søndag den 7. juli 2013

Karen Wests sexisme

Der har ellers været stille om Familien Sort i nogen tid -  men nu synes jeg det er blevet lidt for broget. Vi må vist se på deres sidste meritter.

Forleden oplevede jeg, at Camilla Paaske Hjort tog et screenshot af en tråd, hvori jeg pjattede (var det meningen) med en god facebookven, Vagn Sparre-Ulrich, og lagde det op på sin egen væg. Screenshottet beskar tråden på en måde, så det gav et fuldkommen vildledende indtryk af den udveksling, der foregik. For en gangs skyld var det ikke engang mig selv, der stod for skud. Nej, Camilla Paaske Hjorts »ædle« formål med hele manøvren var at hænge Vagn Sparre-Ulrich ud for (hold fast) sexistiske holdninger til omskårne kvinder. ... Det er så grotesk,, at det NÆSTEN er morsomt. ... Vagn og så sexistiske holdninger til omskårne kvinder... Hahahahaha. Meget usædvanligt standpunkt for en intellektuel, humanistisk, magtkritisk, venstreorienteret debattør... Egentlig ville jeg have troet, at Vagn tilhørte den type debattører, Familien Sort elsker at håne for pladderhumansistisk tolerance med etniske minoriteter. Men HER hævdede man altså, at Vagn gav udtryk for racistiske og sexistiske holdninger til muslimske kvinder... Og så var det OGSÅ galt.

Det er sandelig svært at stille folk tilfreds. Hm, hm.

Nå. Men det skal blive bedre - det vil sige værre - endnu. Tina Hummelgaard Nielsen, der også havde deltaget i debatten på bemeldte tråd, mente at det liggodt var for groft at se Vagn hængt ud på den måde og gav sig til at forsvare ham - SELVFØLGELIG var der ikke tale om, at Vagn gav udtryk for sexistiske holdninger til omskårede kvinder. Fnys!

Nu kommer anden akt af den prægtige historie: Karen West spotter tråden på Camille Paaske Hjorts væg, snupper endnu et manipulerende beskåret screenshot og flyver som en anden ådselsgrib med kadaveret over på sin egen væg, hvor hun lykkeligt skræppende med hele næbbet smurt ind i råddenskaben bruger det til denne gang at hænge BÅDE Vagn Sparre-Ulrich og Tina Hummelgaard Nielsen ud for sexisme og ligegyldighed med omskårne kvinder... Jo for se selv, Tina Hummelgaard Nielsen direkte FORSVAREDE jo Vagn. ...

Nu har vi minsanten TO feministiske, humanistiske, magtkritiske debattører, der exellerer i racistiske og sexistiske synspunkter. ... Hvor helt igennem usædvanligt.

Det vil sige, det gør de jo ikke! Camilla Paaske Hjort og Karen West udnytter bare situationen til imod bedre vidende, at miskreditere debattører, de ikke kan lide, ved at tilskrive dem usympatiske holdninger, de aldrig har haft og aldrig har givet udtryk for. En regulær smædekampangne med andre ord.

Det er latterligt - men det er også ubehageligt og ikke så harmløst, som man skulle tro. Enhver ved, hvor dårligt man står, hvis man pludselig skal ud og forklare og gøre ved og forsikre om, at sådan var det, man sagde, jo ikke ment. Der kommer hurtigt noget »er-du-holdt-op-med-at-slå-din-kone« over det. Ved at svare kommer man til at give de afsindige præmisser en anderkendelse, der er helt urimelig og som bedrager til at gøre det uklart for udenforstående, hvad der egl er op og ned i sagen.

Når først smædekampangnen kører, er det svært for den eller de, den retter sig imod, at gribe ind overfor den.

Man kunne hævde, at en så grov og destruktiv manipulation med menneskers udtalelser var en direkte umoralsk fremfærd. Og det mener jeg fakisk også, at det er!                                                          *

Historien stopper skam ikke her. Vi siger farvel til Camilla Paaske Hjort og fortsætter sammen med Karen West. Det havde jo vist sig effektivt at tage manipulerende screenschots af debattråde og bruge dem til at give et usympatisk indtryk af de debattører, man ikke brød sig om. Og snart tilsmilede heldet atter Karen West. Inde hos Betonfeministerne var der gang i en debat, der skyldtes følgende udtalelse om voldtægt på MANFO.dk:  

»Formentlig, så er kvinder fra naturens side skabt til at være særlig følsom overfor denne type vold. Ideen er at kvinderne fratages deres kontrol over hvem de har sex med, og dermed får børn med. Biologisk set er det rigtig dyrt at blive gravid, og hvis man er blevet voldtaget så har man ikke haft kontrol over hvem som har bidraget med sæden. I de fleste tilfælde vil det nok heller ikke være muligt at få resurser fra personen – resurser som er nødvendige når barnet skal vokse op. Nu om dage har man opfundet både prævention og abort, men naturen har ikke opdateret kvinder, så at sige, endnu. De føler derfor stadig at det er en særlig ubehagelig forbrydelse.«

Denne udlægning af hvorfor kvinder »føler« voldtægt som en særligt ubehagelig forbrydelse, er i mine øjne ikke så lidt sexistisk og kvindefjendsk. Men den er også lattervækkende i sin åbenlyse intellektuelle armod. Det er et niveau, som gennemgående kendetegner MANFO. Forleden forlød det f.eks., at amning i det offentlige rum var feministernes måde at endegyldigt sætte sig på samfundsmagten. ... For real! Det går over min forstand, hvordan nogen kan ytre sig så tumpet. Hvordan kan man læse det uden at dø af grin? Det kunne vi andre i den bemeldte tråd om voldtægt i hvert fald ikke. Jeg selv spillede ud med en vittig bemærkning:

»Som sædvanlig (SÆDvanlig - hæ, hæ) er det fuldstændig hjernedødt hvad der kommer fra den kant.«  

Dernæst skrev Dawn Shed Wagonmaker, at hvis hun læste bare ét til af den slags indlæg, var hun rede til at slagte voldtægtsforsvarere alle til hobe.

Jeg tillod mig som svar endnu en dristig vits:

»Hvis de skal slagtes (MANFOmændene), må det være lige som når man slår dyr ned, der er blevet for usle til at leve videre.«

RIGTIGT gættet. Den tråd snubbede Karen West et screenshot af, der igen viste replikkerne ude af deres sammenhæng, så indtrykket blev fordrejet, og lagde på sin væg:

»Er der en af de danske feminister, der i retorikken prøver at ligne de værste militante islamister? Skal i øvrigt i dag samles med initiativtagerne bag Folkets Avis (også MANFO) og snakke bestyrelse.
citat:
Jette Hansen: Hvis de skal slagtes (MANFOmændene) må det være ligesom dyr ned, der er blevet for usle til at leve videre. (citat slut)«

Tråden var jo ved at EKSPLODERE af forargelse, som man nok kan tænke. Det var såmænd ikke engang mig, det gik værst ud over. Den arme Dawn Shed Wagonmakers bemærkning om, at »slagte« de afsindige producenter af så vanvittige indlæg i debatten, blev udlagt som regulære trusler om mord på MANFObestyreren, Lennart Kiil, hvorfor Dawn Shed Wagonmaker ville blive meldt til politiet(!) Det manglede bare. Når nu KVINFO havde fået medhold i retten for nylig i sagen om Mie Harders kæreste, der skrev til Elisabeth Møller Jensen efter en debat i CEPOS og truede med at skyde hende en kugle for panden. ...

Dawn ville blive meldt og der ville blive lagt sag an! For se selv, der stod det jo: »Slagte«.

Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg slap så meget nådigere? Egentlig er jeg lidt fornærmet. Hvorfor skal Dawn meldes til politiet, når jeg ikke skal? Er det fordi Dawns ord har større vægt end mine? Hvad? Hrmpf!

Nå. spøg til side. Lennart Kiil (ham, der driver MANFO) greb straks chancen for at få det til at se ud som om, nogen tog ham alvorligt og tilskrev med al den gravitet og patos, situationen krævede - med tag af Karen Wests navn og det hele (som om hun ikke sad med hele næbbet smurt ind i råddenskaben og vågede konstant over tråden): »Takker under alle omstændigheder Karen West for at underrette mig om de trusler, der rettes imod min person bag min ryg«.

»... de trusler, der rettes imod min person bag min ryg«. ... Pffffhahahahahahahahaha. (Forresten betyder »MANFOmænd« altså ikke »Lennart Kiil«, men mænd der er lige så dumme som indlæggene på MANFO).

Nå. Det jeg egentlig ville sige var, at det nu alligevel undrede mig at Lenny skrev sådan... som om han frygtede for sit liv efter at have læst Karen Wests screenshot. Det gør det, fordi samme Lennart Kiil overhovedet ikke så nogen grund til at reagere dengang en vis hr Lars Kiil (gad vist hvem det egentlig er? Lennart Kiils fætter?) skrev i en Lennart-tråd, at han ville opfordre til, at man sendte »en fuld Breivik imod KVINFO«. Ingen reaktion. Men Lenny var måske bare træt den dag? Gaaaaaab.

Eller også er sandheden, at der slet ikke ER nogen, der VIRKELIG har troet på, at Dawn Shed Wagonmaker og Jette Anne-Marie Hansen virkelig truede med at DRÆBE hr Lennart Kiil endsige MANFOs forfærdelige skribenter eller de mænd, der delte skribenternes spektakulære dumhed.

Måske folk i virkeligheden godt vidste, at Dawn mente, at hendes shit-detektor var belastet til bristepunktet og at det var derfor, hun talte om at SLAGTE, hvis hun skulle læse bare ET til idiotisk indlæg. Og måske var folk godt klar over, at jeg direkte morede mig med at lege med fantasien om, at de intellektuelt udfordrede voldtægtsforsvarere var at sidestille med dyr, der var for elendige til at leve videre ved egen kraft.

Der var bare tale om at benytte sig af en situation med det formål at sværte os til med beskyldninger om en fanatisme uden rod i realiteten.

En hetz med andre ord.

Er der noget andet, der taler for, at der kunne være tale om en ren og skær ond vilje?

Hmmmm. Lad os se. Jo. Den 24. juni skrev Karen West sådan her i en replik på Facebook: »Kommer netop an på, hvilke mænd eller kvinder man tænker på og de følelser, der deraf vækkes. Nogle mænd vækker vrede følelser og andre mænd vækker kærlige følelser. De bedste eksempler kan vi finde hos betonfeministerne, (Jette Hansen et al), der ser enhver maskulin følelse som en slags vold. Og det har så bevirket at dene svigersøn har aflagt sin maskulinitet og blevet en kvinde, der totalt er i sine følelsers vold. Det er uhyre interessant at obsrvere. Jeg er dog glad for, at jeg ikke er hans mor, fordi ellers ville jeg prompte sende hamtil psykolog«.

(Screenshottet kan ses inde hos Nikolj Munk/Mandfjolset på tidslinjen den 24. juni). Der er vel at mærke ikke nogen kontekst, det er Karen Wests første bemærkning i en tråd inde hos Jens Roved og hverken jeg eller Nikolaj er et emne i diskussionen.

Den Karen West, hvis moralske tonus synes endog meget høj på andres vegne, ser ikke ud til i noget synderligt omfang selv at være omfattet af sådanne pålæg. Her er et nedrigt og helt umotiveret pesonangreb på mig selv og Nikolaj Munk i hvert fald helt i sin orden, kan man forstå. ... Jeg ville endda mene, at det er et personangreb af de mere lede. En ting er uenighed og kritik af synspunkter. .... Men det handler indlægget slet ikke om. I stedet går Karen West efter at skade menneskers selvfølelse og menneskers relationer.

For det første er det grebet ud af luften, at »Jette Hansen« skulle anse »enhver maskulin følelse som en slags vold« - men det passer selvfølgelig fint til FORDOMMENE om feminister. For det andet - og det er det vigtigste - synes jeg simpelthen ikke, at det hører nogen steder hjemme, at en granvoksen kvinde giver sig af med at fremsætte nærgående bedømmelser af en ung fyrs seksuelle identitet i offentligheden. Og det gør Karen West, når hun siger om Nikolaj Munk, at han »har aflagt sin maskulinitet og er blevet en kvinde«. Det er slet og ret upassende og ækelt befamlende. Karen West opfører sig som den værste slibrige gamle gris, den slags som plejer at være af hankøn, men som sandelig ikke er det her.

Dernæst er det en vederstykkelig indblanding i min og Nikolajs indbyrdes relation. Hvordan er det meningen, Nikolaj skal få det med sit forhold til mig, når han kan læse ude i offentligheden, at andre på grund af det, anser ham for en kastreret tøs? Meningen må vist være, at han skal komme til at bryde sig mindre om det forhold. Og hvorfor? Jamen ikke af nogen andre grunde end at Karen West ikke bryder sig om Nikolaj Munks kønspolitiske debat på Mandfjolsesiden.

Nikolaj har selvfølgelig formatet og den intellektuelle kapacitet til at sætte sig ud over noget så primitivt, som dette angreb fra Karen West. Men det er egentlig ikke pointen. Det er slet ikke MENINGEN, at man skal have nogle særlige ressourcer til at tåle den slags ting. For de bør nemlig slet ikke forekomme! Og hvem kan sige om sig selv, at de SLET IKKE ville føle sig belastet af at blive udråbt offentligt til at have en forkert kønsidentitet?

Da Nikolaj Munk i sin tid blev »afsløret« som manden bag Mandfjols, hvorved hans unge alder også kom frem, iværksatte Familien Sort en decideret kampangne, hvor der blev kørt på at kalde Nikolaj for »barn« og »dreng« og ja, ...for en pige. »Hun«. Og også dengang deltog Karen West aktivt i løjerne. Jeg vil henlede opmærksomheden på det blogindlæg, jeg dengang skrev om kampangen imod Nikolaj Munk. (»Riv den af til et billede af XXX«)

Men - HOV STOP. Er Karen West da ikke FEMINIST???! Jo, det siger hun i hvert fald selv at hun er. Men er det ikke sexistisk at fremstille en ung mand som kastreret eller en tøs, fordi han forsvarer feministiske standpunkter? Er det i det hele taget ikke sexistiske at kalde folk for kvinder i et devaluerende øjemed - som om kvinder bare ER mindre værd?

Jo, det er sexisme!

Der var engang, at Karen West skrev på Facebook, at hun nok mente min kritik af Familien Sort måtte skyldes, at jeg var blevet gammel og uattraktiv for mændene, hvorfor jeg måtte være ved at kvæles af misundelse på Camilla Paaske Hjort og Lennart Kiil, som var SÅDAN et nydeligt, UNGT par. Hm, hm.

Men er det da ikke sexisme, at frakende kvinder værdi med henvisning til deres status som sexobjekter? Og er det ikke aldersfascisme at tildele yngre mennesker større værdi end ældre - udelukkende med henvisning til alderen?

Jo, det er det!

Hvordan er det muligt, at Karen West kan være feminist, samtidig med, at hun gør sexistiske og aldersfascistiske holdninger gældende i offentligheden?

Ja, hvordan kan man være sexist og feminist på samme tid? Det er den store gåde her!

                                               *


Facebook er blevet en vital del af samfundsdebattens fødekæde. Her foregår en stor del af den demokratiske samtale, her genereres en stor del af samfundsdebatten.

Hvad skal man mene om et debatmiljø, hvor der foregår sådanne ting, som dem, jeg fortæller om her? En bevidst misrepræsentation af debattører i et udelukkende chikanerende øjemed. Er det godt for samfundsdebatten?

2 kommentarer:

 1. Jette - dejlige kvinde! Godt skrevet. Det var rart at læse sagens rette sammenhæng. Det var godt samlet op og refereret.

  Det er ikke mange, der kan udtrykke kritik og reagerer så velargumenteret og køligt på så perfide personangreb som dig.
  Forsøget på karaktermord på dit engagement og dømmekraft er faldet til jorden.
  Kærlig hilsen
  Hanne L. Sommer ♥

  SvarSlet
 2. Hej Jette.

  Jeg er den peron, som du påstår har truet med at skyde Elisabeth Møller Jensen (EMJ) fra KVINFO- en trussel som retten i følge dig skulle have behandlet.

  Du skriver:

  "Når nu KVINFO havde fået medhold i retten for nylig i sagen om Mie Harders kæreste, der skrev til Elisabeth Møller Jensen efter en debat i CEPOS og truede med at skyde hende en kugle for panden."

  Det er lodret løgn.

  1. Jeg har ikke truet EMJ. Jeg har skrevet, at jeg ville forsvare min endnu fiktive virksomhed med fysiske magtmidler, hvis politiet eller andre forsøgte at trænge ind i den og indsætte kvinder i bestyrelsen. At true med selvforsvar er ikke, og har aldrig været en trussel - hverken juridisk eller logisk.

  Læs min klumme om det her.

  http://www.denfri.dk/2012/06/elisabeth-moller-jensen-trusler-og-den-private-ejendomsret/

  2. Jeg er hverken sigtet, tiltalt eller dømt for nogen udtalelse imod EMJ. Det er derimod en person, som udtalte et eller andet om Breivik og EMJ. Den person er IKKE mig og jeg har INTET med den pågældende person at gøre.

  Din påstand er klokkeklart injurierende og løgnagtig, så er du ikke rar at slette den?

  Med venlig hilsen

  Lars Kragh Andersen

  SvarSlet