mandag den 3. september 2012

Svar til Kiil (Borgerlig antfeminisme. Løgn, dumhed eller intellektuel uhæderlighed?)


Svar til den stakkels Lennart Kiil, der truer med at afbryde al kontakt, hvis ikke debatten bliver som han vil have det (»De­bat­te­rer vi, de­bat­te­rer vi sagen. El­lers de­bat­te­rer vi ikke«) og derfor afkræver Deres ydmyge svar på holdninger til kvindekvoter og øremærket barsel.
(Kiils indlæg er kopieret ind i bunden af blogindlægget).

Lennart Kiil
Lennart Kiil
Svar: Lennart, hvis jeg var dig ville jeg bestemt også prøve at skifte emne alt hvad jeg kunne.
Hold kæft, hvor har du dummet dig med at lægge den kvindefjendske video ud. Den skærer simpelthen ud i pap, hvordan du og alle de andre borgerlige antifeminister tænker og hvor meget I ser ned på kvinder. Brrrr. Ja, lad os SKYNDE os at diskutere kvindekvoter og øremærket barsel. Ikke sandt? 

Men nej. Den redelighed må du saft suseme selv rode dig ud af.

Jeg vil dog godt komme med en enkelt lille bemærkning til den måde du fremstiller borgerlige antifeminister på, Lennart - »En flok uor­ga­ni­se­re­de og for­skel­lig­ar­te­de kri­ti­ke­re af fe­mi­nis­men, en lille flok skri­ben­ter, der bru­ger noget af deres fri­tid på en kamp for mere fri­hed«, som du siger. For du godeste! Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at fremstillingen af de borgerlige antifeminister som en flok trohjertede, ærlige, »små« frihedskæmpere overfor den store, etablerede samfundsmagt var mere vigtig for dig end den diskussion af barselsorlov og kvindekvoter, du siger du vil have. 

Men DET må vist naturligvis være noget, jeg bilder mig ind.

Sagen er nemlig, at I er meget langt fra at være en trohjertet, ærlig, lille flok »små« frihedskæmpere overfor den etablerede, undertrykkende samfundsmagt. For hvem er de borgerlige antifeminister i den danske offentlighed? Jo, nu skal du bare se. Det er jo f.eks. folk som: Henrik Dahl, Anne Sophia Hermansen, Hans Bonde, Ole Birk Olesen, Søren Pind, Peter Kurrild-Klitgaard, Mie Harder, Eva Agnete Selsing, Martin Ågerup m.fl.. 

Vil du virkelig kalde det »en lille flok skri­ben­ter, der bru­ger noget af deres fri­tid på en kamp for mere fri­hed«? Det vil jeg bestemt ikke! Og det tror jeg at de fleste mennesker ikke vil. Det er høj-profilerede debattører, som får lov at brede sig i medielandskabet for et godt ord. Men sandt nok er I meget fælles om, at fremstille jeres angreb på kvinder, offentligt ansatte og folk udenfor arbejdsmarkedet som en form for meget, meget modig modstandskamp imod en undertrykkende, etableret overmagt.

Faktum er bare, at borgerlige antifeminister grundlæggende er mennesker, der forsvarer den etablerede samfundsorden og den eksisterende fordeling af penge og indflydelse på køn. Ikke sandt, Lennart? Så hvad skyldes dit og dine fællers behov for at få det til at se meget anderledes ud egentlig? Det gad jeg godt vide.

En sidste ting: Denne blog er viet til bekæmpelsen af dumhed, kvindehad og manipulerende samfundsdebat. Det er DERFOR sådan nogle som du, Henrik Dahl og Martin Ågerup, så tit befinder jer på den, Lennart. Og ikke fordi jeg ser det som min livsopgave at forfægte kvindekvoter og øremærket barsel.

Lennart Kiils udæskelse af Deres ydmyge:Kære Jette Hansen, hvad vil du?
lørdag den 1. september 2012

Borgerlig antfeminisme. Løgn, dumhed eller intellektuel uhæderlighed?


Nedenstående blogindlæg tager afsæt i en tråd på Mandfjols.dk, som på forbilledlig vis illustrerer visse meget dybtliggende problemer i de borgerlige antifeministers debatkultur. Jeg har tidligere brugt betegnelsen, dumhed for fænomenet. Men faktisk er intellektuel uhæderlighed mere rammende.  

Her er linket: http://mandfjols.blogspot.dk/2012/08/kvinder-er-uduelige-og-skal-bombes.html
Men jeg har også kopieret selve debattråden ind i sin helhed nederst i blogindlægget!

(Illustrationen henviser til Rich Zubatys video, "What Men Know That Women Don't" posted på MANFO med ordene: »Hvis du vil vide, hvordan virkeligheden hænger sammen, så se i stedet den her video«)


Lennart Kiil - går det virkelig ikke op for dig, at du konsekvent betjener dig af dobbelte standarder i diskussionen med Anne Rasmussen og Mandfjolset? Dobbelte standarder, som også generelt skæmmer både dine og alle de andre borgerlige antifeministers intellektuelle præstationer.

Lad mig fortælle dig, hvad jeg mener.

Første dobbelte standard: Du modsætter dig at skulle gøres ansvarlig for andre mænds (onde) gerninger over for kvinder og børn, (nej for det er jo ikke noget, du har gjort). Nej, nej. Det er da også fuldkommen rigtigt. Men det er ikke desto mindre den tankegang, du gør gældende overfor kvinder helt konstant inde på MANFO, Lennart. At »mænd«... in generel... skal have credit for at »mænd« som køn har gjort opfindelserne og »mænd« som køn har anlagt vejene... fortsæt selv listen. Har du da opfundet noget, Lennart? Nej vel. Har du da anlagt nogen vej, hvad Lennart? Nå, heller ikke. Men sig mig så, hvordan du på den ene side mener, at du (og alle andre mænd) som person(er) kan gøre krav på anerkendelse for det samlede mandkøns frembringelser op gennem historien, samtidig med at du på det kraftigste vil modsætte dig, når Anne Rasmussen i debatten imellem jer præsenterer dig for nogle af det mandlige kollektivs forbrydelser imod kvinder og børn? Du bliver ovenikøbet helt fortørnet og synes det er meget for galt, at du bliver udsat for den logik. ... Men hvorfor er det i orden, at du/MANFO udsætter kvinderne for den logik, men ikke at Anne Rasmussen udsætter dig/mændene for den?

Du må vælge. Enten er individet ikke ansvarligt for kønskollektivets handlinger igennem historien, hverken de positive eller de negative. Eller også er individet ansvarligt for kønskollektivets handlinger igennem historien, både de positive og de negative. Og både mænd og kvinder.

Anden dobbelte standard: Du brokker dig heftigt over, at Mandfjolset vil tilskrive dig de holdninger til kvinder, som bliver gjort gældende i den You Tube-video, »What Men Know, that Women don't«, du har lagt ud på MANFO. Du siger: »I øvrigt er hverken MANFO eller jeg enig i alt, vi indlejrer, refererer eller linker til«. Nå nej, Lennart. (Rent bortset fra, at du så vidt jeg kan se ellers eksplicit solidariserer dig med budskabet, når du siger: »Hvis du vil vide, hvordan virkeligheden hænger sammen, så se i stedet den her video«. Hvad? Nå. Det lader vi ligge). Men hvordan var det nu, dengang du henviste til et link, som KVINFO hvad lagt ud til en artikel bragt i Huffington Post, der handlede om far/søn-relationerne i bøssekulturen? (Mænd danser ikke nok med deres fædre til bryllupper, fik du det vist nok til). De holdninger, som blev gjort gældende i den artikel, ville du jo insistere på, at KVINFO kunne og skulle holdes ansvarlig for. På trods af at det var et link blandt hundreder af links i KVINFOs såkaldte linkterminal med links til artikler om køn i medier verden over. Selv da du blev gjort opmærksom på dette, insisterede du på, at KVINFO var ansvarlig for artiklernes holdninger. Men når du mener, at KVINFO skal gøres ansvarlige for holdningerne i alt hvad de linker til, hvordan kan du så samtidig modsætte dig, at noget lignende skal gælde for MANFO? Det er det, jeg gerne vil vide.

Tredie dobbelte standard: Du retfærdiggør MANFOs/dine angreb på kvinder og på feminismen sådan her: »...husk lige på, hvad vi er oppe imod. Konstant fortæller de store medier os (og hvis ikke NYT er et stort medie, ved jeg ikke hvad er), at vi er overflødige«. Men Lennart. Den med »tabermænd« og med at »mænd er blevet overflødige« er jo ikke noget kvinder eller feminiser har sagt i samfundsdebatten. Det er noget mænd selv har sagt - som en bebrejdelse vendt imod kvinder; som et argument imod at tilstræbe yderligere ligestilling i samfundet og som et argument for at mænd bør tildeles fordele (f.eks. på uddannelserne). Du vil give kvinder skylden for mænds udsagn i debatten... på trods af, at der reelt er tale om udsagn, som antifeministiske mænd (og antifeministiske kvinder) bruger til at angribe kvinder og feminister med. Det underlige  er - og det er derfor, det er en dobbelt standard - at du ikke angriber de mænd, som faktisk er de ansvarlige for påstandene om mænds overflødiggørelse. Og lad mig hjælpe dig, det var Hans Bonde, Carl Mar Møller og Martin Østergaard, der som de første herhjemme lancerede synspunktet i offentligheden. Jeg imødeser med den største spænding dét broderopgør på MANFO, Lennart.

Fjerde dobbelte standard: Du beskylder Anne Rasmussen for mandehad, fordi hun tillader sig at svare igen på dine angreb på kvinder... (»Dit syn på mænd virker ekstremt negativt og hadefuldt. Kom ud og få noget luft. Før du kommer til fornuft har jeg ikke et ord mere at sige dig. Lev vel!«) Ja, lev endelig vel. Og kom til fornuft. Host, host. Men hvis kritik af antifeministiske mænd kvalificerer Anne Petersen til at blive diagnosticeret som noget vær psykisk syg (ufornuftig og hadefuld), hvorfor er din langt mere vedholdende og insisterende kritik af kvinder og feminisme så tilsyneladende noget nær et bevis på din psykiske sundhed? Samtidig med dit temper tantrum her i fuld offentlighed? Uhhh. Det er ikke godt, Lennart: Mænds kritik af det modsatte køn, gør dem bare til første klasses individer, imens kvinders kritik af det modsatte køn nærmest diskvalificerer dem til overhovedet at være i samfundet. 

Dét er en dobbelt standard, Lennart! 

Og denne her: »Kvinder bidrager på lige fod med mænd i Afrika til fødevareproduktionen? Jamen det er meget muligt. Det går jo også virkelig godt med produktionen dernede«. Sig mig, skal det forstås sådan, at du føler dig hævet over afrikanernes kultur og derfor mener, at du med et pennestrøg kan afskrive værdien af kvinders fødevareproduktion i den del af verden? Så er du jo racist! Og iøvrigt gad jeg godt se, hvor meget hirse, der kom ud af det, hvis en kælen dolk som dig blev sendt til Namibia med et spark i røven for at dyrke en tør og udpint jordlod med et rustent hakkejern (ja, ja - helt sikkert fremstillet af MÆND). ... Hvilket bringer mig frem til femte og sidste dobbelte standard:

Kender du noget til landbrug, Lennart? Ja, jeg spørger, fordi manglende kendskab til husdyrhold og dyrkning af jorden, er en af de ting, der bliver brugt i »What Men Know, that Women don't«, som et argument for at udråbe kvinder til at være håbløst mindreværdige... Ved du da, hvordan man dyrker jorden og holder husdyr, Lennart? For hvis ikke, vil jeg gerne vide, hvad det er du mener, der adskiller dig fra de sørgelige og uduelige væsner, kaldet kvinder? Andet end lige dit kønsorgan altså?

Jeg ved ikke, om jeg muligvis har overset noget, Lennart. Men mangler du ikke at fremhæve den moderne RATIO, (rationel, logisk fornuftsbaseret argumentation som grundlag for tænkning) som en af mændenes store kulturskabende opfindelser op gennem historien? (Du ved, i modsætning til de plaprende, irrationelle kællinger...). Men så lad mig i givet fald foregribe. For Lennart, den her debat er jo et fantastisk illustrativt eksempel på, at bare fordi mænd måske var de første, der fandt noget nyt (eller rettere, dem, der fik æren for at have fundet på det...), så er det langt fra ensbetydende med, at mænd også er de bedste til siden hen at gøre brug af det. Du har hylet og skreget og skabt dig som en treårig med et temper tantrum; argumenteret fuldkommen usammenhængende, selvmodsigende og inkonsekvent - og tilsidst tillagt modparten det opkørte raseri, der reelt er dit eget for endelig at bruge det som en begrundelse for totalt at afbryde kontakten (»Kom ud og få noget luft. Før du kommer til fornuft har jeg ikke et ord mere at sige dig. Lev vel!«). Imens en kvinde, (Anne Petersen), har påtaget sig at (forsøge på) at fastholde logik og konsekvents over for dig i diskussionen for at få et ordentligt svar ud af dig. Sandheden er jo, at Anne Petersen (kvinden) er en langt bedre repræsentant for rationalitet end du (manden) er. Alligevel bliver kvinder som Anne Petersen ved med at få ord for at være irrationelle skabninger, imens mænd som du bliver ved med at få ord for rationalitet. Hvordan går det egenlig til? Jo, nu skal du bare høre. For der er nemlig en forklaring.

Det, du kalder kønsroller og elsker så højt og vistnok (bl.a. finansieret med en donation fra Mandfjolset) er i færd med at producere en hyldest-artikel om, er intet andet end dé fordomme, vi projicerer over på virkelighedens mænd og kvinder, så at fyre som dig kan gøre krav på at blive opfattet som besindige, pålidelige forsvarere af den sunde fornuft. Imens kvinder som Anne Petersen evindeligt kan opleve at blive opfattet som hysteriske, irrationelle skrigeskinker uanset hvad de giver udtryk for. 

Det er kønsrollen, der beskytter dig imod at blive set sådan som du virkelig er, Lennart. Og det gælder såvel din psykiske habitus som dit faglige niveau. Set i det perspektiv, er din og MANFOs hyldest til de traditionelle kønsroller da fuldt forståelig. Man skærer vel ikke den gren over, man selv sidder på.


                                         **********************************DEN OMTALTE DEBATTRÅD FRA MANDFJOLS.DK
15 kommentarer:

 1. Du må såmænd kategorisere MANFO, lige som det passer dig. Men MANFO er ikke hate speech, heller ikke selvom MANFO indlejrer en youtube-video, der går til modangreb på den ofte gentagede påstand, at mænd er overflødige.

  Så sent som for et par uger siden havde NYT en lang artikel om, at mænd var overflødige og lige så godt kunne fjernes fra evolution. Det er på baggrund af den slags ekstremt had mod mænd, at nogle mænd sætter sig for at demaskere feminismen.

  For det er nemlig en illusion og et bedrag, at mænd skulle være overflødige, hvilket videoen da også ganske tydeligt viser.

  Du er en mærkeligt literalist, hvis du tolker videoen som en trussel om bomber. Det handler ikke om bomber der sprænger man om at afsøre de løgne, der omgiver os.

  Jeg sagde jo heller ikke at Susanne Staun havde påstået i fuld alvor at vi kritikere af feminismen kom fra en anden planet, vel?

  Du ved udmærket godt, at videoen ikke truer nogen med bomber, men i den iver efter på et sensationelt grundlag at udstille MANFO er du villig til at tilsidesætte sund fornuft. Kom nu lidt!
  SvarSlet
 2. Tak for det med kommentarer. Det virker bedre nu.

  I øvrigt er hverken MANFO eller jeg enig i alt, vi indlejrer, refererer eller linker til. Sådan har du det nok også selv ;)
  SvarSlet

  Svar


  1. Bombningen er sådan set ikke relevant. Jeg fokuserer på den fordi den er en del af en ekstremt vred og hadefuld retorik. Men bevares, her kommer en opsummering der ikke involverer bomber ;)

   "What Men Know That Women Don't" fortæller ikke om, at mænd ikke er overflødige. Videoen fortæller, at mænd alene ligger til grund for moderne civilisation, og at kvinder undertrykker mænd ved at få jobs, hvor de bestemmer over mænd samt de ting, mænd har bygget. Kvinder får kun disse stillinger fordi de absolut ikke kan finde af andet end servicejobs. Feminismen udstiller konsekvent mænd som røvhuller, og kvinder takker ikke mænd nok for at have skabt verden som vi kender den. Man burde sende kvinderne ud på egen hånd, uden mænds hjælp, og se om de så stadig brokker sig. Gentag efter Rich: Mænd sørger for og beskytter kvinder. Mænd sørger for og beskytter kvinder.

   Kan du virkelig påstå, at det ikke er ekstremt kvindefjendsk og sexistisk?

   Og så kan det da godt være MANFO ikke er enig i alt, I deler. Men jeg kan ikke se hvordan man kan antage andet end at MANFO deler Rich Zubatys synspunkt når man ifølge MANFO skal se videoen hvis man "vil vide, hvordan virkeligheden hænger sammen".
   Slet
  2. Det er jo en vildt overdreven retorik, manden bruger i den video. Det er klart nok. Men huske lige på, hvad vi er oppe imod. Konstant fortæller de store medier os (og hvis ikke NYT er et stort medie, ved jeg ikke hvad er), at vi er overflødige.

   En enkelt mænd lægger så en vred video op på nettet. Han bruger overdrivelse som et virkemiddel. For der SKAL siges fra overfor de store mediers løgne. Jeg har svært ved at blive harm over en youtube-video.
   Slet
 3. Ja det er dæleme slemt at være mand.
  http://freethoughtblogs.com/taslima/2012/06/18/rape-in-war/

  Se godt på billederne kære Lennart og fortæl mig, hvem der har gjort det. Og kan vi så snart slippe for det klynkeri fra Manfo.
  SvarSlet

  Svar


  1. Anne Rasmussen,

   Jeg her ikke været inde på linket. Krig og voldtægt er forfærdelige ting, som vi alle skal arbejde for at forhindre. Blandt andet ved at sikre stærke og gode kernefamilier med et trygt miljø for drenge og piger at vokse op i.

   Vidste du, at sandsynligheden for at en dreng vokser op og bliver voldtægtsforbryder er langt større, hvis han er vokset op uden far?

   Og så skal du ikke blande dig i, om jeg skriver på MANFO. Du kalder det klynk. Fred være med det. Men du har ingen ret til at kommandere med mig. Få dig dog lidt skam i livet, menneske.
   Slet
  2. Anne Rasmussen,

   Hvad er egentligt dit ærinde. Hvordan skulle jeg kunne fortælle dig hvem der har gjort noget ved nogen et sted i verden, jeg aldrig har været.

   Og fordi der sker forfærdelige ting mod kvinder (og mænd men det interesserer dig vel ikke) andre steder i verden, så må jeg ikke kritisere statsfeminismen i Danmark - eller hvordan?

   Det er ekstremt nederdrægtigt at forsøge at binde mig sammen med nogle forbrydelser jeg intet har med at gøre. Og afkræve mig svar for, hvem der står bag, Skam dig.
   Slet
  3. Du poster en latterlig og komplet stupid video der er direkte proppet med kvindehad men du ser ikke (vil ikke se?) de billeder jeg har postet med den virkelighed som ægte kvinder i den ægte virkelige verden oplever af voldtægt og mord BEGÅET af mænd i krige STARTET af MÆND ! - helt ærligt Lennart.
   Slet
  4. Anne Rasmussen,

   Det er en fuldstændig håbløs debatform, du lægger for dagen.

   Ville du bryde dig om at debattere, og pludselig lægger din debatmodstander et link op til billeder af børn mishandlet af deres mødre, og beder DIG om at redegøre for det, selv om du intet har med det at gøre?

   Nej vel.

   Så lad være med at bede mig om at redegøre for noget der sker ude i verden som jeg intet har med at gøre,
   Slet
  5. jamen hvad i alverden skal vi så med den video med så syg en omgang tåbelig og patetisk kvindehad - gør os alle en tjeneste og fjern den. Og tag så lige og anlæg en mere seriøs linie hvis nogen overhovedet skal kunne anse jer for at være noget som helst værd at gide beskæftige sig med.

   De billeder i mit link er virkelighed - de kvinder og børn er døde - voldtaget og dræbt - af mænd.

   Raped by men, killed by men, in a war started by men!
   Slet
  6. Anne Rasmussen,

   Dit link har intet som helst med debatten her at gøre. Du smækker linket op helt ud af det blå og beder mig redegøre for nogle forfærdelige ting, der foregår nogle steder i verden, jeg ingen forbindelse har med.

   Hvorfor gør du det?

   Tror du ikke jeg ved, der findes mænd, der gør forfærdelige ting mod kvinder?

   Tror du ikke, at jeg finder det forkasteligt?

   Det virker som om du bare forsøger at smudse mig og alle andre mænd til og lukke kæften på os alle, fordi nogle mænd et sted i verden har gjort noget meget forkert.

   Men så burde du jo også selv klappe i. For du er jo kvinde, og der findes kvinder rundt om i verden, der gør forfærdelige ting mod børn.

   Men det har jeg ikke tænkt med at bede dig redegøre for. Så langt ned vil jeg ikke synke. Hav en god weekend!
   Slet
  7. Spar mig for det pis Lennart - du har stadig ikke givet nogen som helst fornuftig grund til at poste den stupide video andet end for at lufte dit eget kvindehad - som vi kun kender alt for rigeligt til. Du kommer med denne fuldkomne sindsyge udtalelse" Vidste du, at sandsynligheden for at en dreng vokser op og bliver voldtægtsforbryder er langt større, hvis han er vokset op uden far?"

   Jamen hallo lille mand. Et af de steder, der sker flest voldtægter er i hæren - og gæt hvem der bliver voldtaget der - af sine mandlige kolleger.
   http://www.information.dk/160710

   I den russiske hær er det de svageste af mændene der bliver voldtaget - i fængslerne er det de svageste fanger - ikke ligefrem steder hvor mødre er meste repræsenteret og perlebroderier hverdagssysler.
   Selv om du stadig ikke har fattet pointen så fortæller jeg dig om den virkelige verden - i modsætning til din lille eventyrvideo.

   Og hvis du vil vide hvem der egentlig brødføder verden og holder liv i deres børn http://www.information.dk/160710
   "Half of all farmers in the developing world are women, and women farmers can grow 30% more food if they have access to the same resources as men. By helping women farmers boost production, we could reduce global hunger by
   150 million people."

   http://www.icar.org.in/files/ar0304/12-WOMEN%20IN%20AGRICULTURE.pdf

   Fra FAO: "In the rural areas where most of the world’s hungry people live, women
   produce most of the food consumed locally. Their contribution could be
   much greater if they had equal access to essential resources and services,
   such as land, credit and training. Eliminating the obstacles that hamper
   women could be the key to achieving the goals of the World Food Summit.
   But that can only be done if policies are shaped by better information about
   the difficulties experienced by women, and their aspirations, as well as by
   the participation of rural women themselves."

   http://www.fao.org/worldfoodsummit/english/fsheets/women.pdf

   Så kan vi så blive enige om, at kvinder bidrager på lige fod - hvis ikke mere - til madproduktionen ipå verdensplan. Hvis kvinderne ikke dyrkede jordne i Asien og Afrika ville milloner af mennesker dø af sult.


   Slet
  8. Ja, og de mænd, der sidder i fængslerne, er meget ofte vokset op hos enlige mødre.

   Så spar mig for DIT pis.

   Du kommer ALDRIG til at bestemme, hvad der bliver posted på MANFO.

   Kvinder bidrager på lige fod med mænd i Afrika til fødevareproduktionen? Jamen det er meget muligt. Det går jo også virkelig godt med produktionen dernede.

   Du anerkender på ingen måde mænds bidrag til opbygning eller vedligeholdelse af civilisation i Vesten. I stedet troller og spammer du med links om voldtægtsforbrydere.

   Dit syn på mænd virker ekstremt negativt og hadefuldt. Kom ud og få noget luft. Før du kommer til fornuft har jeg ikke et ord mere at sige dig. Lev vel!
   Slet