havde sig rigtighed og da hun fik et bekræftende svar, meddelte hun kvinden at hun så IKKE kunne bruges i mentornetværket. Kvinden havde på det tidspunkt end ikke nået at møde en  eneste mentee. Og at hun skulle holde foredrag på KVINFO - efter at det var kommet frem at hun sympatiserede med Hizbut var ligeledes helt ude af billedet. EMJ inviterede kvinden til ksaffe fordi hun var interesseret i, at høre hvad hendes motiver var. At tolke dette som et udtryk for at der derved skulle eksistere en assosiation til KVINFO er grebet lige ud af den blå luft!
tirsdag kl. 11:11 · Synes godt om · 6

Jette Anne-Marie Hansen Så Elmas blev vist nok ikke TRUET til tavshed (d.v.s. hun måtte opgive at fremføre en offentlig påstand om at KVINFO støttede at lade Hizbut-sympatisører påvirke indvandrerkvinder (hvis jeg har forstået det rigtigt)) på anden måde end hvis en person opgiver sin plan om at røve den nærliggende bank af frygt for Lovens lange arm. Det Elmas derfor skriver her i en opdatering inde på sin side: "Kvinfo inviterer et fuldgyldigt medlem af Hizb ut tahrir ind i varmen, med henblik på at skulle holde foredrag for muslimske kvinder" - er godt nok noget af det mest manipulerende jeg længe har set!
tirsdag kl. 11:29 · Redigeret · Synes godt om · 3

Lars Balle Andersen Det kan vel højst være en undladelsessynd - invitationen var god nok, men blev trukket tilbage, hvilket jo havde været pænt at skrive. Og kan se at EMJ har stillet sig tilfreds med undskyldningen - klogt, da at bruge offentlige penge på en injuriesag nok havde været ganske uklogt.
tirsdag kl. 11:47 · Synes godt om

Karen West Jette Anne-Marie Hansen, historien er som følger:
Jeg bliver gjort opmærksom på, at en af mine facebookvenner, som er medlem af HuT, har haft møde med KVINFO og skal ind i mentornetværket. Jeg går ind på hendes side og begynder at stille spørgsmål om hun har været til møde og om, hvad hun skal i KVINFO. Denne korrespondance kan du se i Hanne Vesti's note.
Jeg får så en mail fra EMJ, der spørger mig, om det er rigtigt, at hun er HuT'er, hvilket jeg bekræfter.
EMJ beder mig om at tie stille med, hvad hun har skrevet til mig. Får dog at vide af Hanne Vesti, at hun også har skrevet til hende, samt at HuT kvinden vil blive inviteret til kaffe. Det afføder Hannes noten 2 (her på siden) Og den medfører også, at EMJ sletter både Hanne og mig som venner. Elmas har aldrig været ven med EMJ og har aldrig modtaget en mail. Elmas får kun at vide, at HuT kvinden har haft møde med KVINFO (hvem vides ikke) og at hun skal til kaffe. Det var altså os, der afslørede HuT kvinden og qva Hannes første noten affødte, at EMJ skrev til mig.
Fik vi tak?
Og hvad mere interessant er, hvad var der sket, hvis vi IKKE havde skrevet om det?
Det er utilstedeligt, at os, der faktisk forhindrer, at HuT infiltrerer KVINFO kun får utak og smædekampagner imod os ud af det. Du gør det åbenbart også??
At behandle os og især Elmas er igen et eklatant svigt fra ligestillingsforkæmpere og jeg mangler ord. Tænk jeg fatter det ikke. Hvad er det I vil? Forsvare Hitz-ub-Tahrir imod sekulære muslimske kvinder???
tirsdag kl. 12:03 · Synes godt om · 3

Karen West Elmas har derfor hverken manipuleret eller løjet eller noget andet, idet hun sådan set blot har læst, at HuT kvinden har haft møde med KVINFO, er blevet fravalgt, men inviteret til kaffe efterfølgende. Og især set i lyset af, at Elmas og jeg fik at vide, at det sidste EMJ kunne forestille sig, var at invitere os til kaffe. Jamen er det ikke mageløst!!!!
tirsdag kl. 12:08 · Synes godt om · 2

Jette Anne-Marie Hansen Det er jo grebet ud at luften at du kæder EMJs afvisning af den kvindelige Hitbut-sympatisør sammen med at du og Elmas ikke er blevet inviteret til kaffe på KVINFO. Det er dog at gå over grænsen at du vil bestemme hvem EMJ inviterer til kaffe på KVINFO. Nu ved du jo ovenikøbet at det var som en opfølgning på at man IKKE ville bruge den pågældende kvinde på nogen måde. ... Det nærmer sig sladrens genre at du endvidere (hvis ellers jeg forstår dig rigtigt) nu også vil hævde at EMJ skulle have slettet Hanne og dig som fb-venner som en konsekvens af at I havde  advaret hende om pågældende kvindes Hizbut-sympatier. Du digter årsagssammenhængene!
tirsdag kl. 12:20 · Synes godt om · 3

Karen West Jeg skriver et handlingsforløb og det er det, du må forholde dig til, ikke andet. Men det er da imponerende, at du stadig forsøger at dreje et sagsforløb imod os, der faktisk afslørede den igangværende ansættelse.
Og igen jeg taler altid sandt, det ved folk, der kender mig.
Og igen hvilken interesse skulle Elmas og jeg for den sags skyld have i at opdigte historier?
Oprindeligt var vi interesseret i at have et samarbejde med KVINFO, begyndte på det så småt, men så kom denne sag, og vi blev smidt af igen.
tirsdag kl. 12:30 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Jeg skriver at du opdigter ÅRSAGSSAMMENHÆNGENE. Har EMJ fortalt dig at I blev slettet som venner, fordi I advarede hende om at den nye mentor var Hizbut-sympatisør? Eller var der en anden grund? For det lyder godt nok ulogisk - også i betragtning saf st KVINFO/EMJ netop ikke under nogen omstændigheder ønskede Hizbut-sympatisører i deres regi. Hvis du ikke har spurgt EMJ hvad grunden var, giver du dig af med de rene gisninger og motivfortolkning, du ikke har belæg for.
tirsdag kl. 13:05 · Synes godt om · 2

Karen West Hun slettede os 5 min. efter Hannes note blev lagt på Facebook!
I starten havde hun blokeret mig, kan ikke huske hvor længe.
tirsdag kl. 13:11 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Du siger:"Hun slettede os 5 min. efter Hannes note blev lagt på Facebook!", men det siger jo ikke noget om HVAD I Hannes note, der fik hende til det. Hvis det altså VAR p.g.a. noten.
tirsdag kl. 13:18 · Synes godt om · 1

Lars Balle Andersen Der var engang at man påstod at mænd undertrykte kvinder - hvorfor skulle vi dog det - det klarer kvinderne da helt fint selv!

Jeg er dyb tilhænger af at alle skal have lige rettigheder, uanset race, religion, seksuel orientering, køn o.s.v. og tillader mig derfor at skrive politisk ukorrekte kommentarer i håb om at nogle prøver at træde et skridt tilbage og grine af sig selv, har erfaring for at det er rigtig sundt.
tirsdag kl. 13:19 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Der er da masser af kvinder der er både latterlige og misogyne. Ingen nyhed i det.
tirsdag kl. 13:23 · Synes godt om · 4

Karen West At blive blokeret er vel en afvisning, og en blokering hindrer en i at komme i kontakt - længere er den vel næppe.
tirsdag kl. 13:36 · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Jo, når du giver dig af med så specifik en motivfortolkning af EMJs handling ved at tillægge den nogle helt bestemte betydninger, som du så bruger til at angribe KVINFO med i offentligheden er du simpelthen nødt til at kvalificere din påstand. Indtil videre har du så vidt jeg kan se ikke andet at komme med end at EMJ har slettet dig som FB-ven og at du gerne ville have et samarbejde med KVINFO (hvis natur vi som læsere heller ikke kan kende), hvilket ikke er blevet til noget. Men KVINFO/EMJ er da ikke FORPLIGTET til at være ven med dig på Facebook og heller ikke til at igangsætte et samarbejde.
tirsdag kl. 13:42 · Synes godt om · 1

Karen West Nej det er hun ikke, og det har jeg det helt fint med. Klarer mig faktisk betydeligt bedre her, hvor jeg står.
Hvad angår beskyldningen - at angribe KVINFO, må læserne bedømme. Jeg referer et handlingsforløb og min holdning til dette, hvilket er meningen med at blande sig i debatten.
OPfatter du det anderledes, så gør du det.
tirsdag kl. 13:48 · Synes godt om

Susanne Mikkelsen Lars, jeg har nu set masser af mænd diskutere på samme måde, på facebook!
tirsdag kl. 14:00 · Synes godt om · 3

Jette Anne-Marie Hansen Det er jo ikke noget "referat", Karen, men en tendensiøs fortolkning af nogle begivenheder, ingen har mulighed for at vide, om virkelig hænger sammen sådan som du siger. Du giver jo udtryk for en bestemt årsagssammenhæng, ja, du fremstiller ligefrem dig selv som værende forfulgt af KVINFO/EMJ på en eller anden måde - fordi EMJ har slettet dig som FB-ven. Det retfærdiggør på ingen måde en sådan tilsværtning/mistænkreliggørelse af EMJs person, som man jo kan konstatere at du giver dig af med.
tirsdag kl. 14:16 · Synes godt om · 2

Lars Balle Andersen Susanne - helt rigtigt, men de påstår vel ikke at være undertrykt af kvinder?

Og så synes jeg at mænd er bedre til at klare tingene mere direkte og kontant, ikke gennem bagtalelse og mellem"mænd". Men det er, naturgivet, et partsindlæg.
tirsdag kl. 14:38 · Synes godt om · 1

Susanne Mikkelsen Lars, jeg hader også kvindefnidder - men der er faktisk en alvorlig baggrund her. Generelt er mænd mere direkte i deres diskussioner, og tit mere åbenlyst hånlige og hidsige, er min erfaring. Og generelt er kvinder mere intrigante. Det er ligesom i RL, ikke? Men heldigvis er det da generaliseringer, ordentlige debattører findes gudskelov hos begge køn :-)
tirsdag kl. 14:42 · Synes godt om · 5

Karen West Jeg giver præcis udtryk for, hvad der er hændt og intet andet. Hvordan du så fortolker og gisner, er din sag.
tirsdag kl. 14:45 · Synes godt om

Lars Balle Andersen Susanne - Og evnen til at træde et skridt tilbage og grine af sig selv :-)
tirsdag kl. 14:47 · Redigeret · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen DU fortolker og gisner, Karen West, ikke jeg. Men jeg siger at du gør det på et mildest talt tyndt grundlag.
tirsdag kl. 14:48 · Synes godt om · 1

Karen West Nej det gør jeg ikke. Du mener jeg fortolker og gisner, fordi du forudsætter, at min udgave af sagsforløbet ikke er sandt. Så det kommer vi jo ikke så meget videre med. Hanne Vesti ved det. Elmas ved det, men hun har sagt totalt fra nu, fordi der figurerer trusler på nettet. Der er et par stykker mere.
Mere er der ikke, og læs lige Elmas link igennem igen, samt Hanne's noter. Nok for nu.
tirsdag kl. 14:54 · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Du TOLKER på det angivelige sagsforløb og PÅSTÅR om EMJ at hun slettede dig og Hanne som fb-venner FORDI I advarede hende om at et nyt medlem af mentornetværket var Hitzbut-tilhænger, hvorfor sletningerne skulle være et udtryk for at EMJ altså ALLIGEVEL nærede Hitzbut-sympatier. Er det ikke den historie du fortæller måske? Sagen er bare at der for en umiddlebar betragtning ikke er noget somhelst der taler for at det skulle hænge sammen på den måde, du siger. Alle EMJs konkrete handlinger viser tværtimod at KVINFO konsekvent IKKE ønsker noget samarbejde med Hitzbut!
tirsdag kl. 15:02 · Synes godt om · 3

Karen West Du sidder altså lige nu og fortolker på, hvad jeg har skrevet. Det er din opfattelse af teksten - jeg har bare skrevet, hvad der skete.
tirsdag kl. 15:05 · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Vil du sige, at du ikke har givet udtryk for, at du opfattede EMJs sletning af dig og Hanne som fb-venner, som en fjendtlig reaktion på, at I advarede hende om at et nyt mentormedlem var Hitzbut-sympatisør?
tirsdag kl. 15:15 · Synes godt om · 2

Karen West Det har jeg ikke skrevet. Jeg skrev, at da Hanne's note 2 blev lagt ud, blev vi slettet og blokeret. Og at det var EMJ selv, der henvendte sig til mig. Så vi advarede ikke EMJ. Hun skrev til mig og den mail har jeg gemt. Da mailkorrespondancen var slut, lægger Hanne noten op og vi bliver slettet.
tirsdag kl. 15:19 · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Med andre ord har du intet at have anklager imod EMJ eller KVINFO i, for du kender ikke til årsagssammenhængen imellem sletningen og Hannes note. Iøvrigt virker det på en uindviet som en latterlig småting... at EMJ har slettet nogen (dig og Hanne) som FB-venner. ... Andet har du jo, når det kommer til stykket åbenbart ikke at sige EMJ på. Det synes jeg ærlig talt bør komme frem. Folk tror jo, hun har gjort noget skrækkeligt kritisabelt og uetisk, sådan som du har taget på vej.
tirsdag kl. 15:36 · Synes godt om · 4

Jette Anne-Marie Hansen Du skriver: "At behandle os og især Elmas er igen et eklatant svigt fra ligestillingsforkæmpere og jeg mangler ord. Tænk jeg fatter det ikke. Hvad er det I vil? Forsvare Hitz-ub-Tahrir imod sekulære muslimske kvinder???" Hvor vil du hen med det der, Karen, hvis det ikke er at du påstår KVINFO/EMJ "vil forsvare Hitz-ub-Tahrir imod sekulære muslimske kvinder"? Med den begrundelse, at EMJ har slettet dig og Hanne som fb-venner?
tirsdag kl. 15:48 · Synes godt om · 1

Karen West Hvis du synes, det er så uinteressant, hvorfor skriver du så? Jeg synes ikke, der er uinteressant. Jeg synes sagen er væsentlig, men sådan er vi jo så forskellige og lægger vægt på noget forskelligt - må man da nok lige sige.
tirsdag kl. 15:48 · Synes godt om

Karen West Og til din sidste kommentar. Jo jeg synes, og skidt nu med mig, at KVINFO om nogen burde lytte til Elmas dengang, hun rakte hånden frem. EMJ greb den ikke og det er og bliver et svigt.
tirsdag kl. 15:51 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Jeg har ikke sagt noget om at der var noget der var UINTERESSANT. Jeg finder det tværtimod yderst INTERESSANT at få klarhed over, HVAD det er du mener du har på EMJ og KVINFO. Derfor skriver jeg! Og den klarhed skulle man ellers tro at du også selv var interesseret i at få frem.
tirsdag kl. 15:51 · Synes godt om · 1

Karen West Jeg er om nogen helt, endda yderst klar i mælet og i min bevidsthed. Den skinbarlige sandhed og intet andet. Og igen KVINFO kunne vel have inviteret Elmas ind for at høre på hende, hvad det var hun ville.
Det gjorde hun ikke, tvært imod meldte hun klart ud, at det ønskede hun ikke. At hun så inviterer HuT kvinden ind for at hørte, hvad hun havde tænkt sig, lyder underligt i mine ører.
Værre er det så ikke, idet ministeren lyttede til os, og det er da også derfra tiltagene skal ske. Men derfor havde det nu alligevel været godt med et samarbejde med KVINFO - da tid var.
Sådan blev historien ikke!
tirsdag kl. 15:58 · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Det her: "KVINFO om nogen burde lytte til Elmas dengang, hun rakte hånden frem. EMJ greb den ikke og det er og bliver et svigt". Så længe ingen af os aner hvad det konkret indebar "at tage Elmas hånd", kan vi jo heller ikke have nogen mening om det var en forkert disposition af KVINFO/EMJ eller ej. Jeg kender faktisk flere kvinder som har ønsket et samarbejde med KVINFO, uden at få ønsket opfyldt. Det kan de være så mange grunde til.
tirsdag kl. 16:02 · Synes godt om · 1

Karen West Nu har jeg arbejdet sammen med Elmas i 3 år, så jeg ved godt, hvad der foregik - ned til mindste detelje.
tirsdag kl. 16:03 · Synes godt om

Karen West detalje..
tirsdag kl. 16:03 · Synes godt om

Karen West Simona Abdallah, som jeg kender så godt, blev inviteret, og det er jeg glad for. Men Elmas' og alle de andre historier, jeg sidder inde med, kunne veluddannede elitære feminister godt tåle at høre. Som en kontorchef i Integrationsministeriet sagde til mig: Hvorfor rejser der sig ikke en kvindebevægelse og arbejder med den her manglende ligestilling.
Ja, det kan du så tænke over Jette Anne-Marie Hansen, for det er sådan set møj vigtigere end alle de her ligegyldige kommentarer.
tirsdag kl. 16:08 · Synes godt om · 1

Karen West http://www.b.dk/nationalt/borgmester-chokeret-over-omfanget-af-social-kontrol

Borgmester chokeret over omfanget af »social kontrol«
www.b.dk
Især unge nydanskere i København lever i såkaldt social kontrol og frygter bland...t andet tvangsægteskab, viser undersøgelse. Hovedstaden vil nu vil nu styrke indsatsen, fortæller integrationsborgmester.Se mere
tirsdag kl. 16:09 · Synes godt om · 2

Jette Anne-Marie Hansen Det er nok muligt at du har arbejdet sammen med Elmas i 3 år og ved hvad der foregik - som du siger "ned til mindste detelje".
Du har bare endnu ikke kunnet erlægge et eneste eksempel på noget, der retfærdiggør at du beskylde EMJ for at have svigtet. Fordi Simona Abdallah blev inviyeret ind på KVINFO, men Elmas ikke blev. Taler vi slet og ret misundelse her og at føle sig forbigået? Og forøvrigt, hvad er det for et mærkeligt behov for at skabe fjendebilleder af feminister?: "veluddannede elitære feminister". Hvem siger man er elitær bare fordi man er veluddannet og feminist?
tirsdag kl. 16:17 · Synes godt om · 2

Karen West Jeg synes, jeg har svaret dig ordentlig. Fordi du ikke mener det er et svigt, kan du jo sådan set ikke fratage følelsen af svigt hverken fra Elmas eller mig m.fl.
Og det blev ordene, du VIL ikke forstå andre end dig selv, og det kan jeg ikke gøre så meget ved.
tirsdag kl. 16:24 · Synes godt om · 1

Elmas Berke Karen...
tirsdag kl. 23:29 · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Nej, jeg kan ikke fratage jer FØLESEN af svigt, Karen. Det interesserer mig heller ikke. Derimod interesserer REDEGØRELSEN for det påståede svigt mig stærkt - fordi det egl. slet ikke ER spørgsmålet.... hvad du og Elmas FØLER. Spørgsmålet er hvilke rationelle og konkrete argumenter I har for som I gør i fuld offentlighed at påstå jer udsat for et svigt fra KVINFO/EMJs side. Det burde også interessere jer at godtgøre at I virkelig ER blevet svigtet - og ikke bare render rundt og FØLER det. Indtil videre har det imidlertid ikke været muligt at afdække andre realiteter end misundelse og en storm i et glas vand.
onsdag kl. 10:34 · Redigeret · Synes godt om · 1

Karen West Din dagsorden er så banal, så det er komisk. Vores dagsorden VAR imidlertid alt andet end komisk, Faktisk var den dødsens alvorlig, idet den handlede om kvindeskæbner. Men det interesserer hverken dig eller andre af jer, der har så rigeligt i at bekræfte hinanden i, hvor fantastiske I er. Men selvfølgelig kan I heller ikke have overskud til andre kvinder, når I bruger tiden på jer selv.
Lad være med at påstå, at I overhovedet tænker på ligestilling, eller i hvert fald er det kun ligestilling for elitære feminister, der er så uendelig ligeglad med andre end jer selv.
Sørgeligt for kvindekampen i Danmark!!
onsdag kl. 10:54 · Synes godt om · 5

Jette Anne-Marie Hansen "Kvindeskæbner". Hvordan kom nu DET ind i historien - har KVINFO/EMJ udvist desinteresse for KVINDESKÆBNER ved at invitere Simona Abdallah og ikke Elmas? Det er dog godt nok en langt ude påstand. I er jo komplet usammenhængende og forvirrede, du og Elmas. Ja, jeg er meget ked af at måtte sige det. Men Elmas tilbagetrækning af de injurierende påstande om KVINFO/EMJ virker OGSÅ komplet usammenhængende og smækforvirret. Og så gentager du dine fordomme om veluddannede feminister én gang til: "elitære feminister, der er så uendelig ligeglad med andre end jer selv". Hvor får du det fra? Fordi jeg tillader mig at tage denne her diskussion alvorligt og spørge ind til SUBSTANSEN af jeres anklager imod KVINFO/EMJ - så vil du påstå at jeg egl. slet ikke interesserer mig for ligestilling.
onsdag kl. 11:06 · Synes godt om · 2

Karen West Den substans har du fået forklaret stolpe op og ned. Og grunden til at du igen og igen forsøger er jo, at du slet ikke læser ej heller at prøve på at forstå teksten. Din dagsorden er blevet klar og den er alt andet end det, den burde være. Sørgeligt og igen, lad være med at påstå, at I arbejder for ligestilling. Måske for jer selv og jeres lige, men ikke andre. Og det er sådan, for ellers havde I jo forholdt jer til substansen, hvilket I ikke gør. Jeres kamp er en kamp mod andre kvinder og borgerlige mænd - og det skulle være seriøst ligestillingsarbejde. Pinligt!!
onsdag kl. 11:28 · Synes godt om · 3

Jette Anne-Marie Hansen "Din dagsorden er blevet klar " - fordi jeg ikke vil give dig ret. Det er sandelig nogle vidtgående konklusioner du drager.
onsdag kl. 11:39 · Synes godt om · 1

Mads Randstoft Det er håbløst Karen West, Inde i Jettes hoved har hun altid ret. Hun er ikke til at diskutere med, da hun reelt ikke kan ændre sine holdninger eller acceptere at virkeligheden ikke 100% er som hun ser den.
onsdag kl. 11:48 · Synes godt om · 2

Jette Anne-Marie Hansen Jeg prøvede altså netop at finde ud af, hvad det var for en virkelighed Elmas og Karen West snakkede om, når de ville anklage KVINFO og Elisabeth Møller Jensen for at associere sig med Hitzbut. Og så viste det sig at de jo ikke har nogetsomhelst konkret at vise hen til, der overhovedet tyder på at det passer! Det viser sig, når man vedholdende nok spørger ind, at Elmas åbenbart føle sig FORBIGÅET fordi en anden end hun på et tidspunkt er blevet inviteret ind på KVINFO og at Karen West tager det dybt fortrydeligt op at være blevet slettet som EMJs FB-ven. Andet har de ikke at komme med. Og det er jo vildt! Det kan man ikke tillade sig at bygge en påstand om at KVINFO samarbejder med Hitzbut på!
onsdag kl. 11:58 · Synes godt om · 2

Mads Randstoft Altså Jette, kvinfo holder møde med et kendt hitzbut medlem. Da Elma nævner dette og at hun (efter min mening retteligt) er forarget over dette, er svaret fra kvinfo/EMJ at Elma skal undskylde ellers skal alle de mange penge kvinfo får fra staten pluslig bruges til advokater for at lægge sag an mod Elma. Ud fra artiklen er der ikke noget at komme efter, for nu at citere en tidligere statsminister, ikke desto mindre kan sådan en sag være bekostelig, når det er ens egne penge man skal bruge på at føre den og ikke statens midler.
onsdag kl. 12:51 · Synes godt om · 2

Elmas Berke KAREN! JEG MENER DET!!!
Du skriver selv: Den substans har du fået forklaret stolpe op og ned. Og grunden til at du igen og igen forsøger er jo, at du slet ikke læser ej heller at prøve på at forstå teksten. Din dagsorden er blevet klar og den er alt andet end det, den burde være. Sørgeligt og igen, lad være med at påstå, at I arbejder for ligestilling. Måske for jer selv og jeres lige, men ikke andre. Og det er sådan, for ellers havde I jo forholdt jer til substansen, hvilket I ikke gør. Jeres kamp er en kamp mod andre kvinder og borgerlige mænd - og det skulle være seriøst ligestillingsarbejde. Pinligt!!

Hvad diskuterer du så videre for???
onsdag kl. 14:01 · Synes godt om · 5

Jette Anne-Marie Hansen Mads: Det du siger dér viser netop hvor vigtigt det er sådan som jeg har gjort, at spørge ind til hvilke REALITETER, der i grunden ligger bag den anklage imod KVINFO. For DU har nemlig slugt manipulationen råt. Og manipulation er der tale om! KVINFO holdt nemlig aldeles IKKE noget møde med, som du skriver " et kendt hitzbut medlem". For det første kontaktede Elisabeth Møller Jensen omgående den pågældende hitzbut-sympatisør, da hun modtog oplysningen om hendes sympatier, og forklarede hende at hun så ikke kunne bruges på KVINFO, hverken som mentor i mentornetværket eller på nogen anden måder. Det hører med til historien at kvinden var så "ny" i mentornetværket, at hun end ikke havde nået at møde en eneste mentee. Samtidig inviterede Elisabeth Møller Jensen kvinden ind til en kop kaffe, fordi hun var interesseret i at høre, hvad hendes bevægegrunde var. Men denne invitation til et kaffemøde var altså på den udtrykkelige præmis, at der naturligvis aldrig kunne blive tale om nogen form for samarbejde imellem kvinden med hitzbut-sympatierne og KVINFO. Kaffemødet blev imidlertid heller aldrig til noget, kvinden meldte afbud. Så KVINFO holder aldeles IKKE "møde med et kendt hitzbut medlem". Det værste af det hele er, at alle de her ting er Elmas og Karen West FULDT UD BEKENDTE MED! Det er imod bedre vidende, når de påstår at KVINFO inviterer hitzbut-medlemmer til møder, endsige kunne finde på at have dem som samarbejdspartnere! Der er INTET i historien. Elmas (og Karen Wests) udtrykte "forargelse" kan vanskeligt opfattes som andet end end form for hetz imod KVINFO og Elisabeth Møller Jensen. Og se bare, hvordan du selv slugte den historie råt, fordi du ikke kunne vide bedre.
onsdag kl. 15:17 · Synes godt om · 2

Mads Randstoft Jette: Har i eller har i ikke medlemmer af diverse yderligtgående organisationer i jeres kreds? Eller ved i det ikke? Nu det var en ekstern der skulle skrive et offentligt opslag for at denne historie kom ud, kan jeg ikke andet end undre mig. Når vi så er i det, hvordan hænger jeres trusler sammen med det arbejde i foregiver at foretage for jeres millioner skattekroner?
onsdag kl. 15:30 · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen "I", siger du. Men jeg er altså ikke ansat på KVINFO. Bare for klarhedens skyld. Den historie med at det viste sig at et nyt medlem af mentornetværket var hizbut-sympatisør, viser netop at KVINFO IKKE arbejder sammen med ekstremister! For straks Elisabeth Møller Jensen havde modtaget informationen kontaktede hun jo den pågældende kvinde og fortalte hende at KVINFO ikke kunne samarbejde med hende, når hun havde de sympatier. Så nej, KVINFOs politik er helt tydeligt og utvetydigt at de IKKE samarbejder med det, du kalder "diverse yderligtgående  organisationer". Dernæst taler du om "trusler"...? Du må vel mene Elisabeth Møller Jensens erklæring om at ville anmelde det som injurier, hvis den fejlagtige beskyldning imod KVINFO for at samarbejde med Hiizbut ikke blev trukket tilbage. Men er det ikke meget reelt? Hvordan skulle man ellers kunne beskytte sig selv imod at alle mulige former for bagvaskelse og usandheder blev fremsat imod en? " det var en ekstern der skulle skrive et offentligt opslag for at denne historie kom ud", skriver du. Men KVINFO har jo ikke noget at skjule i den historie! Og det der "kom ud" var en USANDHED, slet og ret!
onsdag kl. 16:42 · Synes godt om · 3

Mads Randstoft Nu håndtere vi jo åbenbart andres kommentarer meget forskelligt. Det ville for eksempel ikke være mit første træk som svar på kritik at true med en injurie sag, det kan vi så diskutere længe om det er den rette fremgangsmåde. Vi kan også diskutere længe om det er en god idé, et godt signal at sende, at invitere medlemmer af hizb ut-tahrir til kaffe for skatteyderbetalte penge, hvad formålet end er. Og så svarer du jo ikke på mit spørgsmål Jette, jeg spørger, måske for indirekte, om der ville være sket noget som helst, uden Elmas indlæg? Og så spørger jeg om der er nogen styr på hvem i ellers arbejder sammen med? Måske er det fordi jeg er mand, at jeg er vant til at alt hvad der involvere frivilligt arbejde indbefatter baggrundstjek og en vis grad af overvågning. Nu ved jeg godt at du ikke officielt bliver betalt af kvinfo så derfor står du heller ikke til regnskab for kvinfo, uantastet at det ellers virker som om du tager alt dette meget personligt.
onsdag kl. 18:02 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Mads, det væsentlige her må være om det passer, hvad Elmas skriver eller ej. Ellers forstår jeg ærlig talt ingenting. Du kalder det "kritik". Det er det ikke. Det er slet og ret en urigtig påstand. Og når man kan konstatere at det altså IKKE passer (at KVINFO arbejder sammen med ekstremister), så må vægten lægges på at få det frem, fordi der er blevet fremført en usandhed, som det er nødvendigt at korrigere. Ellers kommer folk jo til at tro noget forkert. Skal de det? Nej, vel? Du spørger om der er "styr på" hvem KVINFO arbejder sammen med. Hallo. Det viser historien at der er! Den pågældende Hitzbut-sympatisør nåede ikke at møde en eneste mentee. Hvad mere vil du forlange? Du spørger, "om der ville være sket noget som helst, uden Elmas indlæg". Det er helt forkert forstået. Det er IKKE på grund af Elmas indlæg, at Elisabeth Møller Jensen afviste den pågældende kvinde som mentor i KVINFOs mentornetværk. Hun gjorde det i samme øjeblik, hun fik oplysningen om personens Hitzbut-sympatier. Mere kan ingen forlange. Du problematiserer at EMJ efterfølgende inviterede den pågældende kvinde til kaffe. EMJ ville høre hvad hendes motiver var. Jeg synes egl. det er et klogt træk at sætte sig ind i hvordan nogen, der kunne risikere at være en modpart, tænker. Meget klogt! Så gør du ophævelser over at den omtalte kaffedrikning (der ikke engang blev til noget) skulle ske "for skatteyderbetalte penge". Kaffe? Hvor små sko kan man gå i?
I går kl. 00:48 · Synes godt om · 2

Jette Anne-Marie Hansen Og lige en ting til: Jeg engagerer mig ikke i den her diskussion, fordi jeg plejer interesser i forhold til KVINFO, men fordi det krænker min retfærdighedssans at usandheder får lov at stå til troende.
I går kl. 00:50 · Synes godt om · 2

Mads Randstoft Jette, så er vi så langt. Jeg ville helt sikkert have håndteret dette forskelligt, men nu har jeg jo efterhånden dannet mig et billede af hvordan kvinfo arbejder. Der er intet uklogt i at undersøge hvordan modparten tænker, Sun Tzu fortæller os at uden at kende modparten kan vi ikke agere, kun reagere. Jeg vil til gengæld mene at det er uklogt officielt at invitere modparten indenfor, det resultere i at dem, der burde sympatisere med din sag vil stille spørgsmålstegn, ligefrem kritisere arbejdsmetoderne som i denne sag. Når det første man så gør i en hvilken som helst sag hvor andre kritisere en, med eller uden misforståelser af sagens sammenhæng, er at true med sagsanlæg, med den åbenlyse "baghånd" at i sidder på en masse millioner fra staten, mod en enkeltperson, der skal forsvare sig selv for egne midler, så må man acceptere at resultatet er, at man ikke blot skræmmer kritikeren væk, men også alle der burde sympatisere eller ligefrem burde være allierede.
Så det er ikke fordi jeg går i små sko at jeg er forarget over at EMJ invitere Hizb ut-tahrir til kaffe for offentlige penge, det er signalet i sender, at det er helt fint at invitere dem indenfor, at det er helt fint at bruge offentlige penge til at høre hvad de har at sige.
I går kl. 08:58 · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen KVINFO har jo netop sendt det modsatte signal af det du siger - personen blev meddelt at der ikke kunne være tale om nogen form for samarbejde! Det ændres ikke af en invitation til kaffe, som netop IKKE er at blive officielt inviteret indenfor. Det er endvidere IKKE første gang at Elmas og Karen West fremsætter den urigtige påstand.
I går kl. 09:21 · Synes godt om · 1

Mads Randstoft Jette, jeg ved godt at dette ikke fører til noget, i så fald havde det ført til noget for længe, længe siden. Men jeg tager den lige igen igen... KVINFO invitere hizb ut-tahrir til kaffe, motivet med mødet er her underordnet, det er selve invitationen den er gal med.
I går kl. 09:34 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Du bevæger dig ud i en detailstyring af, hvad EMJ kan gøre eller ikke gøre som direktør for KVINFO, som man aldrig ville finde på over for nogen anden leder af en institution. Det betyder jo alt at præmissen for mødet var at ethvert samarbejde var udelukket.
I går kl. 09:56 · Synes godt om · 1

Mads Randstoft Jeg bevæger mig ikke i retning af detailstyring, jeg kunne ikke være længere fra detailstyring. Jeg ville tage støttekronerne fra KVINFO, offentlige kroner kunne bruges bedre end til at holde kaffemøder med Hizb ut-tahrir.
I går kl. 10:00 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Hvis du som borger vil til at udøve kontrol med hver eneste invitation på kaffe en institutionsleder udsteder, så kan den pågældende leder slet ikke passe sit arbejde. Noget bevægelsesfrihed MÅ der være. Den måde du angiver at ville være inde over EMJs dispositioner på KVINFO er ikke noget, man i almindelighed byder institutionsledere.
I går kl. 10:17 · Synes godt om · 1

Mads Randstoft Jette, som sædvanlig læser du ikke hvad vi skriver, men holder dig til at du "ved alt".. Jeg vil ikke bestemme hvad KVINFO eller nogen andre organisationer foretager sig, jeg vil til gengæld meget have mig frabedt at mine skattepenge bruges til en organisation der invitere medlemmer af Hizb Ut-Tahrir eller nogen anden yderligt gående, samfundsfjendlig organisation til kaffe!
I går kl. 10:22 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Så er du jo også inde over at ville have kontrol med hvem en institutionsleder inviterer på kaffe. Og DU ignorerer OMSTÆNDIGHEDERNE for kaffeinvitationen - nemlig at ethvert samarbejde forinden udtrykkeligt var blevet udelukket.
I går kl. 10:33 · Synes godt om · 1

Mads Randstoft Jeg er inde over at de penge jeg betaler til noget, ikke skal misbruges til at legitimisere yderligtgående kræfter. Når mine penge ikke længere bliver brugt til det er jeg helt utroligt lige glad med hvad der foregår, så længe det er inden for lovens grænser.
I går kl. 10:47 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen "Dine" skattepenge (går jeg ud fra du taler om) bruges af og i rigtig, rigtig mange institutioner. Vil du ind over deres drift alle sammen for at godkende hvem de inviterer til kaffemøder? Det du vil pålægge KVINFO er ikke noget man pålægger andre institutioner. Heller ikke selv om de er skatteyderfinansierede.
I går kl. 11:17 · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Nå ja. For de eventuelt stadig interesserede er der forresten også denne her. Det er Elisabeth Møller Jensens egen redegørelse for hele sagen på Facebook den 22.01.:
»Notat: Redegørelse for et påstået samarbejde mellem KVINFO og Hizb ut- Tahrir
Fredag d. 18. januar fremsatte Elmas Berke følgende påstand på Facebook : ”Kvinfo inviterer et fuldgyldigt medlem af Hizb ut-Tahrir ind i varmen, med henblik på at skulle holde foredrag for muslimske kvinder”. Påstanden er krænkende og skadelig for KVINFOs arbejde, og derfor gav jeg i en privat mail hende weekend’en til at trække påstanden tilbage. Alternativt ville jeg anlægge injuriesag, hvilket jeg oplyste.
Når jeg tog dette skridt, skyldes det, at der er grænser for, hvad man stiltiende skal acceptere – også på Facebook. Urigtige påstande bliver ikke mere rigtige af at blive fremført mange gange, og i dette tilfælde er der tale om gentagne beskyldninger, som kan være yderst skadelige for KVINFO.
Elmas Berke trak heldigvis – dog med mange omsvøb – påstanden tilbage. Og jeg er glad for, at det for nærværende ikke blev nødvendigt for KVINFO at anlægge en injuriesag.
Baggrunden for historien er, at jeg d. 12. februar 2012 får en mail fra en Hanne Vesti, som fortæller, at hun via Karen West og Elmas Berke har fået at vide, at en navngiven Hizb ut-Tahrir sympatisør er optaget som mentor i KVINFOs mentornetværk. Det er en oplysning, jeg straks reagerer på. Den efterfølgende dag får jeg af mine medarbejdere bekræftet, at den pågældende har meldt sig som mentor, og at hun er blevet interviewet kort forinden. Hun er endnu ikke blevet matchet med en mentee, og har således ikke været i kontakt med en eneste mentee.
Jeg kontakter umiddelbart den pågældende og forholder hende oplysningen, som hun bekræfter. Jeg fortæller hende så, at vi ikke kan bruge hende som mentor, fordi et fælles værdigrundlag er en forudsætning. Til sidst inviterer jeg hende til en snak og en kop kaffe. Jeg er selvfølgelig interesseret i at vide, hvorfor hun har meldt sig som frivillig hos os.
Jeg orienterer efterfølgende Hanne Vesti om, hvad der er sket. Jeg orienterer også Karen West, som i en mail (17. februar 2012) tilbyder at orientere Elmas Berke, ”så vi kan få sagen lukket”. Desværre udløser oplysningen om min ”kaffeinvitation” en masse kritisk tumult på Facebook fra Hanne Vesti, Karen West og Elmas Berke, men jeg møder aldrig den pågældende, som aflyser vores aftale.
KVINFOs eneste erfaring med Hizb ut-Tahrir går tilbage til 2000, da organisationen mødte talstærkt op til et møde, hvor vi havde inviteret den iranske forfatter Parvin Ardalan, der modtog Palmeprisen i 2007 og efter tre år som fribyforfatter i Malmø fra 2012 har fået politisk asyl i Sverige. Heldigvis havde jeg til mødet hyret journalist og forfatter, Pernille Bramminge, der besad den nødvendige erfaring som ordstyrer, så det lykkedes ikke de fremmødte fra Hizb ut-Tahrir at sabotere mødet, selv om de forsøgte.
KVINFO er en åben institution, og Mentornetværket møder i udgangspunktet alle mennesker med tillid. Sådan skal det fortsat være. Hvis den tillid bliver brudt, som i tilfældet med den pågældende sympatisør, handler vi konkret, aktivt og ufortøvet.
Elisabeth Møller Jensen
Direktør for KVINFO«
I går kl. 15:23 · Synes godt om · 1

Mads Randstoft Enhver historie et treægget sværd, deres side, din side og sandheden. Man kan sige at KVINFO nok har været heldige at den pågældende mentor blev "opdaget" inden hun kom ind i systemet. Jeg går ud fra at det ikke altid vil være tilfældet, da det ikke er sikkert at nogen lige tilfældigvis ser et navn de kender fra en anden sammenhæng og derfor gør jer opmærksom på problemet. Det er lidt som med sportsforeninger "i gamle dage"...
for 23 timer siden · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Nu ER jeg altså stadig ikke tilknyttet KVINFO med nogen form for ansættelse. (Bare til det "I" du bliver ved med at holde fast i). Selvfølgelig er der altid en risiko ved at begynde på samarbejder med civile personer, man på mange måde naturligvis ikke kan vide så meget om. Men at KVINFO på ingen måde ønsker en association til Hitzbut turde jo være tydeligt. Og er det ikke det, hele denne her sag handler om måske?
for 22 timer siden · Synes godt om · 1

Mads Randstoft Jeg fortsætter mit i, selvom jeg har forstået at du ikke officielt er aflønnet af KVINFO, du udtaler dig i mange sammenhænge på deres vegne, derfor fortsætter jeg med i. (Hvilket jeg også har skrevet tidligere, har du overhovedet læst hvad jeg har skrevet?)
Denne specifikke sag, den hvor EMJ går ud truer en kritisk privat person med injurie søgsmål hvis hun ikke holder kæft og retter ind, den bunder i at et medlem af Hizb ut-tahrir har været ganske tæt på at blive ansat som mentor i KVINFO, efter det udefra blev påpeget at hun var medlem af den organization blev det dog stoppet og hun blev i stedet formeldt inviteret til at snakke med "bossen" over en kop kaffe. Det er så den sag. Jeg argumentere så på følgende punkter, som jeg ikke forventer at få et svar på, ellers havde i nok kommet med et allerede.
1) Kan i med nogenlunde sikkerhed fortælle mig at der ikke er mentorer eller andre tilknyttet KVINFO, der sympatisere eller er medlemmer af diverse religiøse eller yderligtgående grupperinger? - Grunden til mit spørgsmål er at jeg tvivler på at der foretages sønderligt grundige interviews eller baggrundstjek når det nu er udefra kommende der skulle påpege denne gang. Og at baggrundstjek er en del af frivilligt arbejde når man er mand.
2) Siden i ikke ønsker association med Hizb ut-tahrir, hvorfor inviterer i så officielt et medlem til kaffe? - Det synes jeg virker rigtig dumt, hvis jeg gik til fester hos Hells Angels, så ville jeg forvente at folk associerede mig med dem, hvis jeg ikke ønskede dette, ville jeg så undgå at gå til deres fester eller omgås deres medlemmer.
3) Ud fra det notat du postede tidligere: "KVINFO er en åben institution, og Mentornetværket møder i udgangspunktet alle mennesker med tillid. Sådan skal det fortsat være. Hvis den tillid bliver brudt, som i tilfældet med den pågældende sympatisør, handler vi konkret, aktivt og ufortøvet." - Elisabeth Møller Jensen - Direktør for KVINFO
Men i handlede jo ikke aktivt, i reagerede, i agerede ikke. Det var først da nogen udefra gjorde jer opmærksom på at i havde et problem at der blev gjort noget. Så gør i ligefrem noget, og er dette bare "en smutter" eller forlader i jer på at når det går galt er der nogen der kommer og reder jer?
4) Og så min personlige, er det virkelig nødvendigt at gå ud og true privat personer med søgsmål, hvis de stiller sig kritisk? I forhold til den postede artikkel, så er det jo ikke forkert at EMJ officielt for KVINFO har inviteret et kendt medlem af Hizb ut-tahrir til kaffe, hvorvidt kaffemødet blev holdt er underordnet, invitationen forelå. Det er også rigtigt at denne person har været en del af jeres mentor netværk, hvilket i sig selv giver anledning til at kigge meget grundigt på KVINFOs arbejde. Så de påstande var sande. Måske er det derfor at EMJ gik så kraftigt til vejs? Prøve at inddæmme egen skade mest muligt, inden dette blev til noget alvorligt?
for 22 timer siden · Synes godt om · 3

Karen West Tak Mads og det er så rigtigt. Det var mig, der fik HuT til at bekræfte, at hun havde været til møde i KVINFO, jvf noten. Og det var mig EMJ skrev til. Og alligevel reagerer hun så aggressivt. Jeps, der kan være masset af radikale madammer derinde, det ved vi ikke.
EMJ har et mega problem, og de der forsvarer hende, har også et problem. Og så kommer alle dem, der lukker kæften, fordi de enten er aflønnet eller har gode forbindelser derinde og ikke vil risikere at blive uvenner med den enevældige dronning.
For 30 millioner offentlige kroner burde det i det mindste være noget, der lignede en demokratisk kvindevenlig organisation, men i mine øjne ligner det mere en elitær, udemokratisk lukket kaffeklub.
for 18 timer siden · Synes godt om · 4

Torben Svane Jette Anne-Marie Hansen . Du har jo været ude med riven, hvordan andre mennesker tjente deres penge.
Kan du fortælle mig, hvordan du hiver din hyre hjem?
for 17 timer siden · Redigeret · Synes godt om · 1

Tine Hermann Larsen Uhh, engang i mellem er det dejligt at man aldrig har blandet sig i feministdebatter. Så man kan få lov til at mene noget om noget - helt uden at blive sat i bås.
Dét vil jeg så benytte mig af nu:
som jeg læser alt det her, så har EMJ inviteret hende HuT-kvinden på kaffe. Efter at hun havde afvist samme HuT-kvinde som mentor. Men fordi hun  gerne ville høre, hvad hendes bevæggrunde var for at melde sig som mentor i KVINFO.
Det synes jeg lyder ganske fornuftigt.
Karen og Elmas er IKKE blevet inviteret til kaffe hos EMJ - og så har vi balladen. De skriver side op og side ned om den store uret der er overgået dem.
Engang imellem bliver jeg træt i håret, og får lidt svært ved at fastholde min seriøse tilgang til de her ting.
Til alle, der vil blive sure på mig nu: Tag lige og læs tråden her. Det ER faktisk essensen i den.
Jeg har stor respekt for Karen og Elmas' arbejde. Men de skal dælme passe på med ikke at miste sympatien i brede kredse, med den der fremfærd.
for 17 timer siden · Synes ikke godt om længere · 3

Torben Svane KVINFO høster 30 mill. om året i skatteyder betalte penge. En ekstra kop kaffe, er i den sammenhængen, til at overse.
for 17 timer siden · Synes godt om

Tine Hermann Larsen Forresten: Jeg er faktisk ret skeptisk overfor KVINFO. Jeg har en indbygget mistro til organisationer, der promoverer ulighed. Men jeg kan også godt se noget godt ved KVINFO.
Det ENESTE som jeg ikke synes, er relevant, er om Karen og Elmas har været inviteret til kaffe hos EMJ!!!!!!!!
for 17 timer siden · Synes godt om

Alexandria Fritzen Due … Hvad er det for noget fis du skriver Tine Larsen - det handler sgu da ikke om kaffe!
for 17 timer siden · Synes godt om · 1

Torben Svane Karen og Elmas er fuldstændig ligegyldig, i denne sammenhængen. Fokus må være, på de 30 mill. KVINFO høster om året.
for 17 timer siden · Synes godt om

Tine Hermann Larsen Jo, det gør det faktisk.
Karen og Elmas har adskillige gange skrevet at DE ikke er blevet inviteret på kaffe. Men at hende HuT-damen ER blevet inviteret på kaffe.
Læs lige tråden - og andre om emnet.
Jeg synes at det er pinligt
for 17 timer siden · Synes godt om · 1

Tine Hermann Larsen Alexandria: det var netop derfor jeg skrev at det er dejligt at "være udenfor".
Så kan man læse nøjagtig hvad der står, uden at læse alt muligt ind i det.
Og det jeg læser er at Karen og Elmas FLERE GANGE nævner at de ikke er blevet inviteret på kaffe.
Hold nu kæft, hvor er det patetisk. Og hvor er det skadeligt for den gode sag, som de repræsenterer
for 17 timer siden · Synes godt om · 1

Torben Svane Tine. Du betaler for KVINFO. Hvordan kan du føle dig udenfor?
for 17 timer siden · Synes godt om

Tine Hermann Larsen Udenfor de evindelige kønsdebatter. Du ved dem der til forveksling ligner skyttegravskrige
for 17 timer siden · Synes godt om

Torben Svane Skyttegravskrige udkæmpedes før kvinder gik i militæret.
for 17 timer siden · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Mads: Når du insisterer på at sige »I« om min relation til KVINFO, bliver der også mange spørgsmål jeg ikke kan svare på. For jeg KAN ikke tale for KVINFO. Men det her er mistænkeliggørende om EMJ på en underligt uklar måde: »hun blev i stedet formelt ...Se mere
for 16 timer siden · Redigeret · Synes godt om · 1

Torben Svane Hvad lever du af JAMH? Du har jo haft teorier om Lennarts indtjening. Men hvad lever du af?
for 16 timer siden · Synes godt om

Torben Svane Hvordan er kønsfordelingen i KVINFO?
for 16 timer siden · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Ha, ha. Din tåbe. Så har du jo ingenting forstået. Det latterlige ved Lennarts »manglende« indtægt var netop at han politisk set kun anerkendte penge tjent i det private som legitime indkomstkilder. Hvorfor skulle jeg fortælle dig om min indtægt? Jeg har jo ikke gjort  det til et politisk spørgsmål og et spørgsmål om min legitimitet sådan som Lennart Kiil har.
for 16 timer siden · Synes godt om · 2

Elmas Berke Folk har tilsyneladende forstået noten ligeså lidt som de har forstået, det IKKE drejer sig om en sympatisør, men medlem af INDERKREDSEN!
Jeg tør ikke tænke på, HVAD der ville være sket, HVIS ikke vi havde fortalt om det og dermed AFVÆRGET en ansættelse.
En tak, en simpel én af slagsen, kunne have været på sin plads, men istedet har I travlt med et modbydeligt karaktermord!
Islamisterne kan grine en vis legemsdel ud af bukserne, I sørger SELV for at lukke kæften på kritiske muslimer.

Elisabeth Møller Jensens person kunne ikke rage mig mindre. Det har ALDRIG handlet om EMJ, eller en skide kop kaffe - hvilket hverken HUN eller hendes sympatisører nogensinde har forstået!!!
for 16 timer siden · Synes godt om · 3

Jette Anne-Marie Hansen Wow. Jeg synes det er en temmelig rystende dobbeltmoral først at gå ind og advare nogen om et problem og derefter rette det som et angreb imod personen selv.
for 16 timer siden · Synes godt om · 2

Mads Randstoft Så igen viser Jette at den måde hun debattere på er at ignorere spørgsmål hvis man ikke lige har gode svar på dem... Glimrende retorisk øvelse.
for 16 timer siden · Synes godt om · 6

Elmas Berke Jette Hansen. Jeg kender dig ikke og med det, du her har præsteret, er jeg vist heller ikke gået glip af noget. Det er i grunden meget sørgeligt. Jeg er ellers sikker på, en del kvinder, særligt dem, der optog mig, kunne have haft gavn af at kvinder, uanet baggrund, kunne have stå sammen mod overgreb. You are out of my leage.
Vil du ikke være sød at lade være. Please? Hold nu!
for 16 timer siden · Synes godt om · 6

Alexandria Fritzen Due … Jette Anne-Marie Hansen - har du overhovedet sat dig ind i hvad det handler om?!

Det lader til at man blive nonsensudfordret ved at tage dig alvorligt.

Er du en troll?
for 15 timer siden · Redigeret · Synes godt om · 2

Hans Berg Jette A-M Hansen - jeg har nu kæmpet mig igennem hele denne diskussion, som i min optik har eet eneste formål. Nemlig at du ønsker at forsvare denne kvinde EMJ ved nærmest hadefulde angreb på Karen West og Elmas Berke.
Behøver EM dit forsvar eller har du en anden dagsorden?
Er du selv på nogen måde involveret i dette hændelsesforløb, som jeg iøvrigt ikke vil eller kan tage stilling til?
Eller tager du bare parti for at få lejlighed til at miskreditere Karen og Elmas?
for 15 timer siden · Synes godt om · 4

Thomas Vilhelm Glem Jette Hansen - de færreste kvinder burde have interesse i at føle sig repræsenteret af hende. Hun lever i en karrikeret pseudoverden, hvor mænd en bloc sender kvinder liderligt pornoficerede blikke og kun er ude på at undertrykke og detronisere dem - hvor er det åndsfattigt.
for 15 timer siden via mobil · Synes godt om · 4

Hans Berg Thomas - jeg vil med stor fornøjelse glemme Jette Hansen. Hun er for ubetydelig en person til at udfylde en plads i mit univers.
Men jeg kan ikke stiltiende læne mig tilbage og finde mig i, at dette kvindemenneske fordrejer et hændelsesforløb med det ene formål at miskreditere Karen og Elmas over for dem, der ikke har fulgt med i sagen.
Hun er i sandhed åndsfattig.
for 15 timer siden · Synes godt om · 5

Thomas Vilhelm HB - det er vi såmænd enige i....
for 15 timer siden · Synes godt om · 1

Karen West Tine Hermann Larsen, nu håber jeg ikke du vitterlig tror, det handler om hvem, der drikker kaffe med EMJ??
Det handler om, hvem der i det muslimske miljø arbejder sammen med KVINFO. Og havde vi ikke advaret, så havde KVINFO arbejdet sammen med Hitz-ub-Tahrir. Hun var en sød smilende konvertit i lyse farver......
Derfor kan der sagtens være adskillige radikale kræfter i KVINFO, det ved man vel næppe noget om. Men at arbejde sammen med sekulære muslimske kvinder, der arbejder for at også arbejderklassens kvinder får selvbestemmelse, det har ingen interesse i KVINFO.
Det er et problem - og det er et stort problem, fordi de får så mange penge af det offentlige.

De burde klare sig uden tilskud, som frivillige. Det gør vi andre jo.
for 9 timer siden · Synes godt om · 4

Thomas Vilhelm Sagens egentlige kerne har meget svært ved at sive ind hos op til flere personer - men I gør en god indsats ud i et forsøg herpå Karen og Elmas. Som involveret på sidelinjen kan jeg bekræfte denne sammenhæng til fulde og sågar læst med undervejs.
for 9 timer siden via mobil · Synes godt om · 2

Henrik Lundquist Jeg LIKER Karen West ;-) - selvom hun er socialdemokrat...
for 8 timer siden · Synes godt om · 2

Jeanette Pavlak Her er der stort fokus på, hvorvidt et medlem af inderkredsen af HuT kunne være blevet mentor for måske kun en enkelt mentee. For mig at se, er det endnu mere foruroligende, at et medlem af inderkredsen af HuT tilsyneladende skulle have holdt foredrag i KVINFO, hvis ikke Elmas Berke og Karen West havde gjort deres for at forhindre det
for 7 timer siden · Synes godt om · 2

Jon Funder de Linde Aha. Så en antidemokray kan komme til kaffe fordi man er "nysgerrig"?

Er hun skingrende sindssyg? HuT har jo ad nauseam givet udtryk for sine holdninger til kvinders rettigheder og hvis man vil have det inden for dørene og samtidig forsvare det med at prøve at kujonere folk til tavshed ved at true med fuldkommen chanceløse injurie anklager, så skal hun ikke have en eneste skattekrone.

Det er topmålet af tåbelighed. Jeg troede faktisk ikke man kunne skyde sig selv i foden så voldsomt... men måske skal man have Ahmedinijad ind over  til "kaffe" næste gang han er i byen. Hvorfor ikke. Synspunkterne i HuT er jo sammenlignenlige med den Iranske.

Føj.
for 7 timer siden · Redigeret · Synes godt om · 1

Mads Randstoft Det er altså en utrolig måde at Jette Hansen "debattere" på. Debat kan man vel næppe kalde det, hun fremfører sine synspunkter som var de sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden, undlader at læse hvad andre parter skriver og ignorere spørgsmål hun ikke ønsker at svarer på. Det er lidt som at læse vores tidligere erhvervs og økonomi ministers interview med Clement Kjærsgaard om hvorfor den tidligere regering ikke foretog de besparelser han var ude at sige var nødvendige...
for 7 timer siden · Synes godt om

Henrik Lundquist http://www.kvinfo.dk/file.php?file=7946 ...
for 7 timer siden · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Ha, ha, Mads (må jeg kalde dig det)? Så vidt jeg kan se argumenterer jeg konsistent, logisk og konsekvent - det er det du med alle tydelige tegn på ærgrelse kalder, at "hun fremfører sine synspunkter som var de sandheden". (= hvordan dælen bærer man sig ad med at modargumentere hende). Jamen det må da også være vældigt frustrerende. Se bare hvor mange kloge, morsomme og forskellige måder folk har fundet at give udtryk for den samme frustration på her i undertråden.
for 7 timer siden · Synes godt om

Mads Randstoft Jette, nu er det jo svært at argumentere med nogen der konstant snakker uden om. Det er rigtigt at du er konsekvent, helt konsekvent, du har ikke svaret på et eneste af de spørgsmål jeg har haft! Du har lagt ud med at fortælle at du synes EMJ har handlet helt rigtigt, i bund og grund at EMJ aldrig har gjort noget forkert eller blot noget du eller nogen anden kunne på nogen måde være uenig i, og der efter blot snakket videre i den bane.
På den anden side har du givet en masse svar på den måde, du har blandt andet svaret at du synes det er helt fint at staten poster 30 mio i en organisation uden gennemsigtighed, uden kontrol og med en enevældig hersker, du har også svaret at i ikke har nogen som helst kontrol med hvem der arbejder for eller på anden måde er associeret med KVINFO og du har svaret at du synes det er rimeligt at man truer privat personer der er uenige med sagsanlæg for alle de mange gode penge staten pumper i KVINFO.
Og ja, selvfølgelig må du kalde mig Mads, det er mit navn, hvorfor skulle du ikke måtte kalde mig ved det?
for 7 timer siden · Synes godt om · 1

Jette Anne-Marie Hansen Okay, Mads. Du kan ikke læse, for jeg har vist ikke sagt ngt om at EMJ ALDRIG har gjort forkert eller ALDRIG har gjort noget nogen kan være uenig i. Heller ikke at hun ALDRIG har handlet urigtigt. Hvordan skulle jeg kunne vide det? Men i DENNE sag kan jeg ærlig talt ikke se at hun har gjort ngt. forkert. Til gengæld kan jeg se at Elmas og Karen West fremkommer med urigtige påstande. Ang det sidste du skriver, (" du synes det er helt fint at staten poster 30 mio i en organisation uden gennemsigtighed, uden kontrol og med en enevældig hersker") har vi vist ikke været hverken inde på ngt med KVINFOs budgetter eller at der skulle være tale om en særlig grad af uigennemsigtighed i organisationen.
for 6 timer siden · Synes godt om

Mads Randstoft Jette, Jeg har forstået at du ikke synes hun har gjort noget urigtigt i denne sag, jeg er uenig, så langt så godt. Du har fremhævet andre sager som"bevis" på at hun "aldrig" har handlet forkert, derfor min kommentar om "altid korrekt". Hvilke urigtige påstande er det du taler om? Forelå der en invitation til kaffe til et medlem af Hizb ut-tahrir eller ej? Var dette medlem af hizb ut-tahrir ansat som mentor i KVINFO eller ej? Og det svarer så også på mit spørgsmål, igen, ja du synes det er den eneste rigtige måde at håndtere kritik på, når man har millioner af andres penge i ryggen, man starter med truslen om sagsanlæg. Og ja, jeg kan da se de poster der er afsat penge til etc. men der er jo åbenlyst ingen kontrol med hvem, der for eksempel er mentorer.
for 6 timer siden · Redigeret · Synes godt om

Katrina Schelin Ved I godt, at mentorordningen er en ordning, hvor frivillige melder sig til at hjælpe andre med at komme ind på, eller klare sig bedre på arbejdsmarkedet? Der er ikke tale om nogen ansættelse, der er ingen løn involveret. Er det fordi, der er fokus på at hjælpe kvinder med anden etnisk baggrund, at I tænker, at KVINFO burde tjekke deres frivillige grundigere end alle andre tjekker deres frivillige? Eller er det kun det der med, at Møller Jensen kunne finde på at ville høre om kvindens motivation til at melde sig, der gør jer bange?
for 6 timer siden · Synes ikke godt om længere · 2

Mads Randstoft Katrina, jeg ved godt hvordan ordningen virker, nej KVINFO skal ikke tjekke deres frivillige bedre end alle andre, de skal tjekke dem lige så godt som alle andre. Eller skulle jeg ændre det til, lige så godt som vi mænd bliver tjekket, når vi ønsker at deltage i frivillige programmer af forskellig art...
for 6 timer siden · Redigeret · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Karen: Hvordan passer det her, " havde vi ikke advaret, så havde KVINFO arbejdet sammen med Hitz-ub-Tahrir" sammen med det her: "det var EMJ selv, der henvendte sig til mig. Så vi advarede ikke EMJ"? Du beskylder mig for at skade kvindesagen, men jeg skulle hilse og sige at det heller ikke ligefrem er noget kønt syn at se Elmas og dig (mest dig) rende rundt som hovedløse høns (no offence til hønsene).
for 6 timer siden · Synes godt om

Karen West Nogen skal jo sige det her om KVINFO!
Men Jette Anne-Marie Hansen, jeg ønsker ikke at diskutere med dig. Mads Randstoft har skrevet det så rigtigt og jeg har skrevet det til dig, som er relevant i sagen.
for 6 timer siden · Synes godt om

Karen West Og igen - nej du skader kvindesagen, og det i den grad - og det er der også nogle, der skal sige!
for 5 timer siden · Synes godt om

Brigitte Bes Susott Brug ikke mere tid på det søde Karen .. det er spild af tid og ressourcer.. det er dit liv og din tid for kostbar til .. :) <3
for 5 timer siden · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Mads, du er ærlig talt et fjols. Og det er du, fordi du nu begynder at stille spørgsmål, der allerede ER besvaret højere oppe i tråden. Så gider jeg selvfølgelig ikke gøre det igen. ... Fordi en debattør (dig) er for doven til at huske hvad der allerede er blevet sagt en gang. Bare en ting: Jeg har jo ikke " fremhævet andre sager som"bevis" på at hun "aldrig" har handlet forkert". Jeg har holdt mig til at diskutere denne her sag, der handler om hvordan EMJ håndterede at en hitzbut-sympatisør havde meldt sig til mentornetværket. Og til sidst: Det er IKKE første gang Elmas og Karen West fremsætter dé beskyldninger imod EMJ og KVINFO... Så truslen om sagsanlæg for injurier ER et svar på ngt. der ellers får lov at forløbe som en hetz i offentligheden. Hvis Elmas og Karens påstande ellers holdt ville de jo heller ikke have noget at frygte ved et sagsanlæg.
for 5 timer siden · Synes godt om

Brigitte Bes Susott Ti nu bare stille Jette Anne-Marie Hansen ... ssshhhhhhhhhh
for 5 timer siden · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Karen: Når man går ind i substansen af den her sag så kan man jo se at den i al sin enkelhed drejer sig om at du og Elmas ønsker at tilsværte og mistænkeliggøre EMJ og KVINFO fordi en hitzbut-sympatisør havde meldt sig som frivillig til KVINFOs mentornetværk. " Nogen skal jo sige det her om KVINFO!", har du så den frækhed at skrive. Men hvorfor dog det? Kan hverken KVINFO eller EMJ måske gøre for at en hitzbut-sympatisør har meldt sig til deres mentornetværk? Nej, det kan de jo ikke! Men EMJs håndterinmg af sagen viser utvetydigt at KVINFO IKKE arbejder sammen med ekstremister. Pågældende kvinde blev omgående taget ud af mentornetværket og enhver anden form for samarbejde. Først advarer I EMJ og hun handler omgående på det. Så prøver I at bruge det imod hende bagefter. Hvor lousy kan man være?
for 5 timer siden · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Brigitte: Det kommer ikke til at ske.
for 5 timer siden · Synes godt om

Mads Randstoft Jette, nej du har netop ikke svaret, jeg kan godt læse, jeg kan også huske, både hvad jeg selv har skrevet og hvad du har skrevet. Jeg ville bare gerne have dig til at skrive det med dine egne ord, at du mener at i er hævet over fejl, altså at i ingen fejl laver og derfor må enhver der formaster sig til at sige at i laver fejl være ude i en offentlig hetz. Den måde du "debattere" på, fremhæver dette synspunkt over alle måder vi andre ellers kunne gøre, det er derfor jeg fortsætter, så du kan grave videre i det hul du sidder i.
Omkring denne sag, du har fremhævet at du synes det er fint at andre skal tjekke jeres mentorer (ikke direkte, men ved ikke at modsige mig må jeg formode at du samtykker), det er ikke jeres opgave, til gengæld skal de, der gør dette for jer, ikke fortælle offentligt når de støder på, for eksempel, medlemmer af hizb ut-tahrir i jeres netværk, hvis de gør det, så skal de forvente en injurie sag. Her holder du dig så også til den, faktisk lidt latterlige, holdning, at hvis man ikke har gjort noget galt, så behøver man ikke at frygte når "staten" lægger sag an mod en. Det er jo bare ærgerligt at vi som privat personer ikke har millioner af andres penge i ryggen til at føre sag for, det er vores egne penge og vores egen tid, hvad resultatet af retssagen så end skulle blive.
for 5 timer siden · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Injurien består i at påstå om KVINFO at de samarbejder med hitzbut-sympatisører, når realiteten er den stik modsatte - at kvinden med hitzbut-sympatier omgående blev taget ud af mentotnetværket (og ikke havde mødt en eneste mentee). 1) Jeg er altså stadig ikke ansat på KVINFO, så dit "I" er misvisende. 2) Jeg har STADIGVÆK ikke talt om at KVINFO eller EMJ ALDRIG kunne gøre ngt. forkert. Jeg siger at i DENNE sag kan jeg ikke se at de har gjort ngt. forkert. Det står nu engang ikke skrevet udenpå folk, hvad de mener og tænker. Men det har jeg også besvaret ovenover og nej, bare fordi jeg ikke kommenterer specifikt på noget du skriver, betyder det ikke at jeg samtykker. En tosse kan som bekendt spørge om mere end ti vise kan svare på.
for 5 timer siden · Synes godt om

Mads Randstoft 1) Jeg har forstået det, som jeg også har skrevet flere gange tidligere, din udtalelser tyder på at du udtaler dig på vegne af KVINFO, hvordan forholdet består tager jeg ikke stilling til, derfor fortsætter jeg med at referere dig og KVINFO under fælles.
2) Det er også forstået, du mener ikke der er noget galt i udsende en officiel indbydelse til kaffe til et medlem af Hizb ut-Tahrir, jeg er uenig, det kommer vi ikke længere med. Nej, det står ikke skrevet uden på folk, det står heller ikke skrevet uden på folk at de for eksempel er pædofile, alligevel er det, ved hjælp af baggrundstjek lykkedes at give forældre en nogenlunde sikkerhed for at de frivillige voksne de sender deres børn til i vores sportsforeninger ikke er pædofile. Det er de tjek i føler jer hævet over, her er det så min personlige holdning til jer, at det er fordi i er kvinder og "den slags" er jo et mande fænomen, og derfor ikke noget i bør tage stilling til.

Og i forbindelse med "injurie sagen" der er jo absolut intet forkert i den originale post, et medlem af Hizb Ut-Tahrir var med i jeres mentornetværk, kun fremmed indblanding forhindrede at dette medlem rent faktisk kom til at arbejde som mentor for KVINFO, det er heller ikke forkert at efter EMJ var blevet oplyst om at vedkommende var medlem af Hizb Ut-Tahrir blev hun officielt inviteret til kaffe. Sagen ville altså være faldet på at der ikke er tale om injurier, da det beskrevne var sandt, omend lidet flatterende for EMJ og KVINFO.

Og så vil jeg da gerne høre hvilke af mine spørgsmål du kalder tossede. Der er ikke så mange (Da jeg i bund og grund har spurgt om de samme ting igen og igen i håbet om at få et svar fra dig, eller KVINFO officielt)
for 5 timer siden · Synes godt om

Katrina Schelin Hvorfor er det, I mistænker KVINFO for at samarbejde med hitzbut tahrir? Og at det er løgn, når Møller Jensen fortæller, at der hverken er et samarbejde eller et ønske om at samarbejde. Hitzbut tahrir har jo et syn på køn, der er uvidenskabeligt og antifeministisk. Hvad får jer til at tænke, at et videnscenter for køn og ligestilling skulle ønske sig sådan en samarbejdspartner?
for 5 timer siden · Synes ikke godt om længere · 1

Jette Anne-Marie Hansen Mads: "et mande fænomen, og derfor ikke noget i bør tage stilling til". Ha, ha. Du godeste. Projektioner er dog en forunderlig ting. Det der med at det er en detailstyring, der normalt ikke foregår af ledere af institutioner, at ville have kontrol over hvem de inviterer til kaffe, har vi vist også allerede talt om.
for 5 timer siden · Redigeret · Synes godt om

Mads Randstoft Jette: Det er sjovt at du er så meget i mod at KVINFO skulle udfører de samme tjeks på deres frivillige som andre skal. Hvorfor det? Hvorfor mener du at i er hævet over de problemer som for eksempel vores sportsforeninger har haft fundet i deres frivillige arbejde. Hvis det ikke er fordi i føler jer selvtilstrækkelige eller føler at det er "mande problemer" og derfor ikke vedrører en feministisk organisation?
Jeg vil ikke styrer hvem EMJ inviterer til kaffe privat, jeg vil have lov til at være forarget over, og kræve med min egen stemme, at en offentlig institution som KVINFO ikke officielt inviterer Hizb ut-tahrir til kaffe, hvad formålet med invitation så eller er skulle forestille at være.
Katrina: Det er muligt at andre mener der skulle eksistere sådan et samarbejde, det må stå for deres egne regninger, jeg siger blot at KVINFO ved deres ignorance ikke har nogen anelse om de rent faktisk, på et praktisk plan, samarbejder med den ene eller den anden organisation.
for 4 timer siden · Redigeret · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Du indfører dobbelte standarder og vil have at KVINFO skal underlægges en kontrol andre organisationer ikke skal. Herunder kontrol med hvem de inviterer til kaffe. Kaffedrikning med folk er altså ikke nogen blåstempling af dem. Vil du også holde institutioner som fagforeninger, jobcentr, a-kasser ansvarlige for de ansattes politiske observans? Nej, det gør man jo ikke... af den grund blandt andet at noget sådant slet ikke lader sig gøre.
for 4 timer siden · Synes godt om

Mads Randstoft Tillad mig at gentage mit spørgsmål: Hvorfor skal KVINFO ikke lave baggrundstjek på deres frivillige?
I den anden del af sagen, omkring kaffe, så er der offentligt ansatte der har mistet deres arbejde på at holde møder med diverse grupper over en kop kaffe. Vi har endda en ganske nylig sag med en dygtig politikker der ikke kunne blive minister fordi han havde drukket kaffe med et medlem af en organisation der indeholder kriminelle elementer, hvorfor skal KVINFO og EMJ stå over dette?
for 4 timer siden · Synes godt om

Katrina Schelin Mads: Men de samarbejder jo ikke med nogen organisation. Og vi ved jo rent faktisk ikke noget om, hvorvidt de laver baggrundstjek - jeg gør i hvert fald ikke (Ved heller ikke noget om i hvilket omfang andre frivillighedsprogrammer med offentlig støtte baggrundstjekker deres frivillige). KVINFO nåede jo at blive advaret og reagere på advarslen, inden personen blev mentor. Måske ville de selv have opdaget det?
for 4 timer siden · Synes godt om

Mads Randstoft Katrina: Derfor stillede jeg først spørgsmålet til Jette, og i bund og grund også EMJ eller KVINFO som helhed, laver i baggrundstjek og i så fald, hvorfor dukkede bemeldte person ikke op i dette tjek. Til dette har jeg ikke fået noget svar, derfor må jeg gå ud fra at KVINFO ikke laver baggrundstjek, hvis der blev lavet baggrundstjek er jeg ikke i tvivl om at Jette havde slået meget op omkring dette.
Og ja, i dette tilfælde blev KVINFO advaret udefra, tilfældigvis genkendte nogen at denne nye mentor var medlem af Hizb ut-tahrir, hvad nu hvis det ikke lige var opdaget? Det er lidt som med min sammenligning med sportsforeningerne her, for 20 år siden kørte det frivillige arbejde der ligesådan, og ind imellem blev det så opdaget at, hov, der var sku' en pædofil imellem vores trænere her, han har sku' misbrugt børn i 10 år, ups... Men i denne sammenhæng føler feministerne sig højt hævet over den slags, derfor behøver de ikke lave baggrundstjek, og når det så går galt? Tjaaa, denne gang gik det ikke så galt, men hvad med næste gang? Og hvad med alle de andre frivillige? Ved nogen hos KVINFO om der skulle være ekstremister imellem dem? Eller for den sags skyld pædofile der skal være mentorer for mødre?
for 4 timer siden · Synes godt om

Jette Anne-Marie Hansen Du er bims. Der er forskel på at have en dom for pædofilt overgreb og så på at have politiske sympatier. Det ene KAN nemlig ses... på en straffeattest. ... Det andet - hvilke politiske sympatier folk har - kan nu engang ikke ses på en straffeattest. Deraf forskellen. Pædofile der ikke er blevet straffet kan stadig lige så let opnå ansættelse som de hele tiden har kunnet. Du vil have at der skal forlanges noget af KVINFO, som man ikke forlanger af andre. "Pædofile der skal være mentorer for mødre...." Suk.
for 4 timer siden · Synes godt om

Katrina Schelin Kan ikke forestille mig, at Jette Hansen ved noget som helst om, hvorvidt mentorordningen laver baggrundstjek. Hvorfra skulle hun vide det? Nu tror jeg, du ser spøgelser. Selvom jeg selvfølgelig ikke skal kunne afvise, at der er pædofile blandt mentorerne. Jeg tror ikke, der er andre frivillighedsordninger, der baggrundstjekker deres frivillige - andet end dem, der arbejder med børn. Men igen, det ved jeg ikke noget om.
for 4 timer siden · Synes godt om

Mads Randstoft Tak for at have svaret på mit spørgsmål. Også selvom svaret var at bekræfte mit eget svar.
Så kan jeg sige at der faktisk foregår baggrundstjek andre steder, altså også ting der ikke hænger sammen med straffeattester.
for 3 timer siden · Synes godt om

Mads Randstoft Katrina, hvis ikke Jette ved noget om det hun skriver om, hvorfor skriver hun så ikke bare det? Det ved du selvfølgelig ikke, jeg går ud fra at når nogen skriver om et emne, så er det fordi de både ved noget om det og har en mening om det.
for 3 timer siden · Synes godt om

Katrina Schelin Mads: Måske kender du selv svaret? Du ved jo - lige så lidt som Jette Hansen - noget om, hvorvidt de tjekker deres frivillige eller ej og alligevel har du også delt dine meninger her i tråden. Men det er da fint, at vi fik afklaret de værste misforståelser, synes jeg.
for 2 timer siden · Redigeret · Synes ikke godt om længere · 1

Jette Anne-Marie Hansen Karen: Det her, du skriver, viser jo med al ønskelig tydelighed, hvad du har gang i: "Men at arbejde sammen med sekulære muslimske kvinder, der arbejder for at også arbejderklassens kvinder får selvbestemmelse, det har ingen interesse i KVINFO. Det er et problem - og det er et stort problem, fordi de får så mange penge af det offentlige. De burde klare sig uden tilskud, som frivillige. Det gør vi andre jo". Det arbejde med indvandrerkvinder, som du beskriver, er jo DIT og Elmas projekt - og åbenbart har KVINFO afslået at samarbejde med jer på den måde, du godt kunne tænke dig det - og af den grund mener du nu at institutionen ikke har nogen eksistensberettigelse som en offentligt støttet institution. …
Det synes jeg er en voldsom overvurdering af din egen betydning, hvis du mener det er det der gør forskellen på om KVINFO er en støtteværdig institution eller ej.
Når du siger det er sådan et problem at KVINFO ikke har sagt ja til et samarbejde med dig/jer "fordi de får så mange penge af det offentlige" glemmer du vist at på nær driftstilskuddet er hver en krone af de penge øremærket til kulturelle projekter, KVINFO har i sit regi. De projekter er blevet individuelt vurderet og det offentlige har købt og betalt dem, fordi man altså fandt dem tilstrækkeligt værdifulde for fællesskabet. Har de projekter lige pludselig mistet deres samfundsnyttige værdi, fordi KVINFO har afslået et samarbejde med dig? Nej, det har de jo ikke. Alligevel går du ud og agiterer for at finansieringen af disse projekter bør stoppes. Jeg synes det er en primitiv reaktion at iværksætte en smædekampagne med det formål at mistænkeliggøre KVINFO som hævn. For anderledes kan jeg ikke se det.
Jeg kan selvsagt ikke vide, hvad der har været KVINFOs grund til at afslå at samarbejde med Elmas og dig. Men så meget kan jeg da sige, at en person, der stikker en kniv i ryggen på en ved først givne lejlighed, og bruger enhver anledning til at forsøge at skade en, IKKE er indlysende at tage til sin samarbejdspartner. Hvis der ikke er tillid, kan man ikke samarbejde. Og hvordan i alverden skulle KVINFO dog kunne have tillid til dig?
for 13 minutter siden · Synes godt om

                                                ****************


Her er til orientering Elisabeth Møller Jensens to indsigelser imod beskyldningerne på Facebook. Den ene før Elmas Berke havde trukket sin beskyldning tilbage, den anden efter.

18. januar:
»Via "Moder Kvik" er jeg blevet opmærksom på, at Elmas Berke påstår, at KVINFO har inviteret Hizb-ut Tahirir til at holde foredrag for muslimske kvinder!:

"Og Kvinfo inviterer et fuldgyldigt medlem af Hizb ut tahrir ind i varmen, med henblik på at skulle holde foredrag for muslimske kvinder. Om jeg begriber, hvad Kvinfo og Hizb ut tahrir kan have af fælles reference eller forståelse for ligestilli...ng og kvindekamp?"

Selv om jeg både håber og tror, at alle der læser mine opslag, kan sige sig selv, at Elmas Berke misinformerer, vil jeg alligevel genopfriske hukommelsen fra 12. februar, 2010, hvor jeg blev gjort opmærksom på, at en Hizb-ut Tahrir sympatisør havde meldt sig som frivillig i KVINFOs Mentornetværk. Jeg ringede straks til pågældende, navngivne kvinde, som bekræftede sin sympatisørrolle, og jeg forklarede hende, at vi ikke kunne bruge hende som mentor, fordi fælles værdigrundlag er en forudsætning for samarbejdet. Jeg inviterede hende på en kop kaffe og en snak, for jeg var selvfølgelig interesseret i at høre, hvorfor hun havde meldt sig som frivillig. Hun dukkede aldrig op, og hun nåede aldrig at møde en eneste mentee. Længere er historien ikke, og jeg orienterede omhyggeligt de relevante personer. Herunder Karen West, som påtog sig at orientere Elmas Berke. Jeg kan ikke korrigere alle de steder på nettet, hvor usandheder om KVINFO florerer, men nu kender I i hvert fald historien.

                                                              ************

21. januar:
I fredags så jeg mig desværre nødsaget til at tage det usædvanlige skridt at bede Elmas Berke om inden udgangen af weekenden at trække følgende påstand tilbage: ”Kvinfo inviterer et fuldgyldigt medlem af Hizb ut tahrir ind i varmen, med henblik på at skulle holde foredrag for muslimske kvinder”, publiceret på hendes Facebook-profil fredag den 18. januar. Alternativt ville jeg anlægge en injuriesag. Når jeg tog dette skridt, skyldes det, at der er og bør være grænser for, hvad man stiltiende skal finde sig i – også her på Facebook. Urigtige påstande bliver ikke mere rigtige af at blive fremført mange gange, og i dette tilfælde er der tale om gentagne beskyldninger, som kan være yderst skadelige for KVINFO. Elmas Berke har nu – på sin egen forunderlige måde – trukket påstanden tilbage. Og jeg er glad for, at det for nærværende ikke blev nødvendigt med en injuriesag«.

                                                                                     **********