lørdag den 7. april 2012

Familien Sorts Aagerkarl: Kvindeudslet 3

Martin Aagerups berygtede kvindeudslet slog voldsomt ud, da Ugebrevet A4 for nylig havde lavet en opgørelse over kønsfordelingen i landets syv mest indflydelsesrige pengetanke – herunder CEPOS – og var kommet frem til det resultat, at kvinder stort set ikke forefandtes og jo højere op i hierakiet jo mere udpræget. 

http://www.ugebreveta4.dk/2011/201146/Tirsdag/maend_taenker_mest.aspx?fb_comment_id=fbc_10150393982474585_19782990_10150394246159585#f1ea5c940bc5df
Professor på Institut for ledelse på Aarhus Universitet, Steen Hildebrandt fastslog, at det i hvert fald ikke skyldes, at kvinderne ikke findes:

»Der er masser af højkompetente kvinder i det danske samfund, der kunne rekrutteres«.

Journalisten spurgte dernæst familien Sorts egen Aagerkarl, om han ikke anså denne skævdeling på køn for at være et problem for fagligheden og om han som direktør virkelig var tilfreds med udelukkende at have ansat mænd – hvortil det selvsikre svar lød: 

»Vi har ansat de bedst kvalificerede til jobbet uden at tage hensyn til, om det er mænd eller kvinder«.

Anderledes sagt: JA. Jeg er som direktør enormt vel –og selvtilfreds med kun at have ansat mænd. Mænd ER nu engang bare dygtigere end kvinder.

Ja. DEN vurdering må vi selvfølgelig bare bøje os for. Men det kan vi da også ROOOLIGT gøre. For CEPOS' direktør er nemlig til overmål sikker på, at det faktisk er hamrende ligegyldigt, om der er kvinder med i sådan en tænketank eller ej:

»Martin Aagerup (mener) slet ikke, at fraværet af kvinder i tænketanke giver et fagligt problem. (…) »Vi er enormt bredt sammensat og meget, meget forskellige. Hvis du ser på aldersspredningen er den stor, og hvis du ser på den erfaringsmæssige baggrund er vi meget forskellige. Jeg synes, at det er en meget snæver vinkel at se på tingene, som at bredde handler om, hvilket køn man har. Det synes jeg ikke, at det gør,« siger Martin Ågerup«.

Hm, hm. Vi tager den igen: Martin Aagerup mener, at der skam ER bredde og mangfoldighed i sammensætningen af CEPOS .... selv om der ikke lige er nogen kvinder ... men så er der faglige forskelle, der er aldersspredning, racetilhørsforhold og den slags…

Familien Sorts Aagerkarl anser helt enkelt, at mangfoldighed og bredde kan realiseres uden at kvinder nødvendigvis er repræsenteret…

Ville han også mene, at mangfoldighed og bredde var blevet realiseret, hvis der slet ingen mænd var? Det vil jeg gerne spørge om.

Kunne man… OVERHOVEDET forestille sig hr. Aagerup gennemføre det tilsvarende ræsonnement med omvendt kønsfortegn? Altså at samfundstænkningen skam blev varetaget fint uden deltagelse af mænd, når bare der var kvinder af forskellig baggrund, alder og (måske) etnicitet repræsenteret?

Okay. Lad mig bare sige det ligeud: Jeg opfatter det som værende fuldkommen UTÆNKELIGT, at Martin Aagerup ville anerkende en sammensætning bestående af lutter kvinder i landes tænketanke som værende repræsentativ! Faktisk er jeg overbevist om, at han ville anse det for UANTAGELIGT.
Selvfølgelig er det utroligt uheldigt og DYBT kritisabelt, at der så godt som kun sidder mænd i tænketankene, der som bekendt har til formål at udtænke løsninger på kollektive problemer samt udstikke en ønsket samfundsudvikling. Og direkte rystende at en mand som Martin Aagerup, end ikke er i stand til at SE dette.

Kvinders fravær i foraer, hvor der arbejdes med løsninger på kollektive problemer og udkastes visioner for udviklingen af samfundsfællesskabet er et KÆMPEPROBLEM. Ifølge sagns natur vil vi aldrig vide, hvad for en tanke, der ikke blev tænkt og hvilken ide, der aldrig så dagens lys, fordi kvinderne ikke deltog. Men allerede fraværet af kvinder I SIG SELV har stor virkning! For det betyder, at kvinder oplever sig selv som tilskuere til en samfundsudvikling, der initieres, udkastes og iværksættes af mænd, hvilende på mænds forventninger, vurderinger og bedømmelser. Det er et signal, der siger: »det er ikke kvindernes samfund, kvinder har ikke (med)ejerskab til samfundet, samfundet tilhører mændene, det er dem, der tænker tankerne, udkaster visionerne og udstikker udviklingen«.

Fraværet af kvinder i tænketankene svækker kvinders identifikation med samfundet, det svækker tilhørsforholdet til samfundet og tilskyndelsen til aktiv deltagelse, kort sagt: demobiliserer kvinders samfundsengagement. Det er en måde at hægte kvinder af på, deres motivation, deres engagement - og den kreativitet, man jo ved knytter sig til motivation og engagement.

Herved går samfundet... igen, igen... glip af utrolige mængder af ressourcer på grund af et segments dybt reaktionære kvindesyn!

De ivrige liberalister i familien Sort hævder ganske vist, at de politisk set udelukkende orienterer sig efter en eneste vældigt rationel og for fællesskabet gavnlig ting: nemlig erhvervslivets indtjeningsmuligheder, hvilke antages nærmest automatisk at sikre hele det øvrige samfunds trivsel og velstand. Ja. Gid det var så vel, hvad jeg nær tænkt og sagt. Men det er det ikke. For familien Sort har desuden et reaktionært kønspolitisk projekt, der i høj grad svækker samfundets dynamik. Deres kvindeudslet.

Det er familien Sorts dagsorden, at kvinder ikke skal optræde som mænds konkurrenter! Kort og godt. Kvinder er nogle, der står til rådighed. Som bekræfter mænd. Og tilbyder deres tjenester. Men omvendt også trækker sig i samme øjeblik, de ikke er behøvede.

Og som altid. Altid, altid, altid med fuldkommen beredvillighed bakker op om et vaklende mandligt (krise)ego med bekræftende, beroligende imødekommenhed - psykologisk og seksuelt. Har nogen f.eks. tænkt over, hvorfor det er blevet så suuuupervigtigt, at kvinder seksualiserer sig selv massivt – vel at mærke i pornografien og prostitutionens tegn? NB + stooore bryster. Med den lækre prostituerede og pornomodellen som kollektive forbilleder. Dé to former for seksuel kultur, hvis perspektiv udtrykkeligt er den ensidige bekræftelse af mandligt begær i kraft af at imødekomme det mandlige begærs fantasmer?  

Kvinders løfte om ensidigt at stille sig til rådighed for det mandlige begær er ganske enkelt den ene halvdelen af befolkningens valium til den anden halvdel – i en tid hvor krisen kradser og skaber en omfattende usikkerhed og utryghed.

Som nu i England, hvor arbejdsløsheden grundet krisen ramme hårdt. Jamen FOR POKKER så har vi brug for kvinderne, også de højtuddannede kvinder, derhjemme. I hjemmet. Hos børnene. Hjem og rør i kødgryderne, kvinder! Og overlad venligst, hvad der måtte restere af samfundsmagt til mændene. Jo, jo, jo – I skal nok få lov til at komme på gæstevisit igen i magtens korridorer. Hvis vi får brug for jer. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, det vil sige… ikke på niveau med mændene. Det er klart. Men som fars handy lille hjælper, der om nødvendigt uden alt for mange problemer kan fjernes igen. Men det er I jo så vant til, at I bare betragter dét som helt …. naturligt… var vist ordet. Og indtil da glæder jeg mig til at komme hjem til en supersexet, sød og velklædt serviceminded lille kone, der ikke tager det alt for hulens alvorligt, at hun eventuelt har brugt et godt ti-år af sit liv på at dygtiggøre sig inden for et felt på en eller anden højere læreanstalt. Vel?
Som medskabere af samfundet og kulturen anses kvinder for undværlige. De er udskiftelige. 

Ifølge familien Sorts reaktionære syn på kvinder, bliver disse anset for at være en art andenrangs samfundsborgere, hvis betydning for samfundsudviklingen hverken er KONSTITUTIONEL eller uundværlig. Tværtimod kan man bare læse kommentarsporene til alle 180graders artikler omhandlende kønspolitik og dér forsikre sig om, at man i familien Sorts segment meget konkret og meget direkte mener, at samfundet og kulturen er mænds frembringelse, mænds værk og mænds ejendom.

Men… HOV. Er halvdelen… eller i hvert fald en trediedel af familien Sort da ikke kvinder?

Jo!

2 kommentarer:

  1. "Er halvdelen… eller i hvert fald en trediedel af familien Sort da ikke kvinder?"

    Og så er det jeg står af - hvad farer der dog igennem disse kvinders små forvirrede hoveder - hvis der overhovedet farer noget igennem. Det er jo 50'ernes kvindeideal de dyrker hos familien Sort. Kvinde vær smuk, servil og hold din kæft. Hvis du er en rigtig dygtig lille husmoder kan du måske få en husmodervenlig køkkenmaskine.

    Jette: Som altid Godt brølt løvinde :-)

    SvarSlet
  2. Tak for link til Ugebrevet A4. Havde ikke set den artikel, men den var ligegodt tankevækkende, også fordi den borgerlige tænketank Cepos ikke anser køn for en væsentlig faktor, når der tales om mangfoldighed. Jeg har dog konstateret, at Cepos - siden A4-artiklen - har besat en chefpost med en kvinde, så man er altså ikke blind for kvindekønnets kvalifikationer:-) For godt en måned siden blev offentliggjort, at Konica Minoltas marketingdirektør, tidligere integrationsminister Rikke Hvilshøj, skal være politisk chef hos Cepos.

    SvarSlet